Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-02-2020

  

Oprettet: 08-02-2017

X-indekset – vejen til de bedste kødkvægstyre til krydsning

Ved at bruge X-indekset kan de avlsmæssigt bedste kødkvægstyre til krydsning udvælges – det giver færre problemer og større indtjening.

Med X-indekset kan man udvælge de tyre, der giver de bedste resultater. Fotoet viser en blåkvæg x holstein-krydsning

Det har været udbredt at anvende billige kødkvægstyre uden dansk afprøvning til krydsning med malkekvæg. Men det kan føre til problemer med flere døde kalve, svære kælvninger og køer, der får en svær start på laktationen. Det kan derfor være en dyr løsning at vælge de billige uafprøvede tyre. En måde at undgå disse problemer er at anvende X-indekset til at vælge kødkvægstyre til krydsning.

De vigtigste egenskaber har økonomisk værdi i X-indekset

X-indekset er et økonomisk indeks udtrykt i kr. Der er et X-indeks for både mælke- og slagtekalveproducenten. For mælkeproducenten udtrykker det merværdien fra fødsel til slagtning af kalven, mens det for slagtekalveproducenten kun er merværdien ved slagtning af kalven. En tyrs X-mælkeproducent siger ikke direkte, hvad kalven kan indbringe ved slagtning eller ved salg til en slagtekalveproducent, men det fortæller hvilken merværdi kalven har i form af færre døde kalve, mindre arbejde til fødselshjælp, højere tilvækst og højere slagteform i forhold til en lavere rangerende tyr på listen.

De delindekser, der indgår i X-indekserne, er:

  • Nettotilvækst (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalveproducent)
  • Slagteform (indgår i X-mælkeproducent og X-slagtekalveproducent)
  • Livskraft (indgår i X-mælkeproducent)
  • Forløb (indgår i X-mælkeproducent)

Delindekser har et gennemsnit på 100 og spredning på 10, som man kender det fra malkekvæg.


Hvad får man ud af at vælge tyre med et højt X-indeks?
Blåkvægstyren Fruerlund Tornado er en af de mest anvendte blåkvægstyre i Danmark med over 7.000 fødte afkom. Han er blandt de bedste på hitlisten med et X-mælkeproducent på 168 og X-slagtekalveproducent på 113. I forhold til en tyr med et X-mælkeproducent og X-slagtekalveproducent på 0, kan man som mælkeproducent forvente, at kalve efter Tornado har en merværdi på 168 kr. og som slagtekalveproducenten på 113 kr. Merværdien kommer i form af højere tilvækst, god slagteform, mange levendefødte kalve og et godt kælvningsforløb.

Når man bruger X-indekset, bliver alle tyrene rangeret på samme liste uanset race. De racer, som kan findes på hitlisten, er: Simmental, Charolais, Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine, Limousine og Blåkvæg. For at få et X-indeks skal tyren have minimum 100 afkom født i mindst 10 forskellige besætninger samt 25 slagtede afkom, der er opdrættet i mindst 10 besætninger.

Mindre risiko ved at vælge en afprøvet tyr

Ved at bruge X-indekset har man et mere sikkert beslutningsgrundlag, og derved er det muligt at udvælge de tyre, der giver de bedste resultater. Sæd fra afprøvede tyre koster oftest mere, men hvis man vælger tyre ud fra X-indekset, er den investering ofte givet godt ud i form af merværdi af kalven og lettere kælvninger.


Skal man vælge u
ngtyre eller afprøvede tyre? VikingDanmark udbyder blåkvægstyren Golden til 75 kr. pr. dose. Golden er blandt de allerbedste på hitlisten. Vælger man i stedet ungtyren Rian22 til 48 kr. pr. dose, behøver han ikke nødvendigvis at være helt så god, for at man har samme indtjening på afkommet, men udfaldet er meget mere usikkert. Man kan være heldig, at Rian22 viser sig at give gode resultater, men der er også en stor risiko for, at han er betydelig ringere. Det ved man først, når der kommer afkom efter ham. I sidste ende kan det være en god investering at betale lidt mere for sæden for at få et mere sikkert udbytte.  

Det er dog stadig nødvendigt at afprøve nye kødkvægstyre i malkekvægsbesætningerne, så de næste toptyre kan findes. Men for at mindske risikoen for problemer og få en større indtjening bør størstedelen af malkekøerne blive insemineret med sæd efter afprøvede tyre. Der arbejdes i øjeblikket på at forbedre selve udvælgelsen og afprøvningen af kødkvægstyre til krydsning for at fremavle de tyre, der giver de bedste kalve for både mælke- og slagtekalveproducenten.

Afregningsmodel som belønner for at bruge gode tyre

Der arbejdes i øjeblikket på at lave en ny afregningsmodel, så afregning ved salg af krydsningskalve beregnes ud fra X-indekset. Det vil give en økonomisk belønning til mælkeproducenten for at anvende de bedste tyre og derved sikre en god kvalitet for slagtekalveproducenten.

Hitlisten med X-indekser for alle afprøvede tyre fra de seneste år kan findes via linket: https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Avl/Avlsvaerdital-for-malkekvaeg/Sider/Krydsningsindeks.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 12-02-2018 Oprettet: 08-02-2017 Revideret: 08-02-2017

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Anders Fogh

Afkomsinspektører


Ruth Bønløkke Davis

Af samme forfatter

Anvendelsen af kønssorteret sæd i Danmark - februar 2020
Statistik over anvendelsen af kønssorteret sæd (KSS) og opnåede drægtighedsresultater - februar 2020.
13.02.20
Årsstatistik Avl - 2018/19
33. udgave af ”Årsstatistikken, Avl” med beskrivelse af avlsmæssige analyser, indsamlet og beregnet for kvægavlsforeningsej...
09.01.20
INTERBULL breeding values calculated december 2019
Engelsk informationsbrev vedr. INTERBULL avlsværdital beregnet pr. 3. december 2019
10.12.19
Avlsværdital for ydelse fra udenlandsk information - december 2019
INTERBULL har i december 2019 omregnet avlsværdital for ydelse for tyre i en række lande. På dette grundlag er beregnet a- ...
09.12.19
Gå ikke på kompromis med genetikken, når du bruger pollede tyre
Brug kun pollede tyre hvis de har samme NTM som de tyre du alternativt ville have valgt. Når du bruger pollede tyre, skal d...
08.11.19