Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 25-07-2017

NTM giver et økonomisk boost i alle besætninger

En undersøgelse viser, at de køer i besætningen, som har højt NTM, giver mange flere penge på bundlinjen, sammenlignet med køerne med lavt NTM.


Selektion for NTM giver den maksimale økonomiske fremgang, hvor selektion kun for større produktion ville give økonomisk tilbagegang for bl.a. reproduktion og sundhed..

Af Rasmus S. Stephansen og Anders Fogh, SEGES, HusdyrInnovation

NTM er det samlede indeks, som fortæller om koens genetiske potentiale for økonomisk indtjening. I NTM er indtægter og omkostninger balanceret, så det giver den størst mulige økonomiske fremgang. I en analyse har vi set på, hvordan køerne med højest NTM indenfor besætning performer i form af ydelse, yversundhed, frugtbarhed m.m. i forhold til køerne med lavest NTM, og hvilken økonomisk gevinst det giver.

Forskel mellem den bedste og ringeste tredjedel af besætningen
I undersøgelsen er køerne indenfor besætning opdelt i tre grupper på basis af deres afstamningsindeks for NTM. Indenfor hver gruppe er der beregnet gennemsnitligt niveau af ydelse (fedt og protein), sundhed (yver-, klov- og generelle sygdomme), frugtbarhed (hunlig frugtbarhed og kælvning) og eksteriør (lemmer og yver) i både 1. og 2. laktation. Dernæst er der beregnet forskel mellem gruppen med højest NTM og gruppen med lavest NTM indenfor besætning. For at gøre den økonomiske forskel mellem grupper sammenlignelig er forskelle i ydelse m.m. omregnet til kroner og øre ved at bruge økonomiske værdier af eksempelvis et kg fedt eller et tilfælde af yverbetændelse. 

I undersøgelsen indgår alle danske bedrifter med over 150 årskøer. Resultaterne viser, at der er forskel mellem racerne i forhold til, hvor de største økonomiske gevinster kommer fra – se tabel 1. Selektion for NTM giver den maksimale økonomiske fremgang, hvor selektion for større produktion alene ville give økonomisk tilbagegang for reproduktion, sundhed og eksteriør pga. den ugunstige sammenhæng til produktion. Derfor er det vigtigt med et balanceret avlsmål som NTM.

 

Tabel 1. Økonomiske forskelle mellem den bedste og ringeste tredjedel indenfor besætning opdelt på NTM. Reproduktion inkluderer også kælvningsegenskaber. Sundhed indeholder klov-, yver- og generel sundhed. Der indgår besætninger med flere end 150 årskøer - antal besætninger i parentes

 
Holstein (442)
RDM (21)
Jersey (83)
Forskel i NTM
+14
+14
+12
Økonomiske effekter af:
     
Mælkeproduktion
1.663 kr.
1.588 kr.
1.398 kr.
Reproduktion
157 kr. 164 kr. 10 kr.
Sundhed
211 kr.
111 kr.
41 kr.
Eksteriør
14 kr. 44 kr. 13 kr.
Økonomisk værdi af performanceforskel
2.045 kr.
1.907 kr.
1.463 kr.

Stor gevinst af ydelse, sundhed og reproduktion hos Holstein
For Holstein er der en stor økonomisk forskel mellem de to grupper for mælkeproduktion (1.663 kr.) i favør af gruppen med højest NTM. Hernæst ses også en stor effekt af bedre reproduktion (157 kr.) og forbedret sundhed (211 kr.). Eksempelvis har Holstein gruppen med højeste NTM 3 dage færre fra første til sidste inseminering (2. laktation) og 5 procentpoint færre mastitis-forekomster (1. laktation). 

Alle egenskaber bidrager hos RDM
Hos RDM er der også en stor økonomisk gevinst af højt NTM, hvor det største bidrag kommer fra en større fedt- og proteinproduktion. Dyrene i den høje NTM-gruppe har også en væsentlig bedre reproduktion og sundhed, som bidrager med hhv. 164 kr. og 111 kr. i forhold til den lave NTM gruppe. Her kan det fremhæves, at der er 6 dage færre fra første til sidste inseminering i den høje NTM gruppe (2. laktation) samt 5 procentpoint færre mastitis-tilfælde (1. laktation). RDM har et bidrag fra eksteriør på 44 kr., hvor den høje NTM-gruppe opnår 1,8 kåringspoint mere for yvereksteriør.

Ydelse er kerneegenskaben hos Jersey
For Jersey er der en stor økonomisk forskel mellem de to NTM grupper for produktion i den høje NTM gruppes favør. Sammenlignet med de to store racer er det økonomiske bidrag af reproduktion og sundhed ikke så stort med hhv. 10 kr. og 44 kr. Yversundheden er dog væsentlig bedre for den høje NTM gruppe med hhv. 4 og 2 procentpoint færre mastitis-forekomster i første og anden laktation.

God overensstemmelse med værdi af NTM og resultater i praksis
Generelt for alle tre racer gælder, at den teoretiske værdi af NTM svarer til den værdi, vi også ser i praksis i form af bedre produktionsresultater (tabel 2). Dertil skal lægges, at værdien af holdbarhed, kødproduktion, malketid, temperament og flere laktationer ikke er medregnet i denne undersøgelse.

Tabel 2.

 
Holstein (442)
RDM (21)
Jersey (83)
Forskel i NTM
+14
+14
+12
NTM værdi
2.112 kr. 1.851 kr. 1.428 kr.
Økonomisk værdi af performanceforskel
2.045 kr.
1.907 kr.
1.463 kr.
Forskel
-67 kr. 56 kr. 35 kr.

Økonomisk effekt af NTM. Der indgår besætninger med >150 årskøer (antal besætninger i parentes).

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

 

 

Sidst bekræftet: 25-07-2017 Oprettet: 25-07-2017 Revideret: 25-07-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Konsulent

Rasmus Skovgaard Stephansen

Avlsværdivurdering, Kvæg


Af samme forfatter

Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19
Hitliste med X-indekser - november 2019
Hitliste med X-indekser for kødkvægstyre brugt på malkekvæg
07.11.19