Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-04-2020

  

Oprettet: 19-04-2018

Sirup lokker køerne til malkerobotten

Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.

SEGES har foretaget en afprøvning* i fire besætninger af sirupproduktet BeneoCarb S. Afprøv-ningen skulle vise, om siruppen kunne lokke køerne i robotbesætninger til hyppigere besøg i malkerobotten. Siruppen blev pumpet direkte ned i robottens fodertrug, for at give malkekøerne den direkte smag af produktet.

Resultatet af forsøget ser sådan ud:

  • Antallet af malkninger blev signifikant øget med ca. 0,06 pr. ko pr. dag i forhold til kontrolholdene.
  • Antallet af afvisninger blev også signifikant øget med ca. 0,11 pr. ko pr. dag, i forhold til kontrolholdene.

Med 0,2 flere søgninger til malkerobotten tyder det på, at køerne er mere motiverede for at gå til malkning, når de fristes med sirup.

Der er ingen signifikant effekt på ydelsen i kg mælk, fedtprocenten, proteinprocenten og ydelsen i kg EKM.

Med i alt cirka 0,2 flere søgninger til malkerobotten tyder det samlet set på, at køerne er mere motiverede for at gå til malkning, når de fristes med sirup. Tilmed var der tale om besætninger, hvor antallet af besøg til robotten i forvejen lå højt, ligesom ydelsen også gjorde (gns. 2,8 malkninger og 12.870 kg mælk). Derfor kunne det være interessant at følge op på forsøget i besætninger med lavere søgning og ydelse. Ikke mindst fordi det i så fald ikke kan udelukkes, at det også ville have en effekt på ydelsen. Under alle omstændigheder øges yversundheden med antal malkninger.

100 g sirup pr. malkning

BeneoCarb S er opført i NorFor for kvæg og i fodermiddeltabellen for svin. Det er en Iso-maltulose sirup, der bruges som sødestof, støvbinder og bindemiddel ved fremstilling af foderpiller til svin og kvæg. Samtlige malkerobotter (Lely) blev inden opstart kalibreret til at tildele 100 g. BeneoCarb S pr. malkning.

*Afprøvningen blev foretaget som et led i udviklingen af kvægets testplatform i 2017, som skal sikre, at forsøg og undersøgelser i kvægbesætninger gennemføres efter en ensartet høj standard.

Læs mere om forsøget

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 8, 2018

Sidst bekræftet: 19-04-2018 Oprettet: 19-04-2018 Revideret: 19-04-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17

Læs også