Oprettet: 17-01-2018

Danmark samler verdens klogeste om bedre yversundhed

Et internationalt Yversundhedscenter skal sikre den mest effektive forskning inden for yversundhed.


For at nå nye landvindinger inden for yversundhed, kræver det input og samarbejde fra alle eksperter på området, derfor oprettes nu et center for yversundhed.

SEGES har de seneste år brugt mange kræfter på at arbejde med en strategi for bedre yversundhed. Blandt andet fordi en stor del af kvægbrugets antibiotikaforbrug ligger på det område. Og arbejdet er båret fornemt videre af landets mælkeproducenter, der i de første seks måneder af 2017 formåede at reducere forbruget af antibiotika med yderligere 12 % efter et fald på 16 % i 2016.

Som næste skridt i indsatsen for bedre yversundhed har SEGES sammen med Veterinærinstituttet taget initiativ til at oprette et internationalt Yversundhedscenter.

Virtuelt center samler forskere

Yversundhedscentret skal i fremtiden samle danske aktiviteter på området i et virtuelt center. Samtidigt er det ambitionen, at centret skal samarbejde med de største internationale kapaciteter på området for at sikre et højt niveau indenfor forskningen, fortæller sektordirektør for kvæg, Gitte Grønbæk.

- Målet er at samle forskning på området, så vi på den måde skaber det bedst mulige samarbejde, og får viden fra alle fire-fem danske institutioner implementeret bedst muligt i erhvervet, fortæller Gitte Grønbæk.

Nye landvindinger kræver nytænkning

Samtidig slår Gitte Grønbæk fast, at samarbejdet er nødvendigt for at opnå de nødvendige fremskridt på området.

- For at nå nye landvindinger inden for yversundhed, kræver det input og samarbejde fra alle eksperter på området. Derfor er det super godt, at vi nu kan samle kræfterne i et nyt internationalt Yversundhedscenter.

18. januar har det internationale Yversundhedscenter inviteret 10-12 af verdens førende internationale forskere inden for yversundhed for at få deres input til det fremtidige arbejde.

Fra Danmark deltager dyrlæge, specialkonsulent Michael Farre, SEGES samt seniorforsker Tariq Halasa og dyrlæge, postdoc Lærke Boye Astrup, Veterinærinstituttet.

Sidst bekræftet: 01-08-2018 Oprettet: 17-01-2018 Revideret: 17-01-2018

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20