Oprettet: 07-07-2017

Store bedrifter malker tre gange

Bedrifter, der malker tre gange, er større end gennemsnittet, og de positive effekter er langt flere end de negative, viser spørgeundersøgelse.


En undersøgelse blandt 90 bedrifter, der malker tre gange, viser, at den ekstra malkning hæver ydelsen 13 %. Foto: SEGES

157 danske bedrifter malker ifølge RYK tre gange. Og det er primært de store. Gennemsnitsstørrelsen på en bedrift, der malker tre gange, er på 352 årskøer, altså tæt ved dobbelt så stor som en gennemsnitlig ydelseskontrolleret bedrift, der har 188 køer. Og gennemsnittet af økologiske bedrifter, der malker tre gange, er med 372 køer noget større end konventionelle bedrifter, hvor der i gennemsnit er 349 køer på en bedrift, der malker tre gange.

Det viser en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet, der er besvaret af 90 mælkeproducenter, der malker tre gange.

Tre gange malkning hæver ydelsen 13 %

Hele 97 % af de adspurgte oplever en stigning i ydelsen ved at gå fra to til tre gange malkning. De vurderer også, at de positive sideeffekter er langt flere end de negative. Faktisk svarer halvdelen, at de ikke oplever nogen negative effekter overhovedet, mens 61 % svarer, at arbejdsdagen hænger bedre sammen for de ansatte, 58 % at yversundheden bliver bedre og 57 % at det har en positiv effekt på foderudnyttelsen.

Overgangen fra to til tre gange malkning har i gennemsnit hævet ydelsen med 13 % hos deltagerne i undersøgelsen, og deres ydelse ligger 16 % over gennemsnittet af besætninger i RYK.

Det er dog kun 58 %, der vurderer, at den højere ydelse og de øvrige positive effekter på sundhed og foderudnyttelse har resulteret i en forbedret økonomi i form af et højere restbeløb pr. ko.

Malker med otte timers interval

Intervallerne mellem de tre malkninger er meget tæt på otte timer hos alle deltagende bedrifter.

I gennemsnit deltager 1,5 person ved hver malkning, og i løbet af en uge medvirker i alt 4,5 forskellige personer ved malkningerne. Der malkes i gennemsnit 106 køer i timen, hvilket svarer til en samlet effektiv malketid på godt tre timer pr. malkning.

Undersøgelsen af de faktuelle forhold omkring tre gange malkning er foretaget af Troels Kristensen, Jesper Lehmann og Lisbeth Mogensen, Aarhus Universitet. Den danner grundlag for en kommende undersøgelse af forskellige malkestrategier.

Besætningsejerens vurdering af positive effekter af overgangen til 3 x malkning, procent af besætninger.

Besætningsejerens vurdering af negative effekter af overgangen til 3 x malkning, procent af besætninger.

Læs flere resultater af undersøgelsen her http://anis.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/er-malkning-3x-dagligt-optimalt/

Sidst bekræftet: 28-08-2018 Oprettet: 07-07-2017 Revideret: 07-07-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Lone Sylvest Søgaard

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Muligheder for digital efteruddannelse
Er du rådgiver med tid til overs pga. aflyste landmandsbesøg? Så er det måske nu, du skal orientere dig i SEGES’ univers fo...
16.03.20
Kvægkongres: Ko og kalv sammen giver glæde og udfordringer
Det er ikke nemt at have ko og kalv sammen, og det koster på bundlinjen. Men det gør Gert Lassen glad, og så håber han på h...
06.03.20
Det står sløjt til med kalvens immunforsvar
I hele 77 pct. af besætningerne i en dansk undersøgelse fra 2019 havde kalvene et lavere indhold af immunglobuliner i blo...
06.03.20
Kvægkongres: Smittebeskyttelse - Træk forværket tilbage og køb en ekstra vandkop
Bygningskonsulent Robert Pedersen gav en række konkrete tips i indlægget Smittebeskyttelse i nye og eksisterende stalde.
06.03.20