Oprettet: 24-03-2017
Revideret: 12-11-2019

Nyt malkecenter kræver grundig test

Ofte skal der justeres adskillige detaljer, før et nyt malkeanlæg fungerer. Det anbefales derfor, at man ikke haster skiftet fra gammelt til nyt igennem.

 


 

Svejsninger, kapacitet og korrekt fald. Der er mange overvejelser og detaljer, der skal være styr på, når malkecenteret skal udskiftes.

Der er fortsat stor interesse for byggeri af nye malkecentre. Enten fordi det nuværende anlæg er blevet for lille eller er slidt op efter mange års brug. Efter nogle år med nedgang i antal besætninger med AMS, er der også igen begyndt at være en interesse for automatisk malkning. Så det vi nu ser er nye store malkecentre med side-by-side malkestalde eller karruseller samt besætninger der indsætter en eller flere nye malkerobotter.

Det oplever både  specialkonsulent Helge Kromann, SEGES og bygningskonsulent Robert Pedersen, bygningskontoret BK Nord. De anbefaler begge, at man får grundig rådgivning, når man etablerer et nyt malkecenter.

”Et malkecenter er jo et hav af ting, og de firmaer, der udbyder malkecentre, har som regel hver deres fokus, så det kan være svært for landmanden at bevare fokus på helheden og overblikket over, hvad han har behov for i sit nye malkecenter,” lyder Robert Pedersens erfaring.

Er billigste tilbud bedst?

Når man er afklaret om funktion og indretning, anbefaler Helge Kromann, at man får et nyt sæt øjne på skitserne til den nye malkestald og sammenholder dem med de forventninger, man har til kapacitet, mandskab og fremtidssikring. Og så råder han til, at man få gennemgået de tilbud, man har fået hjem.

”Som bygherre har man en tendens til at se på den pris, der står nederst i tilbuddet og så vælge den billigste. Men det kan være svært at gennemskue, hvor meget man får for pengene. Vi oplever jævnligt, at det billigste tilbud ikke er det bedste til prisen,” forklarer Helge Kromann.

Når malkeanlægget er etableret, bør man, ifølge Helge Kromann, få et tjek på, om det fungerer. Han anbefaler, at man afsætter tid til en grundig test af det nye malkeanlæg, før det tages i brug.

”Kvalitetsrådgiverne er ofte ude at teste malkecentre halvanden måned efter, de er taget i brug. Og selv med grundig forberedelse og rådgivning, så finder vi altså fejl i en del anlæg,” fortæller han.

Lær af andre brancher

Helge Kromann henviser til, hvordan proceduren er i fx mejeribranchen, når et nyt anlæg er installeret.

”Først bliver et nyt anlæg kørt igennem adskillige gange med vand. Så kører de testkørsler med mælk. Og først når de er helt sikre på, at alt er, som det skal være, kommer det med i produktionen. Sat lidt på spidsen, så oplever jeg af og til, at landmanden næsten står og hopper for at få køerne igennem det nye system i stedet for at få det testet godt igennem først,” lyder det fra Helge Kromann.

Derfor er en afsluttende test, foretaget af en mælkekvalitetsrådgiver, altid en del af de tilbud på malkecentre, som såvel Helge Kromann som Robert Pedersen er med til at hente hjem.

Tabel 1. Antal danske malkesystemer
 Malkesystemer - Antal
2016
2019
Sildeben 1.220
1099
AMS 700  612
Bindestald 514  307
Side-by-side 204  260
Karrusel 163  170
Tandem 31  23

*Fordeling i de ca. 90 pct. af besætningerne, der er ydelseskontrollerede.

Læs også

 
Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2017.

Sidst bekræftet: 09-03-2020 Oprettet: 24-03-2017 Revideret: 12-11-2019

 Rådgivning

SEGES tilbyder uvildig rådgivning om mælkekvalitet.

Læs mere

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20