Oprettet: 01-05-2019

Klima 2050: Det kan du gøre i kvægproduktionen

I SEGES samarbejder vi med universiteter, forskere og virksomhederne om at finde løsninger, der mindsker klimaaftrykket fra landbrugsproduktionen. Vi har endnu ikke alle de nødvendige løsninger, og for at lykkes kræver det, at hele samfundet bidrager.

At flytte på de grundlæggende elementer kræver en stor og langvarig forskningsindsats. Der er alligevel nogle ting, som du som landmand kan have fokus på, her og nu.

Kigge på andelen af opdræt

Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr per produceret liter mælk vil reducere klimagasemissionen og alt andet lige mindske omkostningerne.

Tilsætte fedt i foderet

Fodring med fedt til drøvtyggere reducerer vommens udslip af metan. Det gælder for malkekøer såvel som opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning til foderet for at dæmpe metanudskillelse fra vommen giver den bedste samlede effekt.

Mindske fodertab og forbedre foderudnyttelse

Mindre fodertab og bedre foderudnyttelse vil reducere det brugte areal per produceret liter mælk eller kilo kød og vil reducere klimagasemissionen. 

Tilpasse proteinindholdet i foderet

Ved at sikre, der ikke er for meget protein i foderet, reducerer du udledningen af klimagasser.

Sidst bekræftet: 01-05-2019 Oprettet: 01-05-2019 Revideret: 01-05-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation