Oprettet: 31-05-2019

Det kan du som kvægbruger gøre for klimaet NU

Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:

I marken

Etablere stærke efterafgrøder

En efterafgrøde opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Efterafgrøder reducerer desuden kvælstofudvaskningen. Effekten af efterafgrøder på klimaregnskabet er meget afhængig af, at etableringen er vellykket.

Håndtere husdyrgødning klimavenligt

Et effektivt flydelag eller en overdækning kan reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre. Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas. Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig.

Optimere anvendelsen af kvælstof

Markbrugets største bidrag med drivhusgasser er lattergas-emissioner fra tilført kvælstof. Derfor er det vigtigt at optimere kvælstofanvendelsen. Beregn kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Beregn markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpas den supplerende gødskning derefter.

Dyrke mere kløvergræs og græs

Sammenlignet med etårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden.

Deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt

Deltag i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, hvis du på din bedrift har lavbundsjord med et højt kulstofindhold (mere end 20 pct. organisk materiale i pløjelaget).

I stalden

Se på andelen af opdræt

Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr pr. produceret liter mælk reducerer klimagasemissionen og vil alt andet lige mindske omkostningerne.

Tilsætte fedt i foderet

Fodring med fedt reducerer vommens produktion af metan. Det gælder både for malkekøer og opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning giver den bedste samlede effekt.

Mindske fodertab og forbedre foderudnyttelse

Mindre fodertab, mere mælk pr. ko og øget foderudnyttelse vil reducere klimagasemissionen pr. liter mælk og pr. kg kød.

Tilpasse proteinindholdet i foderet

Ved at sikre, at der ikke er for meget protein i foderet, reducerer du udledningen af klimagasser.

 

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2019

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 7 - 2020
Fokus på grovfoderprisen blev kickstartet i gårdrådet; Etabler det bedste såbed til majs; Korrekt kvælstof og startgødning ...
03.04.20
Kvægnyt nr. 6 - 2020
Beskyt din bedrift mod coronavirus; Det skal du overveje, før du gødsker kløvergræs til slet; Det kan blive dyrt at spare p...
20.03.20
Smitte og smittebeskyttelse
Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus.
11.03.20
Kvægkongres: Her de ti mest populære indlæg
Se hvilke ti indlæg, som fik flest tilmeldinger på Kvægkongres 2020
06.03.20
Kvægkongres: Laura vandt prisen som Årets kvægelev
For første gang blev prisen ’Årets elev i kvægbruget’ uddelt. Prisen skal sætte fokus på de mange dygtige elever i kvægbrug...
06.03.20