Af samme forfatter
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om den er ved at rense sig for smitten.
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en brancheaftale om import kun fra lavrisikolande.
Smittespredning skal undgås. Også på dyrskuer, hvor en række regler for deltagelse skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afsluttende del af sidste fase.