Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2018

Kender du en, der fortjener 15. juni fondens naturpris?

Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, herunder til både enkeltpersoner, grupper eller sammenslutninger af lodsejere. Fonden har to priser på hhv. DKK 200.000 og 100.000.

Kun projekter, der fører til mere og bedre natur, kan indstilles til 15. Juni Fondens Naturpris. Det kan f.eks. være projekter med fokus på bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er at motivere og inspirere lodsejere til samarbejde og vidensdeling, samt formidling af naturprojekter - gerne på tværs af interesser og ejendomsskel - i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Deadline for at indsende indstillinger er den 25. august 2018 kl. 12.

Alle - såvel statslige, som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens naturpriser. Læs mere om prisen, find indstillingsskema m.m. på fondens hjemmeside her: http://www.15junifonden.dk/Naturpris, hvor der også findes uddybende informationer om naturpriserne.

Til inspiration kan du læse omtale af sidste års vinder her

Sidst bekræftet: 23-05-2018 Oprettet: 23-05-2018 Revideret: 23-05-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Vilde Bier
Se 10 faktaark med anbefalinger til, hvad du kan gøre for at hjælpe de vilde bier.
22.01.19
Find din lokale ekspert med viden om natur og naturpleje
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
18.12.18
Målret indsatsen for naturen
SEGES har netop afsluttet naturprojektet ”Fra viden til virkning” med et seminar. Læs mere om projektets konklusioner og se...
10.12.18
Tilskudsordning til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det ...
18.10.18
Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18