2201

Oprettet: 15-05-2015

Statistik for salg af landbrugsmaskiner på det danske marked 2014

Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.

I forhold til tidligere år er der foretaget mindre ændringer i forhold til opdeling af maskiner og redskaber på typer, hvorfor direkte sammenligning med tidligere års statistik ikke er mulig.

 Salg af maskinertil grovfoder og afpudsning

 
2014  Ændring i forhold til
2013, pct.
 
Selvkørende skårlæggere, stk. 4 -33 %
 
Afpudsere, stk. 487 -1 %
Heraf med rotor(er), stk. 133  
Heraf med slagler, stk. 350  
øvrige, stk. 4  
 
Slåmaskiner/skårlæggere    
Stk. indtil 3 m 91 -10 %
Stk. over 3 m arbejdsbredde totalt: 318 8 %
Heraf frontmonterede - med crimper 83  
Heraf frontmonterede - uden crimper 22  
Heraf monteret i lift bag - med crimper 51  
Heraf monteret i lift bag - uden crimper 70  
Heraf bugseret - med crimper 11  
Heraf bugseret - uden crimper 3  
Heraf triple-kombination (tælles kun med som én) 76  
Heraf selvkørende og øvrige, stk 2  
 
Rotorriver, uden vending, stk. 238 -33 %
Heraf med én rotor, stk. 114  
Heraf med to rotorer, stk. 73  
Heraf med mere end to rotorer, stk. 50  
Heraf øvrige, stk. 1  
 
Venderiver, stk. 69 103 %
 
Høvendere – uden rivemulighed, stk. 67 -59 %
 
Selvlæssende snittevogne, stk. 18 -28 %

Til top
      

Salg af balleindpakkere

2014

Ændring i forhold til 2013, pct.

Balleindpakkere    
Balleindpakkere, stk. 12 -14 %

 
Til top 

Salg af halmsnittere

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Halmsnittere/balleoprivere 54 200 %
Traktortrukne storballesnittere til staldbrug, stk. 54  
Traktortrukne halmsnittere til markbrug, stk. 0  

 
Til top

Salg af jordbearbejdningsredskaber

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Plove    
Plove, komplette, stk. 533 7 %
Heraf liftophængte vendeplove, stk. 436 -5 %
Heraf 1-hjulet halvbugserede vendeplove, stk. 46  
Heraf kærreplove, (halvbugserede vendeplove), stk. 11  
Heraf frontplove, stk. 2  
Heraf øvrige, stk. 38  
 
I alt plovlegemer, par 2.836  
 
Rotorharver    
Total arbejdsbredde, m 302 -37 %
Heraf liftophængt, m 278  
Heraf bugseret, m 24  
Heraf øvrige, m 0  
 
Rotorharver, stk. 96  
 
Kombiharver    
Total arbejdsbredde, m. 71 -1 %
Komplette harver, stk. 18  
     
Såbedsharver til pløjet jord    
Total arbejdsbredde, m 737 -41 %
Heraf liftophængt, m 256,2  
Heraf bugseret, m 480,8  
Heraf øvrige, m 0  
 
Komplette såbedsharver, stk. 75  
  
Fjedertandsharver (stubharver)    
Total arbejdsbredde, m 221,2 -58 %
Heraf liftophængt, m 73,4  
Heraf bugseret, m 128,8  
Heraf øvrige, m 19  
 
Komplette stubharver, stk. 37  
 
Stivtandede harver    
Total arbejdsbredde, m 476,9 Ny
Heraf liftophængt, m 253,4  
Heraf bugseret, m 223,5  
Heraf øvrige, m 0  
 
Komplette tandharver, stk. 105  
 
Disc- / Tallerkenharver    
Total arbejdsbredde, m 735,7 26 %
Heraf liftophængt, m 244,95  
Heraf bugseret, m 477,75  
Heraf øvrige, m 13  
 
Komplette tallerkenharver, stk. 124  
 
Ukrudtsharver/strigler    
Total arbejdsbredde, m 159 19 %
Komplette harver, stk. 22  
 
Fræsere og friktionsdrevne tandfræsere    
Total arbejdsbredde, m 132,6 -37 %
Komplette maskiner, stk. 69  
 
Jordpakkere    
Komplette jordpakkere, stk. 147 0 %
Heraf frontmonterede, stk. 63  
Heraf gummihjulspakkere, stk. 4  
Heraf øvrige 80  
 
Tromler    
Total arbejdsbredde, m 1.227,8 -19 %
Heraf arbejdsbredde med slæbeplanke, m 695,1  
Heraf arbejdsbredde uden slæbeplanke, m 381,8  
Heraf arbejdsbredde øvrige, m 150,9  
 
Komplette tromler, stk. 143  
 
Radrensere (rækkekultivatorer)    
Totalt rækkeantal 468 157 %
Komplette radrensere, stk. 99  
 
Undergrundsløsnere (grubbere)    
Komplette undergrundsløsnere, stk. 126 2 %
Totalt antal tænder 546  

 
Til top

Salg af maskiner til håndtering af gødning

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Handelsgødningsspredere    
Spredere, stk. 269 -9 %
Heraf liftophængte, stk. 220  
Heraf bugserede, stk. 31  
Heraf øvrige 18  

 
Til top

Salg af såmaskiner, ATV-spredere mv.

2014 Ændring i forhold til
2013, pct.
Antal såmaskiner i forhold til montering, stk. 536 -11 %
Heraf lifthængte, stk. 226  
Heraf bugseret, stk. 235  
 
Antal såmaskiner i forhold til opbygning, stk. 536  
Heraf løs påbygningssåmaskiner, stk. 117  
Heraf leveret påbygget rotorharve, stk. 75  
Heraf leveret påbygget kombiharve, stk. 29  
Heraf øvrige, stk. 21  
 
Antal såmaskiner i forhold til såprincip, stk. 536  
Heraf slæbeskærssåmaskiner, stk. 28  
Heraf tandskærssåmaskiner, stk. 12  
Heraf skiveskærssåmaskiner, stk. 257  
Heraf mikrogranulatspreder*, stk. 36  
Heraf øvrige, stk. 31  
 
Antal såmaskiner i forhold til udsåningsmekanisme, stk. 536  
Heraf pneumatiske 261  
Heraf øvrige 131  
 
Enkornssåmaskiner    
Komplette enkeltkornssåmaskiner, stk. 42 -37 %
Heraf rækkeafstand større end 75 cm, stk. 0  
Heraf fra 51 til og med 75 cm rækkeafstand, stk 32  
Heraf fra 26 til og med 50 cm rækkeafstand, stk 10  
Heraf fra 0 til og med 25 cm rækkeafstand, stk 0  

 
Til top 

Salg af fodringsanlæg

2014

Ændring i forhold til
2013, pct.
Fuldfodervogne    
Komplette enheder, stk. 175 -31 %
Heraf vertikalblandere, stk. 130  
Heraf horisontalblandere, stk. 4  
Heraf paddelblandere, stk. 37  
Heraf selvkørende, stk. 4  
Heraf øvrige, stk. 0  

 
Til top 

Salg af vandingsanlæg

2014 Ændring i forhold til 2013, pct.
Vandingsmaskiner    
Totale anlæg, stk. 309 136 %
Heraf indtræksmaskiner, stk 38  
Heraf mobile maskiner, stk. 271  
Heraf øvrige, stk. 0  

*Tæller med som en såmaskine. Fra 2015 vil frøsåningsudstyr og mikrogranulatspredere blive opgjort separat.

 Til top

Alle traktorer i perioden fra 01/01 2014 til 31/12 2014 - Hele landet

Mærke Periode Periode året før Forskel i pct.
Antal % Antal % 2013 til 2014
New Holland 368 19,6 550 21,9 -33,1
John Deere 314 16,7 502 20 -37,5
CaseIH 284 15,1 373 14,9 -23,9
Massey-Ferguson 248 13,2 331 13,2 -25,1
Valtra 189 10 187 7,5 1,1
Claas 163 8,7 102 4,1 59,8
Fendt 158 8,4 247 9,8 -36,0
Deutz-Fahr 72 3,8 92 3,7 -21,7
Zetor 20 1,1 34 1,4 -41,2
Same 13 0,7 5 0,2 160,0
Landini 10 0,5 4 0,2 150,0
Kubota 4 0,2 13 0,5 -69,2
JCB 2 0,1 1 - 100,0
Lamborghini 2 0,1 11 0,4 -81,8
McCormick 1 0,1 0 - 100,0
Andre mærker 33 1,8 57 2,3 -42,1
Total 1.881   2.509   -25,0

  
Til top

Bemærk de forskudte år. Det er nødvendigt af hensyn til konkurrencemæssig lovgivning.

Mejetærskere 1/9 2012 - 31/8 2013 (bemærk det forskudte år!)

Mærke 3-4 rystere 5 rystere 6 rystere eller flere 1 rotor 2 rotorer I alt

(herunder hybrid)

(herunder
hybrid)
Stk. Pct. Stk. Pct.

Stk.

Pct. Stk.

Pct.

Stk. Pct. Stk. Pct.
AGCO (Massey
Ferguson/ Fendt)
0 0 0 0 28 56 0 0 11 38 39 34
Case IH 0 0 0 0 0 0 32 60 0 0 32 60
Claas 1 100 1 -66 34 13 0 0 42 -18 78 -12
New Holland 0 0 6 0 50 19 0 0 22 -4 78 10
Laverda 0 0 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 -100
Deutz-Fahr 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0 0 -100
John Deere 0 0 1 0 30 400 16 129 0 0 47 262
I alt 1 100 8 -20 142 22 48 78 75 -12 274 15

 

Til top 

Pressere - 1/9 2012 - 31/8 2013 (bemærk det forskudte år!)

 Mærke Højtryks-pressere (småballe-pressere) Rundballepresser

 

Storballe-pressere (herunder minibig) I alt
stk. Pct. Med pakker Uden pakker Totalt stk. Pct. stk. Pct. stk. Pct.
Case IH 0 0 1 5 6 0 3 -50 9 -25
Claas 0 0 0 12 12 9 3 -25 15 0
Gallignani 1 100 0 2 2 200 0 -100 3 200
John Deere 1 100 0 17 17 183 0 0 18 200
Krone 0 0 11 0 11 -27 9 80 20 0
Massey Ferguson/
Fendt
1 100 0 0 0 0 19 19 20 25
New Holland 2 0 0 9 9 -18 48 71 59 44
Lely/ Welger 1 100 1 7 8 -27 0 0 9 -18
Andre mærker 1 100 0 2 2 0 0 -100 3 -57
I alt 7 250 13 54 67 8 63 -3 137 7
 
Til top
Sidst bekræftet: 30-04-2016 Oprettet: 15-05-2015 Revideret: 15-05-2015

Kontakt

Jørgen Pedersen

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Markteknik

Henning Sjørslev Lyngvig

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Sådan tørrer du kornet
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at ko...
25.03.20
Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Kommuneliste om vægtdispensation for gyllevogne
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
16.03.20
EU-typegodkendelse af alle påhængskøretøjer udskudt til 2022
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøj...
06.03.20
Samson møde om typegodkendelse af påhængskøretøjer
Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikante...
27.01.20