Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-01-2012

Kvæg Fri 

Oprettet: 22-01-2010

Vaccination mod bluetongue frivillig

I 2010 bliver det frivilligt om man vil vaccinere sine dyr mod bluetongue serotype 8.

     

Efter indstilling fra Dansk Kvæg, Dansk Fåreavl og Dansk Gedeunion og Fødevarestyrelsen, har Fødevareministeren nu sagt ja til, at vaccination mod bluetongue i 2010 bliver frivillig for den enkelte besætningsejer.

 

Baggrunden for denne indstilling er bl.a., at truslen for indslæb af smitte er lille. Udbrud i Europa i 2009 har været ganske få og er forekommet forholdsvis langt fra Danmark. Hertil kommer, at den danske og tyske bestand af kreaturer, får og geder via den obligatoriske vaccinationskampagne nu er immuniseret. Det tyder heller ikke på, at overvintring af virus vil få betydning for videreførelse af infektionen i Danmark.
Skulle der forekomme introduktion af smitten til landet,


Truslen for indslæb af bluetonguesmitte til Danmark er nu så lille, at Fødevareministeren har accepteret, at vaccination ikke længere skal være obligatorisk.
vil den med største sandsynlighed forekomme sent på sæsonen og kun omfatte få tilfælde.

Overvejelser omkring vaccination

For den enkelte besætningsejer bør nedenstående anbefalinger indgå i overvejelserne:
  • Man bør vaccinere, hvis man ikke vil løbe risikoen for, at ens besætning bliver ramt af bluetongue-sygdom

  • Man skal vurdere risiko og konsekvenser ved evt. sygdomsudbrud i forhold til udgifter, besvær (herunder vaccination på græs) og eventuelle bivirkninger ved vaccination

  • Den bedste forebyggelse fås ved at vaccinere i foråret, dvs. før virus kan spredes i mitterne

  • Alternativt kan man vaccinere, hvis der bliver rapporteret om tilfælde i eller tæt på Danmark

Hvis du vaccinerer
Hvis man ønsker at beskytte sine dyr mod sygdommen, skal de vaccineres på følgende måde:

  • Kvæg, får og geder der allerede er blevet basisvaccineret, skal vaccineres én gang inden for 365 dage fra sidste vaccination

  • Kvæg, der ikke er blevet basisvaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage siden sidste vaccination, skal basisvaccineres, og dermed vaccineres to gange med 25-35 dages mellemrum

  • Får og geder, der endnu ikke er blevet vaccineret, eller hvor der er gået mere end 365 dage siden sidste vaccination, skal vaccineres én gang

  • Hvis man vaccinerer, skal vaccinationen indberettes til CHR senest 7 dage efter

Forudsætninger og anbefalinger vil løbende blive opdateret på www.bluetongue.dk

I øvrigt henvises til Fødevarestyrelsens meddelelse – læs mere her
Tilbage til Landmand.dk kvægside
Sidst bekræftet: 22-01-2010 Oprettet: 22-01-2010 Revideret: 22-01-2010

Forfatter

Kvæg

Af samme forfatter

Abortstatistik
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
20.03.20
Indførsel af kreaturer til levebrug
Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.
06.09.19
Beregning af Salmonella Dublin niveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
10.07.18
Tolkning af tankmælksresultater for Salmonella Dublin
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om...
10.07.18
Import af kvæg er en unødvendig risiko - reglerne er strammet
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en bra...
15.06.18