Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-06-2019

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 03-06-2016

Undgå varmestress hos køerne

Hent de bedste tips til at forebygge varmestress.

Det varme vejr ser ud til at fortsætte lidt endnu, selv om der efter weekenden er lovet lidt faldende temperaturer. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan forekomme varmestress hos malkekøerne. På LandbrugsInfo har vi samlet en række tips til, hvordan du forebygger varmestress.
Find dem her 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 06-06-2017 Oprettet: 03-06-2016 Revideret: 03-06-2016

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent

Ole Aaes

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Årsager til det høje fosforniveau i malkekøernes foderrationer
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning ...
13.12.19
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder...
15.11.19
Mælkeydelsen stiger stærkt, men desværre stiger næringsstofudskillelsen mere
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal p...
15.11.19
Opdateret SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og...
29.10.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19