Feedback Form

  

Oprettet: 15-08-2018

SEGES afholder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje

SEGES afholder i sensommeren og efteråret en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er, at deltagerne får en god forståelse for de vigtigste tilskudsregler til pleje af naturarealer og mere viden om effekten af naturplejen.

Hvordan deltager du – og hvad passer til dit behov?

Over sensommeren og efteråret, bliver der holdt 5 forskellige arrangementer rundt i landet.

Arrangementerne omfatter både temadage og informationsmøder. Der er arrangementer som er relevante for både landmænd og rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrangement du deltager i, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje. Herunder, hvad du skal være særligt opmærksom på for at opfylde de betingelser, der er, når du søger tilskud til naturpleje. Du vil også høre og se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få viden om, hvilke hensyn der skal tages for at tilgodese de vilde dyr- og planter som plejen skal tilgodese.

Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene bruger vi eftermiddagen på at besøg naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje med græssende dyr.

Se program og tilmelding ved at klikke på det enkelte arrangement herunder.

  

Hvor og hvad kan der søges af tilskud, og hvordan plejes arealerne optimalt for at fremme f.eks. orkideerne? Det er nogle af de mange emner om naturpleje, der bliver vendt under temadagene med besøg på spændende naturarealer. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

2 Temadage for landmænd med særlig interesse i naturpleje

På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling, samt oplæg om dyrene i naturplejen og effekten af naturplejen for naturen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Efter frokost kører vi i bus ud til naturområder og møder her landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper, som vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter der lever på arealerne, men også hvilken værdi plejen har. Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi snakker også om, hvad der skal til for at overholde reglerne for kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen.

4. september 2018 hos Bornholms Landbrug & Fødevarer i Aakirkeby

13. september 2018 hos LHN i Tinglev

3 informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede

Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og muligheder for at praktisere naturpleje.

På disse møder er der mulighed for at få grundlæggende viden om effekten af naturpleje for naturen, blive opdateret på tilskudsreglerne for det 5-årige tilskud til naturpleje og få overblik over hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil også fortælle om sine erfaringer med naturpleje, ligesom der bliver afsat tid til erfaringsudveksling og spørgsmål. Nye lokale initiativer omkring naturpleje bliver beskrevet.

20. september 2018 hos Østdansk Landboforening i Rønnede

27. september 2018 hos Djursland Landboforening i Rønde

11. oktober 2018 hos SAGRO i Herning

 

På en lignende temadag i 2017 gik en af turene bl.a. til et meget spændende naturareal ved Odderdamsengene. Her var meget at snakke om – både omkring selve naturplejen, og også hvordan betingelserne for tilskud kan overholdes på store arealer af meget varieret karakter. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Arrangementerne finansieres af Landbrugsstyrelsen, og det er gratis at deltage.

Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

 

Sidst bekræftet: 15-08-2018 Oprettet: 15-08-2018 Revideret: 15-08-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Målret indsatsen for naturen
SEGES har netop afsluttet naturprojektet ”Fra viden til virkning” med et seminar. Læs mere om projektets konklusioner og se...
10.12.18
Tilskudsordning til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det ...
18.10.18
Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Klargøring af naturarealer til afgræsning
Der er mange praktiske forhold, der skal være på plads, før man kan sætte dyr ud på et naturareal, der ikke har været afgræ...
30.08.18