Oprettet: 27-09-2018

Lederrollen er vigtig når kalvene skal overleve

Selv den driftsleder, der sjældent har fat i en kalv, spiller en vigtig rolle i at hæve sundheden og sænke dødeligheden for bedriftens yngste dyr.

 
Brug tid på at sætte kalvene på dagsordenen og på at vise, hvordan tingene skal gøres.

Det kræver en dygtig kalvepasser at holde kalvestalden toptrimmet og afvise host og snot i vintermånederne. Og mange har hørt om bedrifter, hvor kalvedødeligheden er faldet, når en ny kalvepasser er kommet til.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at ikke bare kalvepasseren men også driftslederen spiller en afgørende rolle, hvis kurven for kalvedødelighed skal knækkes.

Gør målene synlige

Først af alt er det væsentligt, at du som driftsleder gør målet om at sænke kalvedødeligheden synligt i dagligdagen for alle på bedriften.

Kun hvis alle ved, at dødeligheden skal ned, hvad den skal ned på og hvordan det skal gøres, får man toptunet den daglige kalvepasning, som er så afgørende for, at man virkelig rykker noget. Og mange af bedriftens ansatte afløser jo i kalvestalden fra tid til anden.

Derfor bør alle vide:

 • Hvad den aktuelle dødelighed er
 • Hvad bedriftens mål er
 • Hvordan man har tænkt sig at nå det.

Fx kan man skrive antal døde kalve op på bedriftens tavle, og I kan på tavlemøderne holde antal døde kalve op mod bedriftens mål og i den forbindelse evaluere de indsatser, der gøres.

Hvis man på staldtavlen samtidig noterer antal kalve med fx diarre, behandlinger mod lungebetændelse mv. øger det fokus på – og dialog om – kalvesundheden yderligere, og det bliver i højere grad muligt være på forkant og fange problemerne inden kalvene dør.

Kalvene skal prioriteres

Hvis kalvedødeligheden skal sænkes, vil det ofte kræve en ekstra arbejdsindsats i en periode. Og det er din opgave som driftsleder at sikre, at denne opprioritering af kalvestalden er mulig.

 • Er der brug for ekstra arbejdskraft i en periode?
 • Eller omfordeling af opgaver?
 • Er kalvepasseren rette mand på opgaven?
 • Og er kalvepasseren motiveret?

Vis hvad du vil have

Ikke alle har den samme opfattelse af, hvornår noget er rent. Og for at sikre optimal management i kalvestalden bør du som driftsleder prioritere højt, at samtlige kalvepassere har en klar opfattelse af, hvad der forlanges af dem, og hvilken standard, der forventes på jeres bedrift.

Når du introducerer målet om at sænke kalvedødeligheden, er det derfor en god anledning til at vise, hvad der er tilfredsstillende i de enkelte arbejdsrutiner. Vis for eksempel:

 • Hvordan I vasker og desinficerer en mælkeskål
 • Hvordan I vasker og desinficerer bokse og udstyr
 • Hvordan I giver råmælk
 • Hvordan I bruger og rengør brixmåleren
 • Hvor meget strøelse, der er passende
 • Hvordan I tager temperatur på kalve med tidlige sygdomstegn.

Hvem justerer mælkemængden?

Gør dig også tanker om, hvorvidt det er kalvepasserens eget ansvar at afgøre, hvornår og hvor meget mælkemængden skal opjusteres i vinterhalvåret, eller om beskeden kommer fra dig.

Og overvej, om gamle vaner spænder ben for små forbedringer. Strør I fx på det optimale tidspunkt, så kalvene er sikret en varm og tør nat – eller kan der med fordel byttes om på rækkefølgen af dagens arbejdsopgaver?

Gratis kursus til ledere

Få mere inspiration til ledelse, der holder liv i kalvene i SEGES gratis digitale kursus:

Planlægning og styring af kalvepasningen

Det tager under 5 minutter og findes både på dansk og engelsk.

Og trænger kalvepasserne til at få pudset rutinerne af, har vi også tre gratis kurser til dem på både dansk og engelsk.

Find dem på www.landbrugsinfo.dk/digitalekurser

Sidst bekræftet: 27-09-2018 Oprettet: 27-09-2018 Revideret: 27-09-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20