Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-03-2020

  

Oprettet: 23-03-2018

Pas på med kørsel på spaltegulvene

Spaltegulve er udformet til dyr – ikke køretøjer. Ny FarmTest afslører, at bl.a. tung last, accelerationer, opbremsninger og vrid skader spalterne og nedsætter deres levetid.


Revner i element optegnet med sprittusch.

Spaltegulve i kvægstalde er ikke veje. Teknisk set er de ikke egnede til at køre på, men beregnet til dyr og dimensioneret efter det. Alligevel køres der på spalterne i rigtig mange stalde med et utal af forskellige typer køretøjer. Derfor har SEGES i samarbejde med LMO og Viborg Ingeniørerne undersøgt, om kørsel på spalter, der ikke er dimensioneret til kørsel, påvirker spalterne negativt. I tre forskellige stalde med forskelligt køremønster og belastning på spalterne udtog man otte spaltebjælker til undersøgelse hos de respektive spaltefirmaer. De fire af spaltebjælkerne havde været udsat for større belastning, end de var dimensioneret til. Undersøgelserne viste bl.a., at de belastede spaltebjælker havde flere og større revner på undersiden end de ubelastede.

Og der var flest revner på spalter, hvor køremønsteret havde været mindst i fokus og maskinen tung. De spalteelementer, der havde været udsat for tung last, accelerationer, vip med skovlen, opbremsninger og vrid, havde flere og større revner end spalteelementerne, der havde været udsat for kørsel med et lettere køretøj med lav hastighed.

Nedsætter spalternes levetid

Ved normal anvendelse (husdyr alene) forventes elementerne at have en levetid på mindst 50 år. Revner i betonen pga. kørsel svækker elementerne og reducerer deres levetid, hvis (når) revnerne når armeringen. Det er dog svært på baggrund af undersøgelsen mere præcist at angive, hvad svækkelsen betyder for elementernes levetid, fordi udviklingen af skaderne er meget afhængige af køretøj og køremønster. Men under alle omstændigheder peger undersøgelsen på, at kørsel på spalter skal ske med omtanke – og med tanke på, at spalterne ikke er dimensioneret til kørsel med tunge maskiner. SKAL man ind og køre på spalterne, bør man følge disse anbefalinger, hvis man ønsker at forlænge spalternes levetid:

  • Vælg et lille/let køretøj
  • Vælg store og bløde hjul (belastning fordeles over flere bjælker)
  • Kør forsigtigt, det vil sige LAV hastighed, UNDGÅ hårde opbremsninger og hårde accelerationer
  • Fordel vægten – lad være at fylde skovlen med for meget
  • Kør fornuftigt – drej IKKE for skarpt og slet ikke med fyldt skovl.

Læs hele farmtesten på www.farmtest.dk

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2018

Sidst bekræftet: 23-03-2018 Oprettet: 23-03-2018 Revideret: 23-03-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø