Oprettet: 08-06-2018

Sådan reducerer du mængden af leverbylder hos dine slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukturfoder. Frekvensen kan reduceres markant ved at supplere foderrationen.


Der er stor forskel i frekvensen af leverbylder mellem besætninger. Hvis man har under 5 % om året, er man nået langt.

Leverbylder hos slagtekalve og ungtyre er ofte et tegn på dårlig vomfunktion og kan være årsag til nedsat trivsel og tilvækst. Bylderne opstår især pga. den intensive fodring med meget energirigt og stivelsesholdigt foder samtidig med en begrænset andel strukturfoder. Det giver en unormal vom-omsætning, hvor pH falder fra typisk over 6 til omkring 5-5,5. Syren forårsager skader i vomvæggen og er samtidig guf for vommens skadelige bakterier, der opformeres under de sure forhold. I første omgang danner disse bakterier nogle meget små bylder i vomvæggen, og herfra føres bakterierne med blodet til leveren. I leveren indkapsler de sig, fordi de hader iltrige forhold – en leverbyld er opstået.

Fodringen har stor betydning

DLBR Slagtekalves benchmarking 2016 af slagtekalvebesætninger viser en generel forskel i leverbyldefrekvens mellem besætninger, der fodrer med kraftfoderpiller + halm (ca. 13 % leverbylder) og besætninger, der fodrer med korn og kraftfoderpiller (ca. 17 %) samt de som fodrer med fuldfoder (ca. 9 %). Fodringen har altså en væsentlig betydning for leverbyldefrekvensen.

Det kan du gøre

Hvis en fodring med kraftfoderpiller eller kraftfoderpiller/kalve T og hjemmeavlet korn samt byghalm giver problemer med høj frekvens af leverbylder, og har man ændret i stivelses- og cellevægsindholdet i pillerne - ja så er det en mulighed at tilbyde kalvene begrænsede mængder hø, grønhø eller wraphø for at få leverbyldefrekvensen ned. Vi forventer, at hvis den samlede ration, kalvene æder (kraftfoder, korn og strukturfoder) har et indhold af fordøjelige cellevægge på over 220 g/FE, vil vi som oftest opnå en lav frekvens af leverbylder, måske omkring 5-6 %.

Fodrer man med fuldfoder af majsprodukter, skal man optimere andelen af kernmajs, kolbemajs og/eller majsheldsæd, så man rammer et passende indhold af fordøjelige cellevægge, fx ca. 220-225 g/FE i den samlede fuldfoderration, og man vil forventeligt ende på ca. 5-6 % leverbylder.

En ration kan altså godt have et højt stivelsesindhold (350-390 g stivelse/FE), men det er svært at fodre med under 200 g fordøjelige cellevægge og så opnå under 5 % leverbylder. Byghalm kan have mange forskellige kvaliteter, og i nogle tilfælde vil god byghalm, som kalvene gerne æder en del af (gerne 0,5-0,8 kg pr dag), kunne udgøre det eneste strukturfoder. Men hvis halmen er af dårlig kvalitet, og ædelysten til den lav, ja så skal der ofte findes andet strukturfoder til kalvene, hvis leverbyldefrekvensen skal holdes nede.

Har man under 5 % leverbylder om året, så er man nået langt. Helt ned til 1-3 % leverbylder kan ses i enkelte besætninger, men det vil være meget svært at opnå som generelt resultat.

Læs mere i artiklen:
Leverbylder hos slagtekalve er ofte et tegn på dårlig vomfunktion – og kan reduceres via fodringen

Sidst bekræftet: 08-06-2018 Oprettet: 08-06-2018 Revideret: 08-06-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent, slagtekalverådg

Mogens Vestergaard

Kødproduktion, Kvæg


Af samme forfatter

Høj mælkefodring forsinker vomudviklingen hos kalve
Højt mælkefodringsniveau forsinker vomudviklingen hos kalve, så de fordøjer kraftfoderet dårligere ved fravænning og tilvæk...
03.12.19
Hø får spædkalve til at æde mere kraftfoder
Vommen udvikler sig hurtigere hos spædkalve med fri adgang til hø, og de æder mere kraftfoder. Det viser et studie fra 2019...
03.12.19
Leverbylder hos slagtekalve er ofte et tegn på dårlig vomfunktion – og kan reduceres via fodringen
Leverbylder hos slagtekalve har flere årsager, men de opstår især pga. den intensive energirige fodring og mangel på strukt...
22.08.19
Hvordan undersøges immunstatus hos kalve?
Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, hvordan det stod til med kalvenes passive immunisering i to danske malkekvæg...
22.02.19
Slagtekalvebesætninger demonstrerer ’best practice’
Nye demonstrations- og afprøvningsaktiviteter skal vise vejen mod højere produktivitet og lavere antibiotikaforbrug i dansk...
08.02.19

Læs også