Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 09-06-2016

Kvægbrugere uden mulighed for opbevaring af korn bør overveje ribbehøst

Ribbehøst af korn kan være et økonomisk godt alternativ til mejetærskning. Men det kræver korrekt høsttidspunkt og rigtig indstilling af ribbebordet.


Korn til ribbehøst skal høstes på det rigtige tidspunkt, dvs. vækststadie 85 – 87, for at opnå fuldt udbytte og høj energiværdi.
Foto: Henriette Nielsen

Kvægbrug mangler ofte faciliteter til høst, tørring og opbevaring af modent korn. Ribbehøst af korn kan derfor være en mere rationel metode til høst og konservering af koncentreret foder på kvægbrug. Det skyldes, at kornet høstes med finsnitter og opbevares som ensilage. Det kræver med andre ord ikke andre faciliteter end dem, der i forvejen eksisterer på bedriften.

En undersøgelse, som SEGES har foretaget af ribbehøstede kornafgrøder i 2015, viser da også, at ribbehøst kan være et økonomisk godt alternativ til mejetærskning af korn. Men det kræver, at energiværdien af det ribbehøstede korn er tilstrækkelig høj, så det ikke fortrænger en uforholdsmæssig stor mængde af grovfoderet i foderrationen. Derfor er det vigtigt, at kornet høstes, når det er gulmodent, og at ribbebordet er indstillet til en høj kerneandel. 

Køerne udnytter det ribbehøstede korn godt

Undersøgelsen af ribbehøstede kornafgrøder blev gennemført på fem konventionelle og syv økologiske kvægbedrifter. Energiværdien af de ribbehøstede kornafgrøder var i gennemsnit som forventet for de konventionelle afgrøder, men lavere end forventet for de økologiske afgrøder. Køernes stivelsesudnyttelse var høj med fordøjeligheder varierende fra 96,4 til 98,7 pct., hvilket viser, at køerne udnytter det ribbehøstede korn godt, når det ikke høstes for sent. Der var generelt en god mælkesyregæring i alle afgrøder, mens indholdet af eddikesyre var lavt. Det betyder, at der kan være særlig stor risiko for varmedannelse og vækst af skimmelsvampe. Densiteten i ensilagen steg med stigende tørstofindhold og varierede i ribbehøstet vårbyg fra 368 til 503 kg tørstof pr. m3 med et gennemsnit på 440 kg tørstof pr. m3.  

Billigere end crimpet korn

Økonomiberegningerne ud fra standardudbytter viste, at ribbehøstet korn var billigere end crimpet korn, og at der kan være besparelser i at indføre ribbehøstet korn i foderplanen. Men hvis energiværdien af det ribbehøstede korn ikke er tilstrækkelig høj, vil det fortrænge en uforholdsmæssig stor mængde af grovfoderet i foderrationen, hvilket kan forringe økonomien i at bruge ribbehøstet korn. Derfor er det vigtigt, at ribbebordet er korrekt indstillet for at opnå en høj kerneandel og dermed en høj energiværdi.

Det skal du være opmærksom på

  • Ribbehøstet korn kan være et økonomisk godt alternativ til mejetærskning på kvægbrug, hvor der ikke er mulighed for opbevaring af modent korn.
  • Korn til ribbehøst skal høstes på det rigtige tidspunkt, dvs. vækststadie 85 – 87, for at opnå fuldt udbytte og høj energiværdi.
  • Ribbebordet skal være indstillet korrekt for at opnå høj kerneandel og dermed høj energiværdi.
  • Køernes udnyttelse af stivelse i ribbehøstet korn er høj, når det høstes ved et tørstofindhold på højest 55 – 65 pct. (vækststadium 85 – 87)
  • Densiteten i ribbehøstet vårbyg høstet med 55 pct. tørstof er omkring 460 – 500 kg tørstof pr. m3.
  • Den aerobe stabilitet af ribbehøstet korn er lav og kræver stor omhyggelighed ved udtagning og opfodring. 

Læs hele rapporten om undersøgelsen af ribbehøstet korn 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 08-06-2017 Oprettet: 09-06-2016 Revideret: 09-06-2016

Forfatter

Kvæg
Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Sundhed og produktion


Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Sundhed og produktion


Nikolaj Hansen

Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
09.02.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
09.02.20
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
09.02.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019.
09.02.20
Kløvergræsensilage 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret kløvergræsensilage fra høståret 2019.
09.02.20