Af samme forfatter
Tag med på kurset og bliv certificeret til at udføre RISE-bæredygtighedsanalyser, som måler bæredygtigheden på danske landbrugsbedrifter.
Her kan du finde viden om, hvad du som økolog kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
En RISE-analyse munder ud i en uddybende rapport og en handlingsplan for øget bæredygtighed, som du som landmand har fuld råderet over.
Her finder du kontaktoplysninger på de certificerede RISE-konsulenter, som kan vurderer bæredygtigheden på din landbrugsbedrift.
Samtidig er det ikke givet, at det der virker på én bedrift har samme effekt på en anden bedrift.
Landbruget KAN reducere sin klimapåvirkning. RISE analysen giver overblik og viser vejen for din bedrift
Potentialet er stort, men der er udfordringer med renholdelsen.
Beregning af krav til afkastet ved en investering afhænger ikke kun af den rente, man kan låne til. Afkastkravet skal beregnes ud fra alle de ekstra finansieringsomkostninger, investeringen medfører.
Økonomiske beregninger tyder på, at investeringer i bedre velfærd i fx sengeafsnittet ikke bare er til glæde for koen men også for økonomien.
Tag temperaturen på bedriftens resultater: Udpeg forbedringspotentialer med Fraktilanalysen og Business Check-regnearket og brug Business Check sammen med erfagruppen.
Ny viden og interesse for økologiske sukker- og foderroer.
Mælkeproduktion på flere ejendomme giver nye udfordringer, men også nye muligheder. Det fremgår af en interviewundersøgelse, foretaget hos knap halvdelen af de danske mælkeproducenter med mælkeproduktion på mere end en ejendom.
Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.
- Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse
Udveksling af innovativ og traditionel viden blandt landmænd, landbrugets rådgivere og forskere.
Produktionsøkonomi Kvæg 2016 behandler fire temaer, der har stor betydning for bedrifternes økonomi.
2015-regnskaberne for mælkeproducenterne viser, at bedrifterne med de bedste resultater har øget ydelsen, reduceret omkostningerne pr. ko og haft mindre fald i grovfoderudbyttet end de øvrige.
En opgørelse af godt 900 foreløbige regnskaber viser, at mælkeproducenterne tilpassede sig de vanskelige prisforhold i 2015 bedre end forudset.
29 pct. af bedrifterne fik negativ likviditet fra driften i 2015, viser en opgørelse af 909 foreløbige regnskaber. På grund af bedre bytteforhold er det kun 6 pct. af økologerne med negativ likviditet.
Flertallet af køerne i en dansk gennemsnitsbesætning har meget rene yvere. Og det er godt.
OptiMek-projektet skal udvikle og demonstrere effektive mekaniske alternativer til den nuværende praksis for ukrudtsbekæmpelse.
PØK 2015 behandler fire temaer: 1. Afstand koster dyrt i grovfoderproduktionen, 2. Kan det betale sig at øge ydelsen?, 3. Send færre magre køer til slagteriet, 4. En sandvasker betaler sig – i nogle besætninger
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Tæt på DIN økonomi - artikel fra Magasinet Kvæg, februar 2015
Tæt på din økonomi - artikel fra Magasinet Kvæg, okt. 2014
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
Sådan gør de bedste - interviews
Produktionsøkonomi, Kvæg 2014 er netop blevet offentliggjort.
Produktionsøkonomi kvæg 2014 kigger fremad og beskæftiger sig med temaer, der vil få stor betydning for bedrifternes økonomi, når kvoterne falder væk.
Tabel/figurer på engelsk
PØK 2014 behandler nogle af mulighederne, der vil få større potentiale ved kvotens ophør. Der er blandt andet en artikel omkring krydsningskalve og en om mulighederne ved reduceret opdræt.
Konsulent Jannik Toft Andersen, VFL, Kvæg - Dias
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet Kvæg, Nov. 2013
ABC = Activity-Based Costing
ABC = Activity-Based Costing
Pjecen behandler i 4 temaartikler højaktuelle emner inden for biologi, økonomi, og ledelse, som har stor betydning for kvægbedriftens bundlinje.
Produktionsøkonomi Kvæg 2013 er den 21. i rækken. Pjecen behandler i 4 temaartikler højaktuelle emner inden for biologi, økonomi, og ledelse, som har stor betydning for kvægbedriftens bundlinje.
Rapport, 22. august 2013
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet Kvæg, Juli 2013
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet Kvæg, April 2013
Tæt på din økonomi - Fagmagasinet Kvæg, Febr. 2013
Denne tabelsamling indeholder en opgørelse af ni kvægbedrifters ABC-fordeling af omkostninger for året 2010.
Produktionsøkonomi Kvæg 2011 er den 19. pjece i rækken. Pjecen behandler i fire temaartikler højaktuelle emner inden for biologi, økonomi og ledelse, som har væsentlig betydning for kvægbedriftens bundlinje.
Produktionsøkonomi Kvæg 2010 er den 18. pjece i rækken. Pjecen behandler i fire temaartikler højaktuelle problemstillinger i spændfeltet økonomi, biologi og management, som har væsentlig betydning for kvægbedriftens bundlinje.
I de seneste år er der i kvægbruget blevet investeret meget. De årlige nettoinvesteringer for den gennemsnitlige bedrift per årsko er tredobbelt inden for de seneste fem regnskabsår.