Feedback Form

Planteavlsorientering - 321

Oprettet: 18-03-2016

Fund af pesticider i drikkevandet i Beder-området

SEGES har gennemgået den analyse, som Aarhus Kommune har foretaget af fund af pesticider i grund- og drikkevandet. Konklusionen er, at der ikke er noget objektivt behov for at gennemtrumfe pesticidfri drift i nær det omfang, kommunen lægger op til.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 04-03-2018 Oprettet: 18-03-2016 Revideret: 18-03-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Carl Åge Pedersen

Af samme forfatter

Lidt mere om den tyske regulering af gødningsanvendelsen
De tyske landmænd skal som hovedregel udarbejde en gødningsplan og en markbalance. De største og mest husdyrtætte bedrifter...
25.04.18
Nitrat i drikkevand og kræftrisiko
En Ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet stiller spørgsmålet, om grænseværdien på 50 mg nitrat pr l i drikkevand er for h...
16.03.18
Grundvand - status og udvikling 1989-2016
GEUS har til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fremsendt den årlige rapport over grundvandsovervågningen. Den bekræfter...
09.03.18
Slutrapport - maksimale niveauer for kvælstofoverskud og/eller grønne marker.
SEGES har - med bistand fra eksperter fra universiteterne i Aarhus, København og Kiel - gennemført et projekt, som giver fa...
21.12.17
Kvælstofudledning større i år 1900 end angivet af DCE
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirekt...
13.10.17