Oprettet: 04-08-2014

Konserveringsmetoden skal passe til kornets vandindhold

De færreste kvægbrug har faciliteter til tørring eller gastæt opbevaring af korn. Vær derfor opmærksom på, at en række alternative konserveringsmetoder, har deres optimale anvendelsesområde ved vidt forskellige vandindhold.


Man bør undgå at høste kornet ved 25 – 35 pct. vand.

Kvægbrug har sjældent faciliteter til tørring eller gastæt opbevaring af korn. Derfor anvendes en række alternative konserveringsmetoder, der har deres optimale anvendelsesområde ved vidt forskellige vandindhold. Det er derfor vigtigt, at konserveringsmetoden vælges ud fra kornets aktuelle vandindhold, og efter om kornet fx er spiret eller høstet umodent.

25 – 35 pct. vand er et problematisk område
Man bør undgå at høste kornet ved 25 – 35 pct. vand. Kornet er ikke velegnet til hverken crimpning eller ribbehøst, fordi der stort set ikke sker nogen ensilereringsproces. Propionsyrebehandling er også mindre egnet, bl.a. fordi det bliver dyrt at tilsætte så store mængder propionsyre. 

Tørring er en dyr metode ved højt vandindhold
Tørring er en effektiv metode, men omkostningerne stiger dramatisk med stigende vandindhold og tørring er ikke velegnet til meget umodent korn. 

Crimpning eller ribbehøst bør vælges ved tidlig høst af umodent korn
Kvægbrug, der anvender efterårsetablering af kløvergræsudlæg, kan med fordel høste kornet umodent ca. 3 uger før normal høst, så kløvergræsudlægget kan sås rettidigt i begyndelsen af august. Både crimpning og ribbehøst er velegnede metoder til konservering af umodent korn med et vandindhold i kernerne på 35 – 45 pct. Ved dette vandindhold sker der en vis ensileringsproces, og stabiliteten er god ved god komprimering i siloen. 

Ludbehandling er ikke en konserveringsmetode
Ludbehandling af korn med natriumhydroxid bør ikke bruges som konserveringsmetode af ikke-lagerfast korn. Erfaringerne har vist, at der er for stor risiko for varmedannelse og skimmelvækst. Lagerfast korn kan forbehandles med lud under tilsætning af en meget lille vandmængde og herigennem bibeholdes lagerfastheden i op til 2 måneder, men korn, der ikke er lagerfast, bør ikke søges konserveret ved ludbehandling.

Tabel 1. Oversigt over forskellige metoder til konservering af korn og deres egnethed ved forskellige intervaller for tørstofprocent eller vandindhold (XX: Meget velegnet, X: Mindre egnet, Blank: Uegnet). I tabellen er der links til en nærmere beskrivelse af de enkelte metoder.

Tørstofindhold i kerner, pct. 55 – 65 65 – 75 75 – 85 ≥ 85  
Vandindhold i kerner, pct. 35 – 45 25 – 35 15 – 25 ≤ 15  
Metoder til konservering        
Tørring     XX  
Propionsyrebehandling   X XX  
Ureabehandling     XX  
Crimpning og ensilering XX X    
Ribbehøst og ensilering XX X    
Ludbehandling*)       XX

*) Ludbehandling bør ikke betragtes som en konserveringsmetode.
*) Ludbehandling bør ikke betragtes som en konserveringsmetode.

 

 

Sidst bekræftet: 21-07-2017 Oprettet: 04-08-2014 Revideret: 04-08-2014

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

Foderkæden, Kvæg


Specialkonsulent

Finn Strudsholm

Økologi Innovation


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

Foderkæden, Kvæg


Af samme forfatter

Græsensilage 4. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket fjerde slæt græsensilage. Dvs. NorFor f...
16.01.20
Kløvergræsensilage 5. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket femte slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
16.01.20
Kolbemajsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket kolbemajsensilage. Dvs. NorFor fodergru...
16.01.20
Majsensilage 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket majsensilage. Dvs. NorFor fodergruppe 6...
16.01.20
Grovfoder 2019
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af analyseret grovfoder fra høståret 2019. Vær opmærksom på, a...
16.01.20