Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-09-2015

 305

Oprettet: 30-09-2010

Beregning af oppumpet vandmængde ved markvanding

Da vandforbruget fra markvandingsboringer fra og med 2010 er kommet med i krydsoverensstemmelsesreglerne, er det vigtigt at have styr på den oppumpede vandmængde fra hver enkelt boring.

 

Gældende regler siger, at vandindvindingsanlæg skal være forsynet med en anordning til måling af det indvundne vand, og at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan fastsætte målemetoden.

Det vil sige, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at der installeres vandmåler ved hver boring/pumpeanlæg.

Andre metoder kan også anvendes. Det kan være ud fra pumpens elforbrug eller ud fra en timetæller på pumpen.

Ud fra vandingsanlæggets elmåler kan vandforbruget beregnes, når man kender pumpens arbejdstryk og dens virkningsgrad. Ved at indsætte elforbruget i den aktuelle periode i nedenstående formel kan man beregne den vandmængde, som er pumpet op i perioden. Nyttevirkningen vil ofte være omkring 60 pct.

 

Oppumpet vandmængde [m3] =

kWh*0,367*nyttevirkning [%]
pumpetryk [bar]

 

 

Fra teknikkonsulent Gunnar Schmidt har vi modtaget en metode til beregning af vandmængden ud fra pumpens timetæller.

   
Sidst bekræftet: 30-09-2010 Oprettet: 30-09-2010 Revideret: 30-09-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Jens Johnsen Høy

Af samme forfatter

Statistik for salg af maskiner på det danske marked 2010
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser igen ret store fald i antallet af solgte mask...
27.04.11
FarmTest af gylleudlæggere som alternativ til gyllevogne
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionel...
11.03.11
FarmTest: Snittevogne til græs
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene l...
25.11.10
Statistik over solgte maskiner i 2009
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser ret store fald i antallet af solgte maskiner....
06.07.10
Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning
Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden. I rapport...
19.02.10