Af samme forfatter
Sundere mælk og lavere klimaaftryk. Det er målet med en to-årig indsats, som skal se på effekten af at fodre køerne med rapsfrø – og gøre det praktisk muligt.
For mælkeproducent Lars Nissen er en lav fremstillingspris på godt grovfoder vigtigere for besætningens bundlinje end en høj ydelse hos køerne.
Læs om grovfoderøkonomi, parvis opstalning af kalve, Håndtering af langhårede græsmarker m.v.
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i den forkerte retning.
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og tilskadekomne dyr samt anvendelse af medicin.
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan kan du fasefodre godlkøerne. m.m.
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
Vi håber, du vil give dig tid til at dykke ned i det og lade dig friste af de mange spændende foredrag og debatter.
Formand Christian Lund og sektordirektør Ida Storm ønsker godt nytår med et par korte bud på, hvad de forventer, 2020 vil bringe.
Det er nemt at bestille og udtage prøver til genomisk test. Se hvordan i denne video.
Genomisk test giver afkast på lang sigt - i nogle besætninger. Er det nu, du skal i gang?
Fosforniveauet i malkekøernes foderration er steget kraftigt, især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning af sojaskrå. Et højt P-niveau i foderet giver også et højt P-niveau i gødningen.
15. januar åbner tilmeldingen til næste års kvægkongres 24.-25. februar.
Læs om: Sådan kan du hente store besparelser i malkestalden; Brug af kønssorteret sæd er en fordel ved forlænget laktation; Mælkeproducent: Jeg fatter ikke hvorfor ikke alle bruger genomisk test m.m
Ifølge mælkeproducent Torben Strandhave er brugen af genomisk test en hurtig, nem og billig vej til at forbedre besætningen og dermed bundlinjen.
Med 700 køer, 11 malkerobotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene – også forebyggelse af antibiotikauheld i AMS'en.
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor det typisk gik galt i 2018.
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for kvælstof og fosfor hos Jerseykøerne. Det betyder ekstra behov for arealer til udbringning af husdyrgødningen, og især for Jersey er fosforloftet et øget problem.
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal pr. ko. Efter mange år med stigende effektivitet, er protein- og fosforudnyttelsen desværre faldet en smule de seneste par år.
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau som ved sidste screening, men ifølge SEGES-specialkonsulent ikke godt nok.
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield Scholarship.
Læs om: Vi har kæmpe succes med fasefodring af goldkøer; Uændret niveau for termoresistente kim – desværre; Pas på den snigende dræber i gylle m.m.
Dairy towels are crucial for good udder health. However, worn towels and washing at too low temperatures quickly transform expert teat drying into a source for spreading infections.
Digitaliseringen i grovfoderproduktionen skal nu løftes helt op i sugerligaen med bl.a. inddragelse af kunstig intelligens.
SEGES har jævnligt besøg fra udlandet – i sidste uge fra Irland. Dansk sygdoms-overvågning, sanerings-programmer og samarbejde mellem landmand, erhverv og myndigheder imponerer.
Læs om: Turbo på udviklingenaf digital foderstyring og grovfoderproduktion; Hvor mange naturpoint scorer din bedrift. m.m.
Nyt udviklings- og forskningssamarbejde skal udvikle en cocktail af mælkesyrebakterier mod kalvediarré, som landmanden selv kan producere på bedriften.
Hollandsk firma har søgt om EU-godkendelse af nyt foder-additiv, som viser markant reduktion af køers metanudledning. SEGES vil teste produktet i praksis.
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet vejledningen i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ og mink. Vejledningen er et supplement til vejledningen fra Landbrugsstyrelsen.
Masser af kærlighed og omsorg, ensartet fodring og god hygiejne er rumænske Daniela Capras opskrift på lav kalvedødelighed.
Læs om: Jeg er mor for mine babykalve; Direktørrolle giver frihed og skaber resultater; Stor japansk interesse for dansk mælke-produktion m.m.
Den seneste forskning om opstaldning af kalve har fået supermarkedskæden Tesco til at forlange par- eller gruppevis opstaldning af mælkeleverandørernes kalve.
At køer selv går ind i en stor maskine og bliver malket var nyt for københavnerpigerne Nanna og Silja, der i forbindelse med Arlas initiativ ’Junior Landmand’ boede tre dage hos mælkeproducent Søren Mortensen ved Østbirk.
Nu ved jeg køerne har megalange tunger; Driv forretning som Mærsk; Høj kodødelighed i sommeren 2019 ......
Her taler vi allesammen dansk; Vand giver liv til naturen og bedriften; m.m.
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender til slagtning.... m.m.
Selenindholdet i dansk grovfoder er lavt. For at sikre forsyningen, kan gødskning med selenberiget gødning være en mulighed, der samtidig forsyner dyrene med organisk selen. Der er dog både ulemper og fordele.
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper Ionut Harton har medlemskabet i den lokale fodboldklub betydet masser af venner – og et flydende dansk.
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-værktøjet Diagnostik og yverbehandlinger og få svarene.
Vejen til bedre yversundhed på bedriften kan kræve, at malkerne ændrer rutiner. Godt fællesskab kan hjælpe de nye malkerutiner på vej. Og her er det vigtigt, at du som leder går forrest og er rollemodel.
Fødselstidspunkt, fravænningsalder og fodringsstrategi påvirker ikke kviers mulighed for at blive drægtige ved 14 mdr.
Det ustabile vejr har nu udløst tilladelse til ammoniakbehandling af halm i de fleste kommuner. Kun Læsø og 9 kommuner i omegnen af København har ikke tilladelse.
Diarre hos kalve skyldes som regel E. Coli, salmonella, Rota- & Coronavirus, cryptosporidier og Coccidier. Men hvad smitter hvornår? Og hvad kendetegner den enkelte bakterie, virus og parasit?
Tilladelse til at ammoniakbehandle halm afhænger af antal nedbørsdage over en tre-ugers periode. Undtagelsen kan i år tidligst træde i kraft 20. august og senest 15. september, når DMI har optalt nedbørsdøgn.
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klogere på DMS-afregningsmodulet m.m.
Danske anbefalinger om indretning af stalde er blevet oversat til kinesisk. Nu skal der fokus på dyrevelfærd i Kinas kvægbesætninger.
For besætninger med Jerseykrydsninger.
Pjecen ‘Malkning og hygiejne’ er et godt udgangspunkt for en snak om malkning og mælkekvalitet på bedriften. Brug den engelske version til en snak med dine udenlandske medarbejdere.
Læs bl.a. om: Madspild belaster klimaet mere end bøffer, Sikkerhed ved ensilagesiloen, Mælkeproducenter får stor værdi af slagtekalvemøder
Bovin virusdiarré (BVD) er fundet i malkekvægbesætning med kvieopdræt i Nordjylland.
Læs bl.a. om: Slætstrategi, besøgshygiejne, 10 gode grunde til at være landmand.
Se hvordan, du bruger det nye DMS-værktøj til at få overblik over besætningens yverbetændelser.
Mangel på jod til malkekøer er sjældent under danske forhold, mens forsyning med jod over køernes behov kan give et uønsket højt indhold i mælken.
Du kan stadig nå at tilmelde dig og blive opdateret på alt det nye om grovfoder den 13. juni.
Varmestress påvirker både køernes ædelyst, sundhed, ydelse og reproduktion. Læs her hvordan, og få gode råd om forebyggelse.
Masser af klimaartikler.
Det største kortlægningsstudie af yverbetændelsesbakterier nogensinde på dansk jord er første led i en storstilet indsats, som skal reducere yverbetændelse og antibiotikaforbrug hos danske malkekøer.
SEGES er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at vi sammen kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.
Det er ikke kun et rigtigt signal at sende til omverdenen om, at vi gør noget. Det kan direkte læses af bundlinjen, fortæller mælkeproducent Laust Bendix om sit fokus på klimavenlige tiltag.
Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:
Ny brugervenlig brugerflade og flere funktioner i DMS Lagerstyring har fået interessen for udbytteregistrering til at stige markant.
Læs bla. om: Hæld mere viden på udenlandske medarbejdere, smartere lagerstyring m.m.
Det har været barskt for Gert Thomsen at opleve sit kviehotel smittet med salmonella. Hans anbefaling til andre kviehoteller og deres kunder lyder på at lave klare aftaler, at kende hinanden og erkende sit store ansvar.
Yversundhed er på dagsordenen i disse dage, hvor ledende eksperter fra hele verden er samlet i København til udveksling af viden om emnet.
Gode film03.05.19
til dine udenlandske medarbejdere.
Læs bla. om: Arbejdsmiljø, Græstema m.m.
Læs bla. om: Derfor skal kalvene have mere mælk. Kom godt fra start med afgræsningen m.m. ....
Gør besøgende opmærksomme på dine ønsker til god smittebeskyttelse.
SEGES kigger på slagtefund. For hvis der skelnes mellem små og ubetydelige slagtefund og større forandringer, har slagtedata sandsynligvis en langt større værdi for vurdering af besætningens sundhed og produktionsresultater.
Effekten på mælkens klimaaftryk ved tilsætning af fedt til foderet er mindre end forventet, når man medregner bidrag fra produktionen som fx foder og omsætning af gødning.
Værktøjet til beregning af klimaaftryk fra mælke- og kødproduktionen viser, at den samlede reduktion af klimagasser ved tilsætning af fedt, er langt mindre end forventet ud fra virkningen på enterisk metan.
Læs bla. om: Afskallet havreviser gode takter.., Tørsyre velegnet til stabilisering af fuldfoder ...
Få den nyeste viden om mastitis serveret af verdens ledende eksperter og forskere på området, når IDF* inviterer til konference i København.
Frygten for løbske omkostninger holdt mælkeproducent Carsten Lindberg tilbage fra at iværksætte forandringer. En aftale med rådgiveren om at tage et skridt ad gangen sænkede celletallet med 100.000 på tre måneder.
Evnen til overlevelse handler ikke kun om godt management, men ligger også i generne. Derfor bliver ungdyroverlevelse en del af avlsmålet for kødkvægskrydsninger i 2019.
Der er mange rumænsktalende medarbejdere på de danske kvæggårde. Nu kan tre videoer om hhv. gode malkeprocedurer i karrusel og malkestald samt gode rutiner med malkeklude ses på rumænsk.
Læs bla. om: Kommunikation med omverdenen, Grønrug skal høstes.., Brug de rigtige kødracetyre.
På denne side kan du se en række film med gode tips og råd om forskellige arbejdsopgaver på bedriften.
Fra Kvægkongressen 2019
Landmænd, dyrlæger, rådgivere forskere og industri fra hele Europa går sammen om at udarbejde og implementere best practice for brug af antibiotika i husdyrproduktionen.
Læs bl.a. om Flere får stress, Der er penge i høj reproduktionseffektivitet, Sådan laver du bedere kompakt fuldfoder m.m.
Læs bl.a. om Kvalitet af ensileringsfolier, levering af mælk i topklasse m.m
Læs bla. om: Brug af malkedata, Nyt værktøj i DMS og nye Digitale kurser
Malkerne er blevet topmotiverede af at følge deres præstation i malkestalden dagligt via malkedata.
Selen til udegående dyr kan tildeles på flere måder. SEGES anbefaler mineralblanding.
Læs bla. om: Digitale kurser, Højt græsoptag og Selen til kvæg
Læs bla. om: Livstidsydelsen hævet med 4000 kg mælk. Køb grovfoder i stedet for at slagte dyr. Nyt gratis digitalt kursus
Ny video fra SEGES viser, hvordan du bedst opbevarer, anvender og indgiver vaccine
En velfærdsafdeling og tålmodighed med førstekalvskøerne har haft stor effekt på livstidsydelsen hos Uffe Bie.
Korrekt placering af inventaret i stalden er vigtigt for dyrenes velfærd. Ny video fra SEGES sætter spot på nogle af de tegn, der fortæller, om noget bør placeres anderledes eller justeres.
Oversigt over ansvar, observationer og handlinger, der afkorter tiden for sygdomsforløb
Produktionsmetoderne for okse- og kalvekød er meget afgørende for klimabelastningen. Kød, produceret i kombination med mælkeproduktion, har markant lavere klimaaftryk end kødproduktion uden.
Kalve- og oksekød har en større klimabelastning end de fleste andre fødevarer. Produktionsmetoderne er imidlertid meget afgørende for, hvor meget CO2-eq der produceres pr. kg. I kombination med en mælkeproduktion, har kød markant lavere klimaaftryk.
Ønsket var mere robuste dyr, da ejerne af Vejgården I/S kastede sig ud i at krydse køerne i deres besætning. Det har de fået – og mere til.
Læs bl.a. om: Krydsning giver bonus. Digital foderstyring. Høj fordøjelighed af majs.
NTM er dit værktøj til at finde de bedste køer og insemineringstyre, så du får fremgang på alle de vigtige egenskaber. Hvorfor og hvordan forklares nemt og enkelt i denne lille animationsfilm.
Da man på gården Voldsted valgte at lade klovbadet med hydratkalk stå i to dage hver uge, blev antallet af tilfælde med digital dermatitis halveret.
læs bl.a. om: Mange gode madrasser som alternativ til sand; Virker gærprodukter til småkalve; Beskyt inventarstolper mod tæring med coating m.m.
Læs bl.a. om: Godt fællesskab hjælper nye rutiner på vej, Høj drægtighedsprocent og høj ydelse kan forenes. God kvalitet af frøgræs og kløvergræsensilage
Kimtallet er udtryk for mængden af bakterier i mælken. Det fortæller både noget om malkehygiejnen på gården og rengøringen af bl.a. malkeanlægget og mælkekøletanken.
Der er fem områder i forhold til rengøring af malkeanlæg og køletanke, som kan kræve særlig opmærksomhed. Få dem her.
Læs bl.a. om Fokus på samarbejde mellem konsulent, dyrlæge og landmand giver resultat. Økonomi i vaccination mod E-coli? Varmebehandlet rapsskrå kan erstatte sojaskrå .....
Læs bl.a. om: Varmt drikkevand fra trug gav sundere kalve, stort potentiale i fasefodring af goldkøer . . .
Nye lofter for udbringning af fosfor på landbrugsjord betyder, at interessen for at kunne anvende egne tal for fosfor i husdyrgødningen stiger. Type 2 korrektioner er ikke for alle, og dokumentationen skal være i orden.
Læs bl.a. om: Syge kalve kan måske klares med en Panodil, Skuffende resultat af kontrol med kalvenes velfærd, Forskning skal afsløre effekten af løbesår hos malkekøer
Læs bl.a. om: 4 artikler om tørken, Brug tankvagten, Få styr på maskinomkostninger
Ændring af Gødningsbekendtgørelsen betyder, at man kan beregne næringsstofmængderne fra jerseykrydsninger ud fra raceandel, og at der ikke længere er krav om udskrift af fodermidler i NorFor, fra foderkontroller anvendt til type 2 korrektion.
Årets høst rykker nærmere. Og travlhed, mennesker, store køretøjer og maskiner kan være en farlig kombination. Se hvordan du nemt og enkelt sørger for sikker færdsel på bedriften.
Forhøjet celletal går ud over bedriftens økonomi på flere niveauer. Både i form af manglende kvalitetstillæg, men også i form af de øgede udgifter, der følger med forringet yversundhed. Fx nedsat ydelse og ekstra arbejde ved framalkning og behandlinger.
Læs de 15 gode råd nedenfor.
Fødevarestyrelsen tjekker handlingsplaner i besætninger, hvor salmonellasaneringen ikke rykker.
Det var hårdt at ændre rutinerne i den gamle malkestald. Men det lykkedes, og celletallet faldt med 100.000. Det giver Højgård en kvart mio. kr. ekstra på bundlinjen årligt.
Læs bl.a. om: Analyse af fedtsyrer i mælk viser interessante muligheder; Særligt salmonellabelastede kvægbesætninger får kontrolbesøg; Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
Næringsstofindholdet i malkekøernes gødning er steget. Det gælder især for fosfor, hvorfor forholdet mellem kvælstof og fosfor i gødningen falder. Det betyder ekstra behov for arealer til udbringning af husdyrgødningen
Læs bl.a. om: Fosforfælden i afgasset gylle; Om få år kan vi lave superkalve; Giv malkestalden lidt kærlighed
God yversundhed kræver bl.a. en tiptop malkestald. Men mange steder er den trist, slidt og mørk. Det kan ordnes med god organisering og fokus, mener praktiserende kvægdyrlæge.
En rundtur på gården og en snak med landmanden er det, der skaber størst forståelse for vores produktion. På Lemvigegnen åbner de derfor stalddørene i alle skoleferierne.
Hver dag kører SEGES’ kvalitetsrådgivere rundt til mælkeproducenter og tager hånd om problemer og udfordringer med mælkekvaliteten. Derfor ved de præcis, hvor skoen trykker – også i sommervarmen. Her giver et par af dem nogle gode råd.
Ny film fra SEGES viser best practice for pasning og fodring af slagtekalve fra indsættelse til slagt.
Læs om Fokus på fremstillingspris, mangel på hænder slår køerne ihjel, vært ved Grovfoder ekskursion sparer 24.000 kw årligt
Når mælkeydelsen stiger, stiger mængden af næringsstoffer køerne udskiller også. Det betyder større krav til harmoniareal pr. ko. Nye normtal viser desværre, at efter mange år med stigende effektivitet, viger protein- og fosfor udnyttelsen.
Flanke, ryg og hoved er der, hvor advarselslamperne først begynder at blinke. Det var læren for otte medarbejdere på kursus i at spotte tidlige tegn på sygdom hos køerne.
Læs om Goldkofodring, Klovsundhed, Tørstofprocent, Malkeprocedurer m.m.
Fremtidens stald skal give mere plads til dyrene og ikke rumme andet inventar, end det der behøves for at inddele dyrene i grupper. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra SEGES om 2030-stalden
På Kærgård ved Løkken har mælkeproducent Mads Sørensen årets slæt-strategi klar: Fem slæt med et twist.
Læs om Mælkekvalitetsrådgivningen specialiseres, Slætstrategier, Digitale kurser m.m.
Læs om friske græsprøver, Køernes liggetid, Det bør du vide om fødselshjælp m.m.
Tema: Fosforloft
På Fødevarestyrelsens opfordring har L&F, Kvæg vedtaget at anbefale smertelindring som standard ved afhorning af kalvene.
Hvis fosforloftet er et problem, kan en type 2 korrektion med egne tal i stedet for normtal måske hjælpe.
Nye lofter for udbringning af fosfor på landbrugsjord betyder, at interessen for at kunne anvende egne tal for fosfor i husdyrgødningen stiger.
Tema: Uønsket strøm
Tre små film fra SEGES viser, hvordan du kan gøre malkningen mere effektiv ved at optimere på hhv. køerne, indretning af malkestalden samt malkerutinerne.
Rene malkeklude er afgørende for yversundheden. Tjek at de vaskes ved den ønskede temperatur med vaskestrips
Nye undersøgelser viser ingen sundhedsfare ved at spise genmodificerede fødevarer. Men teknikken har nogle uheldige sideeffekter.
Amerikanske Lloyd Holterman malker 1.008 køer i en 2x12 malkestald. Det lader sig kun gøre med skarp gruppeopdeling efter bl.a. malkeflow.
Der er meget elektronik i danske kvægstalde, og krybestrøm er muligvis et undervurderet problem.
CMT-testen er en god hjælp i vurderingen af, om let forandret mælk skal malkes fra. Få fin-justeret brugen af testen i denne film.
Lille film viser, hvordan du sikrer gode adgangsforhold ved mælkeafhentning for tankbil og chauffør.
Se, hvordan du får mest gavn af tankvagten.
To film viser gode rutiner før og efter antibiotikabehandling i hhv. konventionelle malkestalde og robotstalde.
Ny undersøgelse viser, at det ikke er rutinerne, det er galt med i store besætninger, som har svært ved at sanere sig fri for salmonella. Bristerne ligger typisk i opstaldningen af kalvene.
Se hvordan du sikrer dig, at kvierne har en tilfredsstillende tilvækst ved regelmæssig vejning og registrering af foderforbrug.
Sådan bruges antibiotika når køerne skal goldes.
Sådan sikrer du rene køer – til gavn for mælkekvaliteten.
I en ny film fra SEGES får du klovekspertens gode råd om korrekt beskæring af normale klove.
En god foderblanding og godt foderbords-management giver effektiv foderoptagelse og ro ved foderbordet. Ny film fra SEGES viser hvordan.
Fosforniveauet i malkekøernes foderration stiger især på grund af øget forbrug af rapsprodukter på bekostning af sojaskrå. Jerseykøerne er foran i den udvikling
Med en ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan en enkelt anmeldelse fjerne et eventuelt loft på mælkeydelsen pr. malkeko i miljøgodkendelsen/ tilladelsen
Den mest markante ændring ved overgangen til non-GM-fodring er stigningen i fosforoptaget.
En stigning i malkekøernes fosforindtagelse de seneste år har stor betydning for arealkravet til udbringn
Tema: Sikkerhed
Nedsæt risikoen for salmonellasmitte. Få løbende tilsendt en gratis status på dine leverandørbesætninger.
Tema: Salmonella
Engelsksproget pjece stiller skarpt på malkeanlæggets vigtigste funktioner ved malkning og rengøring.
Se hvordan du bedst sikrer god råmælkshygiejne ved ved udmalkning, opbevaring, og udfordring.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Forstå dine køer og arbejd med dem på deres præmisser.
Medarbejdere er forskellige og skal ikke motiveres ens. Kend de fem medarbejdertyper.
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyret som tidligere.
Forbedring af både den eksterne og interne smittebeskyttelse vil gavne bedrifter, som har problemer med digital dermatitis. Se her, hvilke fejl, I ikke må gøre.
Genomisk test er et godt managementredskab for mange. Men det giver stadig anledning til spørgsmål og tvivl. Det viser denne uges debat på SEGES Kvægs Facebookside.
Bestilling af genomisk test via DMS’ netbutik sparer tid og giver overblik.
Nu er det muligt at sætte en mere korrekt pris på krydsningskalve mellem kødkvægstyre og malkekøer i DMS. Ny film gennemgår baggrunden for udskriften og hvordan du bruger den.
Se film om, hvordan du vedligeholder dine sandsenge, så du og dine køer får størst gavn af sandets gode egenskaber. Filmen kan ses med engelske undertekster.
Udskriften ”Antal dyr til fælles indberetning” er nu tilrettet, så alle kalve til opfedning (tyrekalve og slagtekvier) tælles med som slagtekalve, som er den nye benævnelse. Betegnelserne ungtyr og tyrekalv udgår af udskriften.
Skal, skal ikke. Koen er en anelse halt – men går det at sende den afsted til slagteriet? Få anbefalinger med fotos i Fødevarestyrelsens guide om transport af halte og magre køer.
Vær særlig opmærksom på nye fosforregler, hvis du leverer gylle til biogasanlæg.
To film viser kort og enkelt, hvordan du holder celletallet nede i hhv. DeLaval og Lely-robotbesætninger. Hent også de samme tips på faktaark og print dem ud som huskeliste.
Højt celletal eller mange nyinfektioner i din besætning kan skyldes, at malkeanlægget ikke er rigtigt indstillet. Læs her hvordan du sikrer, at dit malkeanlæg er toptunet.
Ofte bliver der kun givet mundlig besked om behandlinger – det giver anledning til uheld, hvor behandlede køer malkes med, især i ferieperioder.
Sikker håndtering skal læres. Tal med både nye og erfarne medarbejdere om gode rutiner.
Forbered dig på en arbejdsdag i førerhuset.
Ungdyr er mindre følsomme overfor varmestress end malkekøer. Derfor er risikoen for varmestress hos kvier og stude på græs under danske forhold begrænset.
Tema: Business Check
Bedrifternes tal sat op mod hinanden og en snak om, hvor det går godt og skidt, motiverer medlemmerne af en vestjysk erfagruppe til at ændre på tingene.
Med pjecen 'Malkning og hygiejne' har man et godt udgangspunkt for en snak om malkning med nye malkere eller på medarbejdermødet.
Danske mælkeproducenter har sænket antibiotikaforbruget med næsten 16 pct. i første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.
En reduktion af proteintildelingen med 5 pct. kan reducere ammoniakbelastningen med 15 pct. – uden at det koster ydelse. Det er en billig måde at nedsætte kvælstofudslippet på.
SEGES tilbyder fortsat en rådgivningspakke til besætninger i salmonellaniveau 2. Pakken indeholder bl.a. besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
Det, som startede med nysgerrighed, er blevet en klar strategi for brugen af genomisk test. Det har løftet niveauet i Hans Peter Lildholdts besætning for egenskaberne i NTM og dermed økonomien.
Der udsendes ikke længere remindere om kvartalsprøver. Overskrides tidsfristen tager myndighederne over.
Når der er travlhed i marken og i perioder med ferie, ser vi flere uheld med antibiotika i malkestalden.
Ny race- og krydsningsopgørelse sammenligner besætningens renracede dyr med krydsningsdyrene.
Her får du fem gode råd til at undgå sporer i ensilagen, så risikoen for at de havner i mælken mindskes.
Et nyt panel bestående af engagerede frontløbere skal pege på udfordringer og nye ideer, som SE-GES kan bruge i arbejdet med at skabe nye løsninger til mælke­producenterne.
De økologiske kalve kvitterede for varme, mere mælk og bedre hygiejne. Problemerne med diarré er løst.
Forebyggelse af diarré hos kalve kræver relativt enkle tiltag. Derfor bør man ikke acceptere problemet, som går ud over både dyrevelfærden, bedriftens økonomi og antibiotikaforbruget.
Med et simpelt klistermærke kan du tjekke temperaturen på vaskevandet til malkekludene. Temperaturen er afgørende for, at kludene er bakteriefri og ikke smitter fra ko til ko.
Sanering for salmonella handler i særlig grad om at undgå, at kalven møder smitte i form af gødning. Få de vigtigste tiltag her.
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2017.
En klar strategi. Det er en af fællesnævnerne for fem ejendomme, som har økonomisk succes med naturpleje.
Ny fosforregulering vil øge arealkravet væsentligt på kvægbedrifter, der dyrker meget majs og bruger kvægundtagelsen. Reguleringen ventes at træde i kraft fra planperioden 2017/18.
En ny fosforregulering med lofter for udbringning af fosfor, vil øge arealkravet til især kvægbrug der anvender 2,3 dyreenhedsreglen når der samtidig anvendes fosfor i startgødning til majs. Jersey bliver lidt hårdere ramt end de øvrige racer.
Brug de mange redskaber, som styrker arbejdet med smittebeskyttelse og dyrevelfærd. For eksempel det helt nye brætspil ’Smittejagten’.
Tag godt imod det årlige rådgivningsbesøg om smittebeskyttelse. Brug det til tjek af de daglige rutiner, og brug det som en vigtig løftestang til at sikre besætningen mod smitte.
Tema: Salmonella Dublin
Om to måneder er det ti år siden, at danske kvægbrugere startede en fælles indsats om at bekæmpe salmonella i dansk kvægbrug. 31. december 2016 er målstregen sat.
Poul Henrik Søgaard fik for alvor øjnene op for, hvor han og medarbejderne skal lægge indsatsen efter besøg af SEGES’ salmonella­ekspert.
De fleste tilfælde af mælkefeber ses hos nykælvere blandt ældre køer og jersey. Frekvensen er konstant henover året – dog ikke for økologiske jerseykøer, hvor antal tilfælde af mælkefeber falder markant om sommeren.
Tema: Overgangskøer
Ny ph.d.-afhandling slår fast, at brug af skåneboks og smertebehandling hjælper halte køer.
Fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016. En analyse af ketonstof i mælk tyder imidlertid ikke på, at der har været flere køer med ketose end normalt, og forklarer derfor ikke hvorfor.
En analyse af BHB i mælk fra nykælvere tyder ikke på flere køer med ketose end normalt og forklarer derfor ikke hvorfor fedtprocenten i tankmælk var forhøjet i den første del af 2016.
Varmt vand i tilstrækkelige mængder er afgørende for hygiejnen i mælkeproduktionen. Se her, hvordan du tjekker, at varmtvandsforsyningen slår til på din bedrift..
Tema: Åbent landbrug
Tre film giver gode råd om at holde kimtallet nede i besætninger med hhv. malkestald, LELY-robotter og DeLaval-robotter.
Dias fra Fodringsdagen den 12. sep. 2016
Sommertemperaturer stiller høje krav til kølingen af mælken. Film viser, hvordan du undgår, at kimtallet ryger i vejret, når solen bager.
FODEROPTAGELSE OG MÆLKEPRODUKTION MED GRÆS OG BÆLGPLANTER
Tema: Gyllehåndtering
Alle kalve til opfedning - uanset køn - opfattes nu som slagtekalve ved beregning af gødningsproduktionen. Det kan betyde øget krav til harmoniareal.
Tema: Rengøring og desinfektion
Tema: Kapacitetsomkostninger
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring. Kontrollér i stedet rationens proteinindhold direkte.
Optimal håndtering af råmælken, giver kalven den bedste start. Ny film fra SEGES Kvæg viser hvordan.
Ureatallet kan ikke anvendes som grundlag for foderstyring i malkekvægsbesætninger. Foderplanlægning og -kontrol er langt stærkere redskaber til overvågning af proteinforsyningen i malkekvægsbesætninger end ureatallet i tankmælk.
Tema: Motivation
Få retningslinjerne for korrekt påføring af pattedyp, så du opnår bedst mulig effekt.
Tema: Organisation
Få retningslinjerne for god kludeteknik før malkningen, så du undgår smittespredning fra ko til ko.
Tema: Anitibiotikauheld
Mange uheld med antibiotika i mælken sker i ferien. Men træffer man de nødvendige forholdsregler, kan man minimere risikoen og tage af sted med en god fornemmelse.
Interviews med de besætningsejere, som oplevede antibiotikauheld i 2015, afslører, hvor det hyppigst går galt. Mangelfulde mærkningsprocedurer er den største synder.
Analyser af mælkeerstatninger til kalve viser høj hygiejnisk kvalitet. Analyserne er foretaget, efter at Vestjysk Landboforening stillede spørgsmålstegn ved kvaliteten.
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. En FarmTest sætter fokus på, hvad du skal overveje, før du køber.
Tema: Grovfoder
Tema: Ydelseskontrol
Besøg i besætninger med højt sporeindhold i mælken sætter fingeren på, hvor det går galt.
Tema: Lov om hold af malkekvæg
SEGES Kvæg projekter i 2015
Tema: Digital foderstyring
SEGES Kvæg tilbyder nu besætninger, som kæmper med salmonellasanering, en pakke, der bl.a. indeholder besætningsbesøg og vurdering af handlingsplan.
Mere fleksibel ammoniakregulering og færre krav til nyetableret natur er nogle af de indspil, som Landbrug & Fødevarer har indgivet til Naturpakken.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2011.
Arbejde med mælkekøletanke er ikke ufarligt. Sidste år omkom en mælkeproducent på tragisk vis, da han befandt sig i tanken for at tjekke for belægninger, og vaskeprogrammet gik i gang.
Tema: Salmonella
Nyt faktablad giver overblik over de risici, man skal være opmærksom på for at undgå ulykker i forbindelse med arbejde med mælkekøletanken.
FarmTest viser utilstrækkelig vask og desinfektion i kvæg- og kalvestalde. Læs her hvor det går galt, og hvad der skal til for at rengøringen har effekt.
Særnummer: KvægKongres 2016
Tema: Turnaround
Tema: Mycoplasma
Pattedesinfektion før og efter malkning nedsætter risikoen for yverbetændelse. Nyt faktablad giver dig få, enkle retningslinjer til at opnå det bedste resultat.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2012.
Tema: Klima
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2016.
Effektiviteten i mælkeproduktionen har stor betydning for størrelsen af det klimaaftryk et kg mælk afsætter. Derimod betyder de årlige ændringer i foderrationens sammensætning mindre.
Udbyttemåling i grovfodermarken er afgørende for at kunne optimere grovfoderproduktionen. Ny film fortæller hvorfor og hvordan.
Tema: DMS
Efter mange års markant fald i fosforniveauet i malkekøernes foderration, sker der nu en stigning. En analyse viser imidlertid, at det skyldes tilfældige udsving grundet ændret valg af tilskudsfoder.
Efter mange års fald i fosforniveauet i malkekøernes foderration, sker der nu en stigning. Det harmonerer ikke med kvægbrugets strategi.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2013.
Smittebeskyttelse i forhold til sandsenge handler om tørt, løst sand i tilstrækkelige mængder.
Tema: Liggetid
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2015.
Se hvordan du opnår bedst mulig smittebeskyttelse af kalven i forbindelse med kælvning.
Tema: Smittebeskyttelse
Det seneste år er ydelsen hos de danske malkekøer steget med 298 kg, og besætningsstørrelsen ligger nu på knap 168 køer. Det viser en frisk opgørelse fra ydelseskontrollen, som også antyder, at strukturudviklingen igen sætter fart på.
Tema: Kalvedødelighed
Når unge kvæglandmænd skal vurdere dyrevelfærden, har de fokus både på produktionen og dyrets følelser.
Tema: Majshøst
Video viser, hvordan landmanden med ’On-Farm dyrkning’ enkelt og hurtigt kan afgøre, hvilke køer der skal behandles for milde tilfælde af yverbetændelse.
Tema: Social ansvarlighed
Malkekøernes næringsstofudskillelse er beregnet på en ny måde, med udgangspunkt i data fra praksis. Den nye beregningsmetode har ikke ændret niveauet for Normtallene
Tema: Ny salmonellabekendtgørelse
Køer, der får lov til at gå på dybstrøelse én måned før kælvning får med stor sandsynlighed et lettere kælvningsforløb.
Stor set alle malkekøer får græsmarksprodukter og de fleste får ligeledes majsensilage. Derimod er roer og anden helsæd sjældne fodermidler. Der har været større andel af græsmarksprodukter i 2012 og 2013 end vi normalt ser.
Tema: Økonomistyring
Dias Fodringsdagen 2015 - Finn Strudsholm
Marianne Johansen & Martin R. Weisbjerg
Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg, AU Foulum, Aarhus Universitet
Dias og bilag fra Temadagen den 1. september.
Tema: Efter en konkurs
Tema: Mælkeprisen
Rent drikkevand til køerne forudsætter rengøring af vandkar og evt. opsamlingstank. Tilsætning af desinfektionsmidler er tilladt, men løser ikke et hygiejneproblem.
Dagene er lange, og temperaturen stigende. Derfor kan fortørringen gå langt hurtigere end forventet. Og bliver græsset for tørt, går det ud over ensilagens kvalitet.
Tema: Slagtekalve
Vis køletanken interesse en times tid eller to og forebyg stigning i kimtallet, når sommervarmen sætter ind.
Den friske linje, græs, er den analyse der anvendes, når man vil have informationer om foderværdien i det ensilerede græs.
Tema: Klovsundhed
Slidte klude, overfyldte vaskemaskiner og for lav vasketemperatur kan hurtigt forvandle effektiv patteaftørring til effektiv smittespredning.
Mens bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg, er kødkvægsbøffer gode for biodiversiteten.
Tema: Gift med en landmand
Vår- og engbrandbæger er uønsket i foder til dyr. Det er derfor af stor betydning, at udbredelsen af dem igen bringes ned på et acceptabelt niveau gennem forebyggelse og kemisk bekæmpelse.
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Fødevarestyrelsen har netop præsenteret en række præciseringer af 'Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg'.
Tema: Eksport
Fiber er billigt og godt for køernes ben og haser. Udfordringen ligger i yversundheden. Det viser en ny FarmTest.
En reduktion af køernes udledning af metan på op til 23 procent ved tilsætning af nitrat til foderet overgår langt tidligere resultater af forsøg med klimavenlig fodring.
Tema: Økologi
Lavt sporeindhold i mælken har særlig stor betydning i produktionen af modermælkserstatning og proteinrige produkter til svækkede hospitalspatienter.
Tema: Mælkekvoternes ophør
Tema: KMP-fuldfoder
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Sand er bedst som underlag til halte køer fremfor gummi. Køerne ligger længere tid på sand og har nemmere ved at rejse og lægge sig.
Selvom køer med yverbetændelse erklæres raske efter endt antibiotikabehandling er de fortsat påvirkede, viser ny undersøgelse. Derfor bør optimal management genovervejes.
Tema - Særnummer: KvægKongres 2015
Blandt de største mælkeproducerende lande i EU er Danmark fortsat det land, der har den laveste ammoniakudledning pr. kg. mælk. Fra 1990-2012 reducerede danske mælkeproducenter udledningen med 47 pct. pr. kg mælk.
Tema: Kapacitetsomkostninger
Tema: MRSA
Lavere forbrug og korrekt brug af antibiotika er vejen til mindre resistens.
Tema: Sociale medier
I forbindelse med almindelig ydelseskontrol er alle mælkeprøver siden oktober 2013 blevet analyseret for beta-hydroxybutyrat (BHB). BHB er et ketonstof, som relaterer sig til sygdommen ketose.
Tema: Rå mælk
Program til workshop den 3. februar 2015
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Foreningen Smag på Landskabet tilbyder forskellige typer af medlemskab afhængigt af, om man fx er landmand med naturpleje – eller blot menig naturelsker.
Analysering og foderværdiberegning af ensilerede eller samensilerede roer
Under ensilering af roer og ved samensilering med andre fodermidler, dannes store mængder flygtige stoffer. Det giver en udfordring ved analyse og foderværdiberegning.
Landmandsudgave Sundsøre
Landmandsudgave Storå
Landmandsudgave Støvringgaard
Landmandsudgave Sparehusbakkerne
Landmandsudgave Skjern Vesteng
Landmandsudgave Skjern Østeng
Landmandsudgaven Spøttrup Sø
Landmandsudgaven Mommose
Landmandsudgaven Gåsemosen
Landmandsudgave Kastbjerg Ådal Hegn
Landmandsudgave Hjerl Hede
Landmandsudgave Gryde Å
Ideer Spøttrup Sø
Ideer Kastbjerg Ådal Hegn
Ideer Hjerl Hede
Ideer Gåsemosen
Plejeplan Gåsemosen
Plejeplan Gryde Å
Plejeplan Hjerl Hede
Plejeplan Kastbjerg Ådal Hegn
Plejeplan Mommose
Plejeplan Skjern Østeng
Plejeplan Skjern Vesteng
Plejeplan Sparehusbakkerne
Plejeplan Spøttrup Sø
Plejeplan Støvringgaard strandeng
Plejeplan Storå
Plejeplan Sundøre naturareal
– muligheder fremadrettet
Vurdering af afgræsningen i arealerne i Smag på Landskabet oktober 2014
Sammenligning af ”grundig naturhandleplan” med ”landmandsudgave” og ”ideer ud fra delområder”
Tema: Sådan gør de bedste
I en besætning med 425 køer er en vandforsyning på mindst 42,5 liter pr. minut det optimale. Det er konklusionen på en FarmTest, hvor vandforsyningen er blevet testet i fire malkekvægsbesætninger.
Tema: Reproduktion
Den gennemsnitlige mælkeydelse steg med 525 kg mælk i det seneste kontrolår. Det er den største stigning nogensinde på et enkelt år.
Tema: Arbejdsmiljø
Nyhedsbrev med resultater og aktiviteter i foreningen Smag på Landskabet.
Tema: Mælkeproduktion i udlandet
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske undersøgelser.
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Tema: Smittebeskyttelse
Med naturpleje bevarer vi den lille blå anemone, mariehøne-edderkoppen og alle de andre arter, som ellers ville forsvinde, og som gør vores natur rig og mangfoldig.
Direktør i Fresh food People, Christian Christensen er nyvalgt formand for foreningen Smag på Landskabet. En ildsjæl, der brænder for målet om at styrke den danske natur - og har kompetencer til at nå det.
Tema: Klovsundhed
Tema: Den gode jobstart
Overvældende interesse, da foreningen Smag på Landskabet blev til ved en stiftende generalforsamling på Sabro Kro i går. Stærk bestyrelse valgt.
Se dias og bilag fra Fodringsdagen den 2/9 i Herning Kongrescenter.
Tema: Integration
Højt foderniveau stiller større krav til stivelsesfordøjeligheden i majsensilagen end tidligere. Ny undersøgelse viser, at højere fordøjelighed bl.a. opnås ved at lade majsen ensilere mindst 1½ - 2 måneder før udfodring.
Kvægbrugskonsulent Niels Martin Nielsen, Landbo-Limfjord, Skive - Fodringsdagen 2014
Landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg - Fodringsdagen 2014
Mogens Larsen, Aarhus Universitet, Foulum og Niels B. Kristensen, VFL, Kvæg - Fodringsdagen 2014
Betina Amdisen Røjen, VFL, Kvæg - Fodringsdagen 2014
Niels Bastian, Fodringsdagen 2014
Niels Bastian, Fodringsdagen 2014
Ole Aaes, VFL, Kvæg, Fodringsdagen 2014
Niels Martin Nielsen, Fodringsdagen 2014
Nicolaj Nielsen, VFL, Kvæg, Fodringsdagen 2014
Niels Bastian, Fodringsdagen 2014
Mogens Larsen, Fodringsdagen 2014
Martin Weisbjerg, Fodringsdagen 2014
Jacob Sehsted, Fodringsdagen 2014
Betina Røjen - Fodringsdagen 2014
Tema: Mycoplasma bovis
Projekt Smag på Landskabet danner nu en forening for landmænd, gårdbutiksejere, slagtere, restauratører m.fl. til fælles afsætning og markedsføring af naturkød. Tag med til stiftende generalforsamling.
Tema: Stop for kritiske antibiotika
B-streptokokker i malkebesætningen er en lumsk infektion. Celletallet kan pludseligt eksplodere og ydelsen rasle ned. I øjeblikket ses det laveste antal smittede besætninger siden 2007.
Tema: Krydsningskalve
En reduktion fra 15 til 13 g kvælstof pr. kg EKM er et ambitiøst, men ikke urealistisk mål i L&F, Kvægs Strategi 2018.
Ud fra de vilde planter på et areal kan man vurdere naturkvaliteten af et naturområde. Det skyldes, at de vilde plantearter har en række krav til deres levested, f.eks. jordens næringsstofniveau, surhedsgrad, fugtighed og lys på voksestedet.
Tema: Grovfoderproduktion
Smag på Landsskabet byder både på faglig ekspertise til landmanden og familieunderholdning i topklasse, når dyrskuet i Herning slår portene op den 3. - 5. juli.
Under danske forhold har tilsætning af gær til køernes foderration ingen indflydelse på ydelse eller foderoptagelse, men effekt på energiudnyttelsen. Det viser et blindforsøg foretaget i 16 danske besætninger.
Hos goldkøerne betyder varmestress bl.a. lavere ydelse efter kælvning og nedsat fødselsvægt hos kalven.
Tema: Business Check
Se filmen, der er produceret i projektet Smag på Landskabet.
Tema: Råvarekvalitet
Tema: Kalvedødelighed
Få viden om hvilke særlige egenskaber, kød fra kvæg på naturarealer har og få inspiration til at afsætte det. Projekt Smag på Landskabet inviterer til gratis seminar.
Alt for mange kvægbrugere løber en stor smitterisiko ved udlevering af levende kvæg fra besætningen. Ny FarmTest sætter fokus på, hvordan man bedst indretter udleveringsfaciliteterne.
Tema: Grovfoder
Lavt sporetal i mælken opnås ved en kombination af omhyggelig ensilageproduktion og god malkehygiejne
Tema: Kapacitetsomkostninger
Prøv de nye lækre opskrifter med kød fra dyr på naturarealer, kreeret af kokke og restauratører med passion for gode lokale råvarer.
Kød produceret på naturarealer har nogle særlige karakteristika - blandt andet med hensyn til smag.
Tema: Budgetmatchen
En sparsom N-kvote og en fornemmelse af at man har en god N-udnyttelse i stalden, har givet øget interesse for at lave en Type 2 korrektion.
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Økologi
Tema: Sundhed
Hvad er der sket indenfor kvægbruget i Danmark fra 1900 og frem til i dag?
Opsummering fra stormøde i Brønderslev d. 26.11.2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Stormøde om naturpleje med kvæg, Brønderslev den 26/11 2013
Quick and cost effective method to supervise the herd for risk of ketosis in start of lactation is now an Integrated part of milk recording in RYK.
DLBR’s naturpleje-erfagrupper gør det muligt for dyreholdere at dele erfaringer og opnå ny viden. Der er tale om professionelt ledede grupper, hvor det faglige niveau vægtes højt.
På denne side kan du se samtlige publikationer af KvægNyt fra 2014.
Ny Kvægforskning - december 2013
Tema: Skadedyr
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Naturpleje - Smag på Landskabet
Indlæg fra Stormøde LandboNord 26. november 2013
Deltagere på stormøde i LandboNord fandt frem til forslag om enklere naturleje. Forslagene videregives til Handels- og europaminister Nick Hækkerup.
Tema: Ny Dyreregistrering
Artikel fra Maskinbladet.dk, den 21. november 2013
Tema: Kodødelighed
Tema: Energiudnyttelse
Artikel fra Kødkvæg - oktober 2013
Bilag Fodringdagen 2013 - Ole Aaes
Tema: Strategi 2018
Tema: Restbeløb pr. ko
I denne video gennemgås retningslinjerne for god, intern smittebeskyttelse i relation til staldpersonale, flytning af dyr, maskiner og brug af sygeboks.
I denne video fortæller en mælkeproducent kort om de vigtigste procedurer for god intern smittebeskyttelse i besætningen. Brug den som instruktion til personalet eller som grundlag for en snak om emnet. Den kan hentes gratis på nettet.
Tema: Elektroniske øremærker
Tema: Ta' Stilling - Ta' Handling
Bilag fra Fodringsdagens 2013 af Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, AU-Foulum
Indlæg på Fodringsdagen 2013 af Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum
Bilag fra Fodringsdagen af landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg
Dias fra Fodringsdagen af landskonsulent Ole Aaes, VFL, Kvæg
Bilag og dias fra Fodringsdagen, tirsdag den 3. september 2013 i Herning Kongrescenter.
Tema: Grovfoderskolen
Et liv i naturen i stedet for ind i en produktionsbygning giver ikke bare kødkvæg en langt bedre livskvalitet. Kvæget kan også beskytte værdifulde naturområder, så de ikke gror til.
Tema: Komposteringsstalde
Hvis man har fået konstateret salmonella i sin besætning, er det vigtigt at oplyse klovbeskæreren om det.
Tema: Fuldfoder
Fakta om projekt Smag på Landskabet
Ændringer i Gødningsbekendtgørelsen betyder, at man kan anvende egne analyser på grovfoder, og at beregningerne kan udføres på tørstofbasis.
Tema: Salmonella Dublin
Nyhed fra vfl.dk den 7. juni 2013
Tema: Mælkekvalitet
Hav opslagsværket med dig, når du går tur i marken. Hent gratis app med billeder og beskrivelser af de mest almindelige giftige planter.
Tema: Lean
Artikel fra Effektivt Landbrug den 8. maj 2013
Tema: Slætgræs
Artikel fra Foodculture, 23. april 2013
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Transport og smitterisiko
Tema: Kodødelighed
Tema: Særnummer | KvægKongres 2013
Artikel fra Landbrug Nord, den 5. marts 2013
Denne artikel viser de økonomiske konsekvenser af en ændret fedttildeling med henblik på at reducere metanudledningen fra malkekøer.
Stivelsesholdigt foder til malkekøer giver lavere metanudskillelse end sukkerholdigt foder. Der er derimod ikke fundet markante forskelle mellem forskellige stivelseskilder. Majsensilage giver dog markant lavere metanudskillelse end græsensilage.
Metan er en drivhusgas der dannes i vommen hos drøvtyggere under fordøjelsen. Metandannelsen er i høj grad afhængig af mængden af foder, der omsættes, men foderrationens sammensætning har også betydning.
21 tips og kontrolpunkter, når du optimerer køernes overgang fra en laktation til den næste.
Tema: Lov om hold af malkekvæg
Artikel fra Randers AmtsAvis, den 14. februar 2013
Artikel fra Mariager Avis, den 13. februar 2013
Artikel fra Food Supply, den 8. februar 2013
Tema: Handel med foder
Artikel, AgroTech, den 29. januar 2013
Bilag til KvægInfo 2327
Object moved28.01.13
FEM-værktøjet er et enkelt regneark, som hjælper rådgiver og mælkeproducent med at udpege indsatsområder, som forbedrer energiudnyttelsen i besætningen. Bilag til KvægInfo 2327.
Artikel fra DR Midt & Vest, den 25. januar 2013
Tema: Multifaktorielle besætningsproblemer
Et unikt samarbejde mellem fire kommuner, forskere, landmænd, slagtere og restauratører skal gøre naturpleje til en rentabel, professionel driftsgren.
Tema: Reproduktion
Antallet af jerseykøer er steget, og besætningsstørrelsen for racen er vokset til et gennemsnit på 165 i det forgangne ydelseskontrolår. For Dansk Holstein ses en lille tilbagegang. Ydelsen er gennemsnitligt steget med 100 kg for alle racer.
Se aktuelle dokumenter om urea i mælk
Foderrationens indhold af natrium, kalium og protein har betydning for mængden af gylle, en malkeko producerer. Er gyllebeholderen for lille, bør der ses kritisk på indholdet af disse mineraler samt protein i rationen.
I dette tillæg til "Notat vedrørende ikke-saftgivende ensilage" anføres grænser for tørstofindhold i ikke-saftgivende ensilage af majshelsæd, græs og lucerne lagret ved forskellig stakhøjde.
v/Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg
v/Landskonsulent Ole Aaes og innovationskonsulent Anne Mette Kjeldsen
Bilag og dias fra Fodringsdagen, tirsdag den 4. september 2012 i Herning Kongrescenter.
Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Projektleder Jens Chr. Flye, Arla
Bilag fra fodringsdagen 2012 - v/Innovationskonsulent Nicolaj I. Nielsen, AgroTech
Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Tang Sørensen og forskningsleder Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum
Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum
Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Ph.d. stud Lene Alstrup og seniorforsker Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum
Bilag fra Fodringsdagen 2012 - v/Produktdirektør Siem Müskens DLG
Aktuelt Nyt06.09.12
v/Finn Strudsholm AgroTech, VFL, Kvæg og AU, Foulum
Dias fra fodringsdagen 2012 - v/Konsulent Niels Bastian Kristensen, VFL, Kvæg
Dias fra fodringsdagen 2012 - v/Landskonsulent Ole Aaes og innovationskonsulent Anne Mette Kjeldsen
Dias fra Fodringsdagen 2012 - v/Projektleder Jens Chr. Flye, Arla
Dias fra fodringsdagen 2012 - v/Innovationskonsulent Nicolaj I. Nielsen, AgroTech
Dias fra Fodringsdagen 2012 - v/Seniorforsker Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, Foulum
Dias fra Fodringsdagen 2012 - v/Ph.d. stud Lene Alstrup og seniorforsker Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum
Dias fra Fodringsdagen 2012 v/Produktdirektør Siem Müskens DLG
Korrekt håndtering og stabling af halmballer er afgørende for at undgå ulykker. Gratis vejledning giver gode råd om hvordan.
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Klima
Tema: Kontrolbesøg
Tema: Tværfagligt samarbejde
Tema: særnummer - KvægKongres 2012
Tema: Malkerobotten
Tema: Antibiotika
Tema: Økologi
Tema: Salmonella
Tema: Fremtidens kalveproduktion
Tema: Grovfoder
Tema: Multifaktorielle sygdomme
Tema: Børbetændelse
Tema: Mælkeproduktion under pres
Tema: Grovfoderøkonomi
Tema: Krisehjælp
Tema: DMS
Tema: Lean
Tema: Levende kalve
Tema: Kritiske Målepunkter
Tema: Finansiering
Tema: Praksisnær rådgivning
Den gennemsnitlige besætningsstørrelse for malkekvægsbesætninger er vokset til 148 årskøer siden seneste kontrolår. Til gengæld er ydelsen faldet.
Goldkøer skal fodres restriktivt på et lavt foderniveau. Det siger de fleste anerkendte forskere inden for goldkøernes ernæring.
Dias fra Fodringsdagen af Vibeke Bjerre Harpøth
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Vibeke Bjerre-Harpøth, DJF, Aarhus Universitet.
Dias fra Fodringsdagen af Rudolf Thøgersen, VFL - Kvæg
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Specialkonsulent Rudolf Thøgersen, Videncentret for Landbrug, Kvæg.
Bilag fra Fodringsdagen af Landskonsulent Ole Aaes, Videncentret for Landbrug, Kvæg.
Dias fra Fodringsdagen 2011 af Niels Bastian Kristensen, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg, Christian Friis Børsting og Birthe Marie Damgaard.
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Niels Bastian Kristensen, Torben Hvelplund, Martin Riis Weisbjerg og Christian Børsting.
Dias fra Fodringsdagen 2011 af Niels Bastian Kristensen, Aarhus Universitet.
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Niels Bastian Kristensen, Syddansk Kvæg/Videncentret for Landbrug, Kvæg
Dias fra Fodringsdagen 2011 af Hanne Bang Bligaard
Dias fra Fodringsdagen 2011 af Finn Strudsholm og Marlene Trinderup.
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Finn Strudsholm og Marlene Trinderup, AgroTech.
Dias fra Fodringsdagen af Post doc. Adam Chr. Storm, Aarhus Universitet i samarbejde med Niels Bastian Kristensen, Aarhus Universitet (nuvær. adr. Syddansk Kvæg)
Bilag fra Fodringsdagen 2011 af Adam Christian Storm og Niels Bastian Kristensen, DJF, Aarhus Universitet.
Bilag og dias fra Fodringsdagen, tirsdag den 6. september 2011 i Herning Kongrescenter.
Analyse af tankmælk for selen giver ikke værdi, hvis der anvendes organisk selen. Bruges der uorganisk selen, er et selenniveau i tankmælken over 0,020 mg/l fuldt tilstrækkeligt.
Tema: Klovregistrering
Tema: Teknik på gården
Tema: “Den Nye Fortælling”
Tema: Fodereffektivitet
Tema: KvægKongres 2011
Tema: q-feber
Tema: Mælkekvalitet
Tema: Kodødelighed
Tema: Effektive kvier
Tema: Kvalitetsrådgiverne
Tema: 5S
Tema: Mælkekvote
Tema: Ordinationsperiode for medicin
Tema: Paratuberkulose
Tema: Konkurrenceevne
Tema: Dairy Management System
Tema: Goldkøer
Tema: Mycoplasma
Tema: Reform af EUs landbrugspolitik
Tema: Budget 2012 & organisering
Tema: Smittebeskyttelse
Tema: Fodereffektivitet
Tema: Kvægbrug i verdensklasse
Bilag til Fodring: Brug mindre protein og spar miljøinvesteringer
Bilag og dias fra tirsdag den 7. september 2010 i Herning Kongrescenter
Der er igen i år sket tilpasninger i normerne for malkekøernes næringsstofudskillelse, mens der ikke er store ændringer i de øvrige kategoriers normtal.
En opgørelse af de foderkontroller, der er lavet i DLBR NorFor, viser en Energiudnyttelse på i gennemsnit 93%.
En systematisk gennemgang kan vise om problemer med vommiljøet er årsag til tynd gødning hos malkekøer. Er vommiljøet i orden, ser det ud til at andelen af stivelse og grovfoder – især græsensilage - i rationen, er blandt de faktorer, der påvirker
I et forsøg med nykælvere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, var der en bedre sammenhæng mellem indholdet af ketonstoffer i blod og urin end mellem indholdet af ketonstoffer i blod og mælk.
Lucerne som strukturgivende og energifortyndende foderemne i en fuldfoderblanding til nykælvere, betød mindre foderoptagelse og større risiko for ketose.
I forsøg med malkekøer ved det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF) er ureakoncentrationen i mælkeprøver fra enkeltkøer bestemt både ved Eurofins Steins A/S og ved DJF
Bilag fra temadag om aktuelle fodringsspørgsmål 1. september 2009
Bilag og overheads fra Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, tirsdag den 1. september 2009 i Herning Kongrescenter.
Mobilisering af kalcium i første del af laktationen, skulle i teorien også frigøre en del fosfor, hvorfor fosforforsyningen burde kunne reduceres i samme tidsrum, uden konsekvenser for produktion og sundhed af køerne. Forsøget viste imidlertid, at så stor
Ureatal du kan regne med
Koens ædetid kan bruges til at forudsige foderoptagelsen: perspektiver for sundhedsovervågning.
En undersøgelse af årstidsvariationen i tankmælkens ureaindhold gennem de seneste fem år viser, at der ikke er nogen klar sammenhæng til variation i døgntemperaturen.
Tilbageholdt efterbyrd defineres som hel eller delvis tilbageholdelse af fosterhinder hos køer i mere end 12 – 24 timer efter kælvning og hører forsat til blandt betydende produktionsbetingede sygdomme i dansk malkekvægbrug.
Urea i mælk er en god kontrolparameter for proteinforsyningen, men store svingninger gør tallet svært at bruge i rådgivningen.
Organisk selen har ikke sikker betydning for sundhed hos kvæg, men organisk selen øger indlejringen i mælk og kød i forhold til uorganisk selen. Derfor kan det have en betydning for kalvens selenforsyning og overlevelsesevne.
Men ikke alle vitaminer og mineraler er velegnede at vurdere ad denne vej.
Bilag og overheads fra Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, tirsdag den 29. august 2006 i Herning Kongrescenter.
Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for, at mineralblandinger kan sammensættes på baggrund af blodprofiler.
Køer har markante fald i skridtaktivitet og mælkeydelse henholdsvis to og ti dage før diagnosticering af stofskifte- og fordøjelseslidelser, viser forskningsresultater fra Pennsylvania State University i USA.
Høje koncentrationer af de hormonlignende stoffer fytoøstrogener i foder til får kan give reproduktionsforstyrrelser som f.eks. uregelmæssige og lange brunstperioder, æggestokscyster, aborter og ufrugtbarhed.
Bilag og overheads fra Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, tirsdag den 31. august 2004 i Herning Kongrescenter
Skematisk oversigt over de to metoder til huldvurdering af malkekøer - HFS-metoden, der står for 'Huldbedømmelse ved Fysisk kontakt og Skønsmæssig vurdering', og en visuel metode.
Højt niveau af natrium og kalium og for lidt E-vitamin i foderet under drægtigheden kan øge risikoen for yverødem. Et samlet overblik over fodringens betydning for yverødem har man dog ikke.
Bilag og overheads fra Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, tirsdag den 2. september 2003 i Herning Kongrescenter
Varmestress kan give problemer med blandt andet højere celletal
Små ændringer i fodringen kan hjælpe køerne igennem perioder med varmestress
Analyser af udvalgte prøver af grønbyg- og grønærtensilage fra høståret 2001 tyder på, at indholdet af råfedt som gennemsnit svarer til tabelværdien i Fodermiddeltabellen.
Ydelsen steg 8% eller 3,1 kg EKM ved tre gange malkning i forhold til to de første 8 uger af laktationen. Foderoptagelsen steg kun med 5% tørstof eller 0,75 FE, hvilket endda ikke var en statistisk sikker stigning.
En helt ny undersøgelse af sammenhængen mellem in vitro og in vivo fordøjelighed viser, at fordøjelighedskoefficienten for majsensilage bestemt ud fra in vitro og NIR har været undervurderet med cirka to enheder. Det betyder, at FK organisk stof for alle hidtidige in vitro- og NIR-analyser af majsensilage kan hæves med to enheder.