Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

Område: I. Landbrug - 14. Jordbehandling

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: I. Landbrug - 14. Jordbehandling
Beretninger Meddelelser
Beretninger

158.

Forsøg med Afvanding, Mergling og Kalkning, Jordbelægning og Gødskning paa Højmose ved Askov. Ved Josef Hansen. 29. bd., 1923, s. 1-27. 75 øre.

265.

Afprøvning af Jorddesinfektionsmidler. Ved C. A. Jørgensen. 39. bd., 1933, s. 316-28. 50 øre.

280.

Forsøg med forskellig Pløjedybde og Undergrundsløsning paa Lermuld 1908-1931. Ved Karsten Iversen. 40. bd., 1935, s. 529­69. 1 kr.

286.

Forsøg med Kunstgødning, Kalk og Mergel til Marskjord. Ved C. J. Tind-Christensen. 41. bd., 1936, s. 1-64. 1 kr. 25 øre.

288.

Forsøg med forskellig Pløjedybde og Undergrundsløsning paa Sandjord 1922-1929. Ved N. J. Nielsen. 41. bd., 1936, s. 189­209. 60 øre.

935.

Pløjedybde og furebundsløsning. Ved Lorens Hansen. 75. bd. 1971, s. 47-56.

984.

Forsøg med jordbehandlingens indvirkning på fodsygeangreb i byg. Ved Sten Stetter. 75. bd. 1971, s. 626-630.

1038.

Jordens efterårsbehandling ved ensidig korndyrkning. Ved Svend B. Hostrup.

1106.

Harvningsintensitet til byg. Udbytter og jordfysiske målinger. Ved Karl J. Rasmussen. 77. bd. 1973, s. 443-470. 2.50 kr.

1185.

Såning uden forårsharvning. Ved Egon Stokholm. 78. bd. 1974, s. 657-665. 1.50 kr.

1189.

Forskellige pløjetidspunkter og furejævning til byg. Ved Karl J. Rasmussen. 78. bd. 1974, s. 682-696. 1.50 kr.

1209.

Dyrkningsforsøg med grøntsager ved Højer og Jyndevad 1964-73. Ved Lorens Hansen. Egon Stokholm og Anders Gregersen. 79. bd. 1975, s. 239-242. 1.50 kr.

1353.

Tromling af lerjorde. Ved Karl J. Rasmussen. 1977. 81. bd., s. 248-256. 5,00 kr.

1xxx.

Undergrundsløsning på lerjorde. Ved Egon Stokholm. 1977. 81. bd., s. 271-292. 7,50 kr.

1482.

Undergrundsløsning og -gødskning. Ved Egon Stokholm. 1979. 83. bd., s. 537-542. 6,00 kr.

1483.

Grøngødningens indflydelse på udbytte og jordstruktur. Ved Egon Stokholm. 1979. 83. bd., s. 543-549. 6,00 kr.

1536

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. II. Jordpakning i forbindelse med høst og transport. Ved Karl J. Rasmussen og Erik Møller. 85. bd. 1981, s. 59-71.

S 1539

Såbedets tilstand i forårssåede marker. Ved Karl J. Rasmussen. 85. bd. 1981, s. 75.

1544

Genvækst efter fortørring af græsmarksafgrøder. III. Virkning af mekaniske behandlinger. Ved Erik Møller og Carl Nielsen. 85. bd. 1981, s. 127-138.

1550

Reduceret jordbearbejdning ved monokultur i byg. Ved Karl J. Rasmussen. 85. bd. 1981, s. 171-183.

1585

Dybpløjning og kalkning af lagdelt klægjord med sur undergrund. Ved Th. Jessen. 86. bd. 1982, s. 119-126.

1626

Jordbearbejdningsmetoder til vintersæd. Ved Karl J. Rasmussen. 86. bd. 1982, s. 531-542.

1628

Reduceret jordbearbejdning på svær marskjord. Ved Carl Nielsen og Lorens Hansen, 86. bd. 1982, s. 567-576.

1651

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 1. Vækstbetingelser, jordfysiske målinger og udbytter ved ensidig byg og sædskiftebyg. Ved Karl J. Rasmussen og Carl Chr. Olsen. 87. bd. 1983, s. 193-216.

1652

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 2. Bygplanternes morfologiske udvikling i relation til kvælstof. Ved Annette Andersen og Marianne Boye Jensen. 87. bd. 1983, s. 217-236.

1653

Jordbearbejdning og efterafgrøde ved bygdyrkning. 3. Indflydelse på ukrudtsbestanden. Ved Søren Thorup og Søren Peter Pinnerup. 87. bd. 1983, s. 237-256.

1654

Økologiske undersøgelser af jordbundens mikroflora og fauna i dyrkningssystemer med reduceret jordbehandling, vårbyg og efterafgrøde. Ved Caspar Andersen, Finn Eiland og Finn Vinther. 87. bd. 1983, s. 257-296.

1739

Jordbearbejdningsmetoder til vårbyg på sandjord. Ved Karl J. Rasmussen. 88. bd. 1984, s. 443-452.

1763

Jordpakning ved forskellig belastning. Ved Karl J. Rasmussen. 89. bd. 1985, s. 31-46.

1764

Vandforbrug i vårbyg i relation til jordbearbejdning og halmnedmuldning. II. Ved Jørgen Djurhuus. 89. bd. 1985, s. 47-60.

1810

Porøsitetsforhold i landbrugsjord. I. Modeller og jordtypeforskelle. Ved Per Schjønning. 89. bd. 1985, s. 411-424.

1811

Porøsitetsforhold i landbrugsjord. II. Effekt af halmnedmuldning og jordbearbejdning. Ved Per Schjønning. 89. bd. 1985, s. 425-434.

Meddelelser

429.

Forsøg med Pløjning eller Harvning af Roejord (A), uds. 30. september 1948, 53. bd., s. 177.

641.

Radrensning af roer (A), uds. 25. maj 1960, 65. bd., s. 168.

1084.

Harvningsintensitet til byg. Uds. 3. maj 1973.

1104.

Minimaljordbehandling. Uds. 16. august 1973.

1158.

Snitning og nedmuldning af halm. Uds. 15. august 1974.

1293.

Jordpakning ved færdsel om foråret. Uds. 22. juli 1976.

1385.

Reduceret jordbearbejdning til byg. Uds. 5. januar 1978.

1405.

Kalkning og dybpløjning af klægjord i Skjernådalen. Uds. 13. april 1978.

1425.

Nedmuldning af halm. Uds. 15. juni 1978.

1525

Reduceret jordbehandling, efterafgrøde og nedbringning af halm ved bygdyrkning. 17. januar 1980.

1551

Såbedets tilstand i forårssåede marker. 15. maj 1980.

1817

Direkte såning af korn. 28. marts 1985.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16