Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 19-08-2016

God mælkekvalitet betaler sig

I 2015 var det samlede tab på mælkekvalitet på omkring 110 millioner kroner, svarende til godt 33 tusind kroner pr. bedrift. Det fremgår af den netop offentliggjorte pjece Produktionsøkonomi Kvæg 2016.


2015 var et godt år, når man ser på mælkekvaliteten. For første gang i landets historie kom det geometriske gennemsnitlige tankcelletal under 200.000, og kimtallet lå forholdsvis lavt. Men trods den gode udvikling, var der alligevel for mange liter mælk, som ikke gav fuldt kvalitetstillæg. Hvis alle danske mælkeproducenter havde fået maksimalt procenttillæg for deres mælk i 2015, ville tillægget stige med hhv. 0,75 % for celletallet og 0,17 % for kimtallet af råvareværdien, i alt 0,92 %. 

Sat i sammenhæng med den gennemsnitlige råvareværdi i 2015, på omkring 2,13 kroner pr. kilo mælk, og landets totalproduktion på 5,3 milliarder kilo mælk, svarer det til, at landets mælkeproducenter kunne have fået godt 103 millioner kroner yderligere i 2015. Dertil kommer kasseret mælk på grund af antibiotikafund, som betød, at der i 2015 havner det samlede tab på mælkekvalitet på omkring 110 millioner kroner. Det svarer til godt 33 tusind kroner pr. bedrift. 

Dertil kommer tab af den gevinst i ydelsesstigning, som kunne være opnået ved lavere celletal og dermed mindre omkostninger ved behandlinger. Det svarer formentligt i kroner og øre til det dobbelte af tabt kvalitetstillæg. Tilsammen altså et tab for danske mælkeproducenter på flere hundrede millioner kroner i 2015.

Data viser, at der er meget stor variation i tankcelletallet og at kun lidt over halvdelen (51 %) af alle besætninger har haft et gennemsnitligt tankcelletal på under 200.000 fra juni 2015 til maj 2016 men disse besætninger stod for 55 % af produktionen. 

Næsten en femtedel (19 %) af mælken kom fra besætninger med et celletal under 150.000. I denne gruppe var den gennemsnitlige besætningsstørrelse 177 årskøer. Med andre ord kan der godt produceres høj kvalitetsmælk i besætninger med mange køer. 

Kvalitetstillægget sladrer om management
Kun 19 % af mælken har over 250.000 celler pr. ml i gennemsnit. Det vil sige, at en meget stor del af mælken altså ligger på et celletal mellem 200.000 og 250.000 i gennemsnit, og er dermed meget tæt på at opnå fuldt kvalitetstillæg. Denne gruppe besætninger, som leverer 26 % af mælken i Danmark, vil have nemmest ved at opnå fuldt tillæg i relation til celletal. 

En analyse af regnskaberne for 525 konventionelle bedrifter med stor race viser, at der er en sammenhæng mellem kvalitetstillægget og dækningsbidraget pr. ko. Forskellen på besætningerne er stor, helt op til 2.250 kr. i dækningsbidrag pr. årsko.. I sig selv forklarer forskellen i indtægten fra kvalitetstillægget ikke meget om forskellen i dækningsbidraget men kvalitetstillægget kan oftest ses som en ”sladrehank” i forhold til managementniveauet i besætningen, hvor et lavt tillæg indikerer, at pasningsrutinerne skal have et grundigt eftersyn. 

 
Du kan læse mere om emnet i Produktionsøkonomi Kvæg 2016, som netop er udkommet. Her får du også artiklerne ’Driv din virksomhed ligeså professionelt som du passer køer’, Fremstillingsprisen på mælk
– et uundværligt nøgleta
l og Fokus på fremstillingsprisen forbedrer indtjeningen. Samtidigt præsenteres de økonomiske resultater, som malkekvægbruget realiserede i 2015.

Produktionsøkonomi Kvæg, 2016 kan  downloades som pdf-fil her
 

 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 19-08-2016 Oprettet: 19-08-2016 Revideret: 19-08-2016

Forfatter

Kvæg
Snorri Sigurdsson

Af samme forfatter

Undgå varmestressede køer
Allerede ved 20ºC og høj luftfugtighed risikerer køerne varmestress og dermed kraftigt fald i ydelse. Et varme- og fugtighe...
14.06.17
Malkning og hygiejne
En pjece der giver et indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring, samt en b...
24.04.17
Film om bedre mælkekvalitet
På denne side kan du se 34 små best practice film om bedre mælkekvalitet. Filmene er produceret af SEGES i samarbejde med A...
19.12.16
Faktaark - Dynamisk måling under malkning
- et kvalitetsløft til din malkning
12.02.16