Feedback Form

Arrangementer
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 27-06-2018

  

Oprettet: 31-05-2018

26.06.2018:Temadag om målrettet naturpleje

Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikrer en målrettet og virkningsfuld naturpleje.

Temadagen henvender sig til landbrugsrådgivere, kommunale naturforvaltere og andre der arbejder og rådgiver om græssende dyr i naturen. Vi diskuterer ekstensive græsningsformer og effekten af græssende dyr, samt hvordan vi får mere viden om natur i spil hos landmændene.

Tid og sted
26. juni kl. 12.00 -17.00

Comwell Rebild Bakker
Rebildvej 36, 9520 Skørping

Derefter ekskursion til overdrevs- og hedeområder i nærheden.

Målgruppe

Temadagen henvender sig til landbrugsrådgivere, kommunale naturforvaltere og andre der arbejder og rådgiver om græssende dyr i naturen.

Indhold og metode

Vi starter med oplæg om projektets hidtidige erfaringer, samt faglige indlæg fra eksperter.

Derefter ekskursion til nærliggende naturområ-der, hvor vi bl.a. besøger et areal hvor der gennem de sidste år er gennemført en eksten-siv græsning efter at arealet har været uden dyr i over 30 år. Arealerne har vist sig at rum-me mange spændende og sjældne arter. Des-uden forventer vi at besøge et tilgroet areal, hvor der er igangsat græsning med geder.

  • Beskrivelse af arealernes naturværdi og den hidtidig drift
  • Hvordan skal arealerne forvaltes optimalt og med hvilket mål?
  • Erfaringsudveksling: Der afsættes god tid af til spørgsmål, diskussioner og erfaringsudveksling mellem deltagerne om optimal og praktisk mulig forvaltning med udgangspunkt i de pågældende arealer og deltagernes egne erfaringer.
  • Forskellige faglige problemstillinger bliver diskuteret undervejs

                                                           
Se dagsprogrammet her.


Pris

Gratis.

Inkl. forplejning hele dagen.

Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage, så en anden kan få din plads. Og husk praktisk tøj der passer til vejret!

Tilmelding

Til Britt Ravn på mail: bhr@seges.dk

Tilmelding er bindende fra 20. juni 2018.

Max. antal deltagere: 30

Kontakt

Praktiske spørgsmål til:
Britt Ravn, mail: bhr@seges.dk
eller
tlf.: 87405138

Fagligt ansvarlig:
Heidi Buur Holbeck, landskonsulent:
mail: hbh@seges.dk , tlf. 8740 5450

 

Temadagen er finansieret med støtte fra 15. juni Fonden.

 

Sidst bekræftet: 31-05-2018 Oprettet: 31-05-2018 Revideret: 31-05-2018

Information

Tid:
26. juni 2018
kl. 12:00
Slut:
26. juni 2018
kl. 17:00
Målrettet:
Planteavl
Tilmelding:
20. juni 2018
kl. 16:00

Kontakt

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land