Feedback Form

  

Oprettet: 31-05-2019

Sådan hjælper vi klimaet på kvægbedrifterne

SEGES er i fuld gang med at se på mulige løsninger, for at vi sammen kan opfylde landbrugets vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.

I marts måned fastlagde Landbrug & Fødevarer visionen, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Det betyder, at vi ikke skal udlede flere klimagasser, end vi optager, og at vi vil bidrage med grøn, bæredygtig energi. Som erhverv ønsker vi at vise verden, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Og selvom fx kvægproduktionen i Danmark er en af de mest klimaeffektive i verden, skal der investeres massivt i forskning og udvikling for at nå målet, og det skal bl.a. ske i samarbejde og med opbakning fra politikere, organisationer og forskningsinstitutioner. Som landbrugets videns- og innovationshus har SEGES et særligt ansvar og en særlig forpligtelse til at være med til at finde de løsninger, der skal nedbringe landbrugets klimaaftryk. Vi er i fuld gang med konkrete aktiviteter og i gang med at identificere, hvor der er nye muligheder for at sætte ind. På disse områder vil vi arbejde på at udvikle løsninger, som kan bruges af landmanden. Vi vil over de kommende år formidle vores viden og de nye løsninger og metoder videre til landbrugsrådgivere og landmænd i takt med, at vi opnår resultater og viden.

SEGES’ indsats for klimaet på kvægområdet

Her er eksempler på nogle af SEGES’ aktiviteter på klimaområdet i relation til kvæg:

Klimaoptimerede foderrationer med DMS/NorFor

SEGES har samlet viden fra Aarhus Universitet og implementeret det i DMS/NorFor, så det kan kobles med andre oplysninger fra Kvægdatabasen og komme direkte ud til kvægbrugerne. Værktøjet viser for eksempel, hvad det betyder for det samlede klimaaftryk (CO2 ækvivalenter), hvis man skifter græs ud med majs, eller soja med raps og andre ingredienser.

Klimavenlige bøffer

SEGES står i spidsen for et stort samarbejde, der har som mål at fremavle verdens bedste bøf. Vi vil bl.a. gå efter bedre ressourceudnyttelse og mindre metanudledning. Konkret skal der analyseres data fra hele 12.000 krydsningskalve. Det er en kæmpe mængde data, som også vil kunne gøre gavn på fx fodrings- og managementsiden. Det sker i samarbejde med blandt andet Danish Crown, Viking, Allflex Danmark og Aarhus Universitet.

Opsamling af metan i stalden

SEGES arbejder med opsamling og bortskaffelse af metan fra køerne i stalden. Vi undersøger forskellige metoder.

På tegnebrættet

  • Test af brugen af rapsfrø som fedtkilde til reduktion af metanudskillelsen
  • Test af tilsætningsstoffer, som kan reducere metan betydeligt og give langt større reduktion end effektivitetsudvikling – i samarbejde med Aarhus og Københavns Universiteter og Arla.

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2019

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19