Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-01-2010

Kvæg fri 

Oprettet: 15-01-2008

Regler for udegående dyr

Selvom vi ikke har sne og hård frost, kan vinteren godt være barsk for udegående dyr. Ifølge Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd skal betingelserne nedenfor derfor være opfyldt for alle udegående husdyr i vinterperioden:

  • I vinterperioden skal udegående dyr have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje. 
  • Dyrene skal være forberedt på at gå ude i vinterperioden. Det betyder, at de skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag, og de skal være i godt huld. 
  • Dyrene skal i vinterperioden tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes.
  • Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand. 
  • De arealer, som udegående dyr opholder sig på i vinterperioden, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. 
  • Det bør sikres at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Læs Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse

Pjece om udegående dyr

Sidst bekræftet: 15-01-2008 Oprettet: 15-01-2008 Revideret: 15-01-2008

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Video: Inventar og velfærd i kostalden
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de teg...
10.12.18
Giv den syge ko bedre mulighed for at blive helbredt
Oversigt over ansvar, observationer og handlinger, der afkorter tiden for sygdomsforløb
04.12.18
Slut med aflivning af økologiske spædekalve
Fra 1. januar må økologerne ikke længere aflive spædkalve.
30.11.18
Kvægnyt nr. 22 - 2018
Læs bl. om: Køer kan nøjes med 25% tørstof fra grovfoder. Hvordan bøffen er produceret vejer tungere i klimaregnskabet end ...
30.11.18
Valg til L&F, Kvægs bestyrelse
På kvægkongressen i februar afholdes valg til L&F Kvægs bestyrelse. Kandidater kan indstilles nu.
30.11.18