Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-05-2013

Info  - Byggeri og Teknik - 1412

Oprettet: 20-05-2005

Hvilken læssemaskine skal du vælge?

Artikel bragt i Bovilogisk, april 2005Der anvendes flere forskellige typer af læssemaskiner i landbruget, og det kan være vanskeligt at finde netop den type maskine, der passer til dit behov. I artiklen findes en kort beskrivelse af de fire hovedtyper og en beskrivelse af fordele og ulemper ved den enkelte maskintype. Endelig er der en oversigt over punkter, du bør overveje, inden du investerer i en læssemaskine.

Traktor med frontlæsser
Traktor med frontlæsser

Generelt findes der fire forskellige typer af læssemaskiner, som egner sig til brug i landbruget. De fire typer er:

punkttegn Minilæsser
punkttegn Traktor med frontlæsser
punkttegn Teleskoplæsser
punkttegn Gummihjulslæsser


Minilæsseren
Minilæsseren er en lille og alsidig maskine, som klarer mange små-opgaver. Den kan komme ind, hvor de større maskiner ikke kommer, og er meget anvendelig, hvis pladsen er trang. Som læssemaskine har den dog sine begrænsninger, idet læssekapacitet og løftehøjde er begrænset, og man kan derfor sjældent nøjes med minilæsseren som eneste læssemaskine. Skal man stable halm eller fylde fuldfoderblanderen, kommer den til kort.

Om man vælger en skrid- eller knækstyret minilæsser er individuelt. Der er fordele og ulemper ved begge typer. Væsentligste forskel er førerforholdene, hvor den knækstyrede giver et bedre udsyn, men omvendt er førerens sikkerhed helt i bund. Her er ingen beskyttelse, hvis man er uheldig at tabe lasten ned over sig.

Fordele ved minilæsseren

Ulemper ved minilæsseren

Lille manøvredygtig maskine

Begrænset kapacitet

Let at betjene

Ukomfortabel for føreren ved længere tids kørsel

Kan bruges til meget andet end læssearbejde

Begrænset førersikkerhed på knækstyrede læssere

Stort udvalg af redskaber

Knækstyrede læssere er ustabile

Billig i indkøb og drift

Skridstyret læsser har begrænset frihøjde

"Uundværlig" til udmugning og fodring

Kan ikke opfylde alle læssebehov på en bedrift

til top

Traktor med frontlæsser eller teleskoplæsser
Det kan betale sig at investere i en teleskoplæsser frem for en frontlæsser, hvis man ofte skal læsse i over fire meters højde, eller hvis der er krav til løftekapacitet over 2-3.000 kg. Hvis det årlige timeforbrug er på mellem 400 og 600 timer, er det ligeledes værd at overveje, om der skal investeres i en teleskoplæsser.

Merlo teleskoplæsser
Merlo 33.7 teleskoplæsser


Teleskoplæsseren er, til forskel fra traktoren, bygget til at udføre læsseopgaver. Derfor er teleskoplæseren betydelig hurtigere og mere handy end traktoren, som fortrinsvis er bygget med markarbejde for øje.

Fordele ved t eleskoplæsseren

Ulemper ved teleskoplæsseren

Brugervenlig, professionel læssemaskine

Begrænsede brugsmuligheder foruden læsseopgaver

Stor løftehøjde

Lille førerhus

Stor rækkevidde

Kun aktuel for større bedrifter med mange opgaver for en læssemaskine

Forholdsvis stor løftekapacitet

Kompakt opbygning

God manøvredygtighed

Traktor med frontlæsser
Traktor med frontlæsser

Fordele ved frontlæsseren

Ulemper ved frontlæsseren

Alsidige brugsmuligheder

Besværlig af- og påmontering af selve frontlæsseren

God førerkomfort

Besværlig vedligeholdelse af traktoren

Forholdsvis billig læssemaskine

Traktoren er ofte blokeret af andet arbejde

Stor hastighed og god trækevne ved transport af for eksempel vogne med læs

Begrænset læssekapacitet

Bedre brændstoføkonomi end teleskoplæsser (praktiske tests viser et brændstofforbrug, der er op til 27 % mindre)

til top

Gummihjulslæsser (gummiged og rendegraver)
Gummigede og rendegravere bliver mere og mere udbredt i landbruget. Læssekapaciteten er stor, men maskinerne er store og kræver megen plads. Nye maskiner er meget dyre, så oftest investeres der i brugte modeller. Funktionsmæssigt har entreprenørmaskinerne størst fordel, når der skal flyttes meget store mængder ad gangen.

Fordele ved gummigede/rendegravere

Ulemper ved gummigede/rendegravere

Stor løftekapacitet

Begrænset løftehøjde (sammenlignet med teleskoplæsseren)

Velegnet til entreprenøropgaver som jordflytning og graveopgaver

Meget stor og uhandy til mindre læsseopgaver

Gode udsyns- og førerforhold

Entreprenørmaskine, som ikke er bygget til landbruget

Velegnet til vedligehold af dræn og køreveje

Specielle forsikringsforhold

Gummigeden er god til kørsel i ensilagestak da den trykker med stor vægt

Dyr i indkøb hvis standen skal være god

til top

Personlige overvejelser inden der investeres
Om der skal købes en minilæsser eller en gummiged giver ofte sig selv. Men hvordan vælger man den rigtige model og størrelse, som præcis matcher ens behov?

Vigtigst er det at fastlægge, hvilke behov og ønsker man har til maskinen. Overvej følgende punkter og klarlæg, hvad du prioriterer højest ved den nye maskine.

Behov

punkttegn Hvor mange timer skal læsseren køre?
punkttegn Hvilke opgaver skal læsseren løse?
punkttegn Hvor skal læsseren køre (begrænsninger, underlag, osv.)?

Krav til læsseren

punkttegn Hvor meget skal læsseren kunne løfte og hvor højt, (hellere for stor end for lille)?
punkttegn Stilles der krav til læsserens ydre dimensioner på grund af specielle bygninger eller opgaver?
punkttegn Skal der køres meget på offentlig vej, så topfarten har betydning?

Dit personlige behov. Hvilke fordele vægter du højest?

punkttegn Komfort i førerhus?
punkttegn Hurtig arbejdshydraulik?
punkttegn Stor løftekapacitet og løftehøjde?
punkttegn God (og billig) service ved defekter?
punkttegn Skal der kunne monteres ekstraudstyr?

Erfaringer

punkttegn Tal med nuværende brugere og lyt til deres erfaringer.
punkttegn Tal eventuelt med en maskinrådgiver

Økonomi

punkttegn Er det rentabelt at investere i en læssemaskine?
punkttegn Læssemaskinens gensalgsværdi? Kendte velrenommerede mærker har højere gensalgsværdi.
punkttegn Forhandlerens prisniveau ved service (få det på skrift!)
punkttegn Opstil budget, eventuelt med alternative løsninger til læsseopgaverne.

Inden du køber

punkttegn Prøv flere læssere, så du kan danne dig et indtryk af dem. Også selv om du næsten har bestemt dig.
punkttegn Gennemgå læsseren punkt for punkt. På den måde overser du intet, og du er tvunget til at tage stilling til fordele og ulemper.
punkttegn Overvej, om du er tilfreds med den service forhandleren har udvist i købsfasen. Hvis service og vejledning var dårlig, er den det sikkert også efter købet.

til top

Sidst bekræftet: 27-04-2011 Oprettet: 20-05-2005 Revideret: 20-05-2005

Forfatter

Anlæg & Miljø

Af samme forfatter

FarmTest - Optimering af eksisterende kvægstalde
- Idékatalog over mulige optimeringsområder. Enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger kan gøre hverdagen lettere og ...
27.01.12
Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04
Skridstyrede kontra knækstyrede minilæssere
Fokus på hvilke fordele og ulemper der er ved de to principper.
10.12.03