Oprettet: 17-05-2018

Tjen 89.000 kr. årligt på lavere udskiftning

Ved at sænke udskiftningsprocenten med 10 pct., øges DB med 89.000 kr. i en besætning med højt managementniveau. Den øgede indtjening stammer primært fra færre omkostninger til foder og opdræt. Samtidig øges livsydelsen med 30 pct.

Af: Ruth Bønløkke Davis (SEGES), Jehan Ettema (Simherd A/S) og Anders Fogh (SEGES)

Nogle vælger at køre med fuldt opdræt, og enten sælge overskudskvier eller sætte dem ind i besætningen. Dette medfører en høj udskiftningsprocent, og at ældre køer bliver sat ud for tidligt. Der kan være flere grunde til at nogle vælger denne strategi – enten frivilligt fordi kvierne er avlsmæssigt overlegne i forhold til de ældre køer eller ufrivilligt, fordi man ikke kan afsætte overskudskvierne. Vi har kigget på, om der er penge at hente ved at sænke udskiftningsprocenten i de besætninger som har høj frivillig udsætning.

Højere livsydelse ved reduceret opdræt

For en besætning med et højt managementniveau, er to forskellige scenarier blevet simuleret i Simherd. I det første scenarie sælges nogle få kvier, men hovedparten sættes ind i besætningen, mens man i det andet scenarie sænker udskiftningsprocenten ved at sælge flere kvier. Når opdrættet reduceres, sænkes udskiftningsprocenten med 10 %, hvilket resulterer i færre kælvninger og dermed færre ungdyr (tabel 1). Der kan også sælges flere overskudskvier og omkostningen til arbejde falder, da der er færre dyr at passe. Ydelsen falder en smule (- 1%), men til gengæld stiger livstidsydelsen med 30 %, hvilket er et resultat af at køerne har 0,7 flere malkeår, sammenlignet med hvis alle kvier blev sat ind.

Tabel 1: De tekniske resultater for de 2 scenarier. Resultaterne for reduceret opdræt er vist som forskelle til scenariet hvor alle kvier sættes ind.
 
Alle kvier sættes ind
Reduceret opdræt
Årskøer, antal
200
0
Kælvninger, antal
239 -14
EKM pr. årsko
10.168
-89
Udskiftnings %
42 -10
Antal malkeår / ko
2,4
+0,7
EKM livsydelse /ko
24.384 +7.231
Ungdyr, antal
220
-15
Solgte kvier, antal
10 +14
Arbejdsbehov*
131,1
-2,6
*Timer pr. uger til malkning (der regnes med 2 x om dagen), fodring og pasning af køer og ungdyr. Estimaterne for tidsforbrug per aktivitet er baseret på SEGES’ tidsregistreringsprojekter

Udgifterne sænkes og DB øges

Samlede set falder indtægterne marginalt når opdrættet reduceres (tabel 2). Dette skyldes, at ydelsen falder en smule, og der slagtes færre køer. Til gengæld er der en øget indtægt fra salg af kælvekvier. Ydelsen falder lidt, da man har flere sent lakterende og ældre køer, samt at der på årsbasis er flere golde køer og færre kælvninger. Faldet i indtægter bliver dog mere end opvejet af et markant fald i de samlede udgifter, i forhold til når alle kvierne sættes ind. Det er især udgiften til foder, der reduceres væsentligt hovedsageligt for ungdyrene, men også for køerne. Hvis man kører med reduceret opdræt stiger DB pr. år med 56.000 kr. og DB pr. årsko stiger med 275 kr.

Tabel 2: Indtægter, udgifter og DB pr. år. Alle beløb angives i 1000 kr., medmindre andet er specificeret. Resultaterne vises for år 6 til 10. Resultaterne for scenariet for reduceret opdræt er vist i forhold til scenariet hvor alle kvier sættes ind.
 
Alle kvier sættes ind
Reduceret opdræt
Mælk
4.897
-44
Slagtekøer
397 -99
Kalve
69
-4
Kvier
152 +137
Indtægter i alt
5.515
-9
Foder køer
1.991 -14
Foder ungdyr
601
-44
Behandlinger
46 +1
Insemineringer
63
-3
Øvrige
332 -6
Udgifter i alt
3.034
-66
DB pr. år
2.481 +56
DB pr. årsko (kr.)
12.402
+275

 
God økonomi i reduceret opdræt

Ved at reducere opdrættet opnår man en bedre økonomi. Køernes livsydelse og levetid øges væsentligt, samtidig sparer man omkostninger til ungdyropdræt, både til foder og i høj grad også sparet arbejdstid. Inkluderes økonomien i reduceret behov til arbejde og opstaldning, stiger DB ikke med 56.000 kr. om året men med 89.000 kr. Hvis det ikke er muligt at afsætte overskudskvier, kan kødkvægssæd bruges til at reducere antallet af kvier til indsætning, og dermed sænke udskiftningsprocenten.

 

Sidst bekræftet: 17-05-2018 Oprettet: 17-05-2018 Revideret: 17-05-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Ruth Bønløkke Davis

Afdelingsleder

Anders Fogh

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Angus er et godt alternativ ved krydsning af malkekvæg
Anguskrydsninger giver færre kælvningsproblemer, 1 pct. lavere kodødelighed end renracede Holstein kælvninger og en bedre s...
01.05.20
INTERBULL breeding values calculated april 2020
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 7. april 2020
06.04.20
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - april 2020
INTERBULL har i april 2020 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- og ...
02.04.20
Antal krydsningskalve for forskellige far og morracer
Statistik over krydsningskalve med en mor som er malkeko og en far som er en kødkvægstyr. Grundlaget er alle levendefødte k...
04.03.20
Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20