Oprettet: 02-06-2017

Ungdyr har ikke samme behov for skygge som malkekvæg

Ungdyr er mindre følsomme overfor varmestress end malkekøer. Derfor er risikoen for varmestress hos kvier og stude på græs under danske forhold begrænset.Under danske vejrforhold er der i sommerperioden risiko for, at udegående kvæg i perioder udsættes for varmestress, og derfor bør de have adgang til skygge i sommerhalvåret. Det konkluderer en vidensyntese fra Aarhus Universitet. SEGES lavede i 2016 en lignende vidensyntese om kvier og stude og risikoen for varmestress under danske forhold. Her når man frem til, at kvier og stude er mindre udsatte for varmestress end malkekøer, og derfor er deres behov for skygge også mindre.

”Der findes ikke data, der viser, at varmen er en ligeså stor udfordring for ungdyrene, som for malkekøerne, og der er heller ikke publiceret undersøgelser, der dokumenterer, at skygge har en positiv effekt for produktionen hos stude og kvier under tempererede forhold,” forklarer specialkonsulent Finn Strudsholm, som står bag SEGES’ vidensyntese. At kvier og stude er mindre følsomme overfor varmestress end malkekøer skyldes, at køerne har en langt større foderomsætning i forbindelse med mælkeproduktion og dermed en større metabolisk varmeproduktion. Malkekøerne har med andre ord en væsentlig større mængde varme, som de skal slippe af med.
”Det at ungdyrene er mindre udsatte for varmestress er væsentligt ud fra den betragtning, at der i Danmark findes store naturområder, der plejes af dyr, hvor der i mange tilfælde ikke er naturlig skygge, og hvor det er ofte ikke er muligt eller tilladt at etablere. Vores erfaring er, at manglende skygge ikke giver dyrene problemer på disse arealer”, lyder det fra Finn Strudsholm.

Ifølge ”Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg” skal malkekvæg eller afkom af malkekvæg på produktionsenheder etableret efter 1. juli 2010, der går ude i varme perioder om sommeren, have mulighed for at søge skygge eller have adgang til stalden. Reglerne dækker dyr af malkerace men ikke ammekøer og pattekalve.

Sidst bekræftet: 19-05-2020 Oprettet: 02-06-2017 Revideret: 02-06-2017

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 10 - 2020
Læs om: Sænkede sin kodøedelighed fra skyhøj; Gode erfaringer med par og gruppevis opstaldning; Stram op på antibiotika rut...
15.05.20
Sænkede sin kodødelighed fra skyhøj: Tag én ting ad gangen
Hvor skal man begynde, når man overtager en bedrift med høj kodødelighed? Mælkeproducent Anders Ring har lært at vælge sine...
15.05.20
Kvægnyt nr. 9 - 2020
Læs om: Pas særligt godt på ældre køer i sommerhalvåret; Angus er et godt alternativ ved krydsning; Effekt af gylle bragt u...
01.05.20
Kvægnyt nr. 8 - 2020
Læs om: ”Vi vil skabe den arbejdsplads, vi gerne selv ville være på”; Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tag...
17.04.20
Sæt fokus på kodødeligheden – og hav modet til at tage snakken
Vi skal alle have fokus på at sænke kodødeligheden – og turde tale åbent om det, selvom det er følsomt, lyder opfordringen ...
17.04.20