Feedback Form

  

Oprettet: 22-05-2018

SEGES afholder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje

Fra sidst i maj til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er, at deltagerne får en god forståelse for de vigtigste regler for tilskud til pleje af naturarealer og mere viden om effekten.

Hvordan deltager du – og hvad passer til dit behov?

Samlet bliver der i 2018 holdt 10 forskellige arrangementer rundt i landet.

Arrangementerne omfatter både temadage og informationsmøder. Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrangement du deltager i, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje, hvad du skal være særligt opmærksom på for at opfylde de betingelser, der er, når du søger tilskud til naturpleje. Du vil også høre og se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få viden om, hvilke hensyn der skal tages for at tilgodese de vilde dyr- og planter som plejen skal tilgodese.

Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene bruger vi eftermiddagen på at besøg naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje med græssende dyr.

Se program og tilmelding ved at klikke på det enkelte arrangement herunder.

  

Hvor og hvad kan der søges af tilskud, og hvordan plejes arealerne optimalt for at fremme f.eks. orkideerne? Det er nogle af de mange emner om naturpleje, der bliver vendt under temadagene med besøg på spændende naturarealer. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

5 Temadage for landmænd med særlig interesse i naturpleje

På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling, samt oplæg om dyrene i naturplejen og effekten af naturplejen for naturen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Efter frokost kører vi i bus ud til naturområder og møder her landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper, som vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter der lever på arealerne, men også hvilken værdi plejen har. Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi snakker også om, hvad der skal til for at overholde reglerne for kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen.

6. juni 2018 hos LMO i Viborg

19. juni 2018 hos LandboNord i Brønderslev

21. juni 2018 hos KHL i Kolding

4. september 2018 hos Bornholms Landbrug & Fødevarer i Aakirkeby

13. september 2018 hos LHN i Tinglev

3 informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede

Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og muligheder for at praktisere naturpleje.

På disse møder er der mulighed for at få grundlæggende viden om effekten af naturpleje for naturen, blive opdateret på tilskudsreglerne for det 5-årige tilskud til naturpleje og få overblik over hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil også fortælle om sine erfaringer med naturpleje, ligesom der bliver afsat tid til erfaringsudveksling og spørgsmål. Nye lokale initiativer omkring naturpleje bliver beskrevet.

20. september 2018 hos Østdansk Landboforening i Rønnede

27. september 2018 hos Djursland Landboforening i Rønde

11. oktober 2018 hos SAGRO i Herning

2 temadage for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje, tilskudsregler og græssende dyr i naturplejen

Temadagene er for specialiserede natur- og kvægrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere. Der er ekskursioner til naturområder, hvor deltagerne udfordres på at vurdere, hvilke arealer der kan søges plejegræstilskud til, hvor det er oplagt at søge grundbetaling, samt hvilken kontrolform der er bedst egnet på de forskellige arealer. Mål og indsats med plejen bliver diskuteret, ligesom udfordringer og muligheder med dyr i naturplejen herunder bl.a. helårsgræsning bliver vendt. Ligeledes sættes der fokus på forvaltning for særlige arter.

31. maj 2018 på Molslaboratoriet, Mols Bjerge

22. august 2018 hos LandboThy og Nationalpark Thy

 

På en lignende temadag i 2017 gik en af turene bl.a. til et meget spændende naturareal ved Odderdamsengene. Her var meget at snakke om – både omkring selve naturplejen, og også hvordan betingelserne for tilskud kan overholdes på store arealer af meget varieret karakter. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Landbrugsstyrelsen finansierer de gratis kurser.

Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

 

Sidst bekræftet: 22-05-2018 Oprettet: 22-05-2018 Revideret: 22-05-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?
Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få problemer med af have foder nok til dyr...
13.06.18
Alle ansøgninger om 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer er imødekommet
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, en...
13.06.18
26.06.2018:Temadag om målrettet naturpleje
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikre...
31.05.18
Kender du en, der fortjener 15. juni fondens naturpris?
Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, her...
23.05.18