Oprettet: 17-12-2019

Udtagning af lavbundsjord – status efter 5 år med Lavbundsordningen

En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. SEGES har undersøgt hvilke barrierer, der er for realisering af lavbundsprojekter, med det formål at forbedre mulighederne for udtagning af lavbundsjord.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 17-12-2019 Oprettet: 17-12-2019 Revideret: 17-12-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent dræning og afvanding

Stinna Susgaard Filsø

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Hvordan digitaliserer jeg mine dræn
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen...
18.12.19
Faktaark med nemme metoder til at diagnosticere jorden
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i...
20.12.18
Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Første drænløsning var ikke den rigtige
De gamle dræn var tilstoppede og lå i for ringe dybde, og det gav problemer med overfladevand. Arealet blev omdrænet med tæ...
12.10.18