Oprettet: 24-03-2017

Kapacitet i malkestalden er mere end størrelse

Nye malkerutiner og dyreflow betyder mere for hastigheden, end mange tror. Derfor er to malkere ikke dobbelt så effektive som en.

Specialkonsulent Helge Kromann, SEGES, oplever jævnligt, at mælkeproducenter, der etablerer et nyt og større malkecenter, ikke kan malke det antal køer i timen i det nye anlæg, som de forventer. To malkere er nemlig ikke dobbelt så effektive som en. Udover den tid, der går til faglig sparring, vil man også have andre rutiner, der medfører lidt mere spildtid, når man er flere malkere.

Som hovedregel kan en mand malke 90 køer i timen, to mand kan malke 80 køer pr. mand i timen, mens tre mand og derover kan malke 70 køer pr. mand i timen, oplyser Helge Kromann.

Dyreflow betyder meget for kapaciteten i malkestalden

Bygningskonsulent Robert Pedersen, BK-Nord, gør opmærksom på, at det er afgørende at få skabt en god kapacitet i sit nye malkecenter, og at mange tillægger malkecenterets størrelse for stor betydning i den forbindelse.

”Malkecenterets størrelse handler mere om, hvor mange malkere man vil have i gang ad gangen, og hvilken malkerutine man bruger,” siger Robert Pedersen.

Hans erfaring er, at mange undervurderer betydningen af, hvor hurtigt dyrene kommer ind og ud af malkecentret.

”Opsamlingsplads og drivgangene skal være indrettet hensigtsmæssigt. For eksempel betyder det meget, om man kan undgå skarpe sving og inventardele, der rammer ømskindede hoftehjørner. Montér i stedet glatte rør, der glider imod lår og mave. Og vær opmærksom på ens lysmængde for køerne før, under og efter malkning,” lyder de konkrete råd fra Robert Pedersen.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2017.

Sidst bekræftet: 22-03-2020 Oprettet: 24-03-2017 Revideret: 24-03-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20