Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 05-10-2016

Ketose er ikke årsag til usædvanlig høj fedtprocent i mælken

Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at der har været flere køer med ketose end normalt, og forklarer derfor ikke hvorfor.


De danske køer har siden oktober 2015 haft en markant højere fedtprocent, sammenlignet med tidligere år.

De danske køer har siden omkring oktober 2015 haft en høj fedtprocent, sammenlignet med tidligere år. Især efter nytår er der, med et plus på cirka 0,2 enheder, en meget markant forskel til andre år. Samtidig har mælkeydelsen været stigende, hvorfor den høje fedtprocent ikke skyldes en lav ydelse og tilsyneladende heller ikke tilbageholdenhed med at anvende tilskudsfoder. I figur 1 er kurverne for fedtprocent i leveret tankmælk vist for de sidste 2 år.  

Analyse af 550.000 kælvninger

Et højt forhold mellem fedt og protein i mælken tyder på, at køerne mobiliserer stærkt og kan være en indikation på, at køerne har ketose. Derfor har SEGES Kvæg undersøgt, hvorvidt der var en øget frekvens af ketose i perioden fra oktober 15 til april 16 i forhold til samme periode et år tidligere. Vi har også set på, om antallet af nykælvere med forhøjet ketonstof i mælken, var højere i perioden end året før. I alt har vi analyseret

omkring 550.000 kælvninger pr. år. Ud fra analyserne må vi konkludere, at der ikke er antydninger af, at det høje fedtniveau i mælken har været forårsaget af ketose eller forhøjet ketonstofniveau hos køerne. Umiddelbart har vi heller ikke andre forklaringer på det høje niveau, hvorfor vi bare må glæde os over det, så længe det varer. 

Læs mere af analysen her


Figur 1. Fedtprocenten over året for 2014, 2015 og første kvartal af 2016

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 21-09-2017 Oprettet: 05-10-2016 Revideret: 05-10-2016

Forfatter

Kvæg
Landskonsulent

Ole Aaes

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Specialkonsulent

Thomas Andersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Konsulent

Marlene Trinderup

AgroTech


Af samme forfatter

Økologiske dyr kan holdes på stald i usædvanligt vådt vejr
Oversvømmede græsmarker og optrådte drivveje kan gøre det vanskeligt at opfylde reglerne om græsning og udeophold for økolo...
12.09.19
Stor forskel i levetid hos økologiske malkekøer
Den produktive levetid hos økologiske malkekøer er meget forskellig mellem besætninger og svinger fra to til fire malkeår p...
03.09.19
Selenberiget gødning til græs
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed...
28.08.19
Styret vækst påvirker ikke kødkvægskviers reproduktion
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
20.08.19