Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 28-11-2019

  

Oprettet: 30-11-2018

SEGES opsamler metan i mulehøjde

Forsøg skal reducere metan-udledningen fra kvægstalde med opsamling af koens udåndingsluft.


Udsuget er placeret ca. 15 cm under sengebåsens øverste frontrør. Foto: SEGES

Inden 2030 skal Danmark reducere udledningen af klimagasser med 39 pct. En væsentlig del af klimagasserne stammer fra koens foderomsætning i vommen, og der er og bliver derfor forsket meget i at reducere mængden af koens metanproduktion – bl.a. via fodringen. En anden mulighed er at opsamle metan fra kvægstalden over koens hvileareal – eller mere præcist i mule-højde.

Udsug under frontrør

Det er SEGES i fuld gang med at afprøve i et forsøg. Vi har sat ventilationsrør op i en malkekostald, der suger en delmængde af staldluften. Udsuget er placeret ca. 15 cm under sengebåsens øverste frontrør – tæt på den udåndingsluft, der kommer fra koen, som ligger og tygger drøv. Pga. de åbne kvægstalde indeholder luften en relativ lille koncentration af metan. Derfor er det nødvendigt at komme så tæt på koens udåndingsluft som muligt for at opnå størst mulig koncentration. Indtil nu er der forsøgt med udsug på 60 m³/t og 100 m³/t pr. ko. For i første omgang går det ud på at placere, udforme og indstille punktudsug, så der opnås en så høj koncentration af metan i udsugningsluften som muligt. Forsøget kører i en besætning ved Hammel, hvor udsugningen foregår over i alt 16 sengebåse.

Ledes gennem biofilter

Forsøget vil efter indkøring af udsugningsanlægget, hvor målet er at opnå en metankoncentration på omkring 150 ppm, blive videreudviklet. I den forbindelse skal den metanholdige luft ledes igennem et biofilter bestående af fx podet bark, for at reducere metan-udledningen til omgivelserne.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 22, 2018

Sidst bekræftet: 30-11-2018 Oprettet: 30-11-2018 Revideret: 30-11-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

Anlæg & Produktionsstyring


Af samme forfatter

Melasse kan på sigt erstatte svovlsyre til ammoniakreduktion i kvægstalde
Resultatet af et nyt dansk forsøg tyder på, at melasse kan bruges til forsuring i stedet for svovlsyre. Der ses en ammoniak...
25.01.19
Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sirup lokker køerne til malkerobotten
Et forsøg med et sirupprodukt pumpet direkte ned i robottens fodertrug resulterede i flere søgninger til malkerobotten.
19.04.18