Oprettet: 24-04-2018

Jordpakningsforsøg: Effekt af jordpakning

I COMMIT udføres målinger i de langvarige jordpakningsforsøg, som blev pakket med forskellig hjullast i 2010.

I forsøgene følges udviklingen i udbytterne efter pakningen og fra KU og AU undersøges effekten af biologisk jordløsning med efterafgrøder, samt udviklingen af de jordfysiske forhold i de pakkede lag over tid.

Desuden gennemføres lokale forsøg med effekter af jordpakning med gyllevogn.

Læs mere om jordpakning:

Sidst bekræftet: 10-04-2019 Oprettet: 24-04-2018 Revideret: 24-04-2018

 Se forsøg på kort

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Tilpas bearbejdningsintensiteten til den aktuelle jordstruktur:
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på ler...
02.12.19
Kom til Jordbundens dag 2019
Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år...
19.11.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19