Oprettet: 18-05-2018

Ram tørstofprocenten og undgå sporer i mælken

Høj foderoptagelse, god proteinkvalitet, lavt tørstoftab og lavt indhold af anaerobe sporer i græsensilagen hænger nøje sammen med en god og hurtig fortørring.

Måske er ensilagens indhold af sporer ikke det du først tænker på, når du har som mål at lave kvalitetsensilage. Men et lavt sporetal er en vigtig sidegevinst ved at ramme den rigtige tørstofprocent og sikre en højkvalitets græsensilage. Et højt sporetal i ensilagen kan give mejeriet alvorlige problemer med produktionen af ost.

En god og hurtig fortørring af græsset er den vigtigste forudsætning for at opnå en perfekt konserveret græsensilage med et passende indhold af restsukker, mælkesyre og eddikesyre. Målet er 32 og 37 pct. tørstof. Er tørstofprocenten lavere, skal der dannes mere mælkesyre for at sænke pH til et stabilt niveau, og derfor kræves der også mere sukker til fermenteringen. Det kan blive et problem, hvis sukkerindholdet er for lavt i forhold til det behov, der er til dannelse af mælkesyre. Hvis der dannes for lidt mælkesyre, er der stor risiko for vækst af smørsyrebakterier, der danner sporer (også kaldet anaerobe sporer eller clostridiesporer). Vækst af smørsyrebakterier i ensilagen giver samtidig tab af tørstof, der bliver til kuldioxid, og nedbrydning af protein og aminosyrer til ammoniak. Dermed forringes proteinkvaliteten. Indholdet af ammoniumkvælstof er derfor en vigtig indikator for både fermenterings- og proteinkvalitet og bør være under 80 i græsensilage.

Tørstofprocent, vigtigere med snittevogn

Problemerne forstærkes betydeligt, hvis græsset bliver samlet op med snittevogn. Den manglende finsnitning gør sukkeret mindre tilgængelig for mælkesyrebakterierne og giver derfor også mindre mælkesyredannelse. Hvis man kører med snittevogn eller ensilerer i wrapballer, er det derfor endnu vigtigere at opnå en hurtig og effektiv fortørring til minimum 32 pct. tørstof.

Både jord og husdyrgødning har et højt indhold af sporer. Det gælder derfor om at minimere forureningen af græsset. Og hvis græsset er forurenet, gælder det om at undgå en yderligere opformering af sporerne. Derfor kan det være en god ide at fortørre græsset yderligere op til 40 pct. tørstof, hvis det er forurenet med jord eller husdyrgødning for at undgå udvikling af anaerobe sporer.
 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 10, 2018.

Sidst bekræftet: 18-05-2018 Oprettet: 18-05-2018 Revideret: 18-05-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20
Helsæd 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret helsæd fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20