Feedback Form

  

Oprettet: 23-05-2018

Kender du en, der fortjener 15. juni fondens naturpris?

Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, herunder til både enkeltpersoner, grupper eller sammenslutninger af lodsejere. Fonden har to priser på hhv. DKK 200.000 og 100.000.

Kun projekter, der fører til mere og bedre natur, kan indstilles til 15. Juni Fondens Naturpris. Det kan f.eks. være projekter med fokus på bevaring og udvikling af eksisterende natur i form af naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, der tager sigte på naturlig succession – altså arealer, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens naturpriser er at motivere og inspirere lodsejere til samarbejde og vidensdeling, samt formidling af naturprojekter - gerne på tværs af interesser og ejendomsskel - i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Deadline for at indsende indstillinger er den 25. august 2018 kl. 12.

Alle - såvel statslige, som kommunale og private aktører - er velkomne til at indstille et projekt til 15. Juni Fondens naturpriser. Læs mere om prisen, find indstillingsskema m.m. på fondens hjemmeside her: http://www.15junifonden.dk/Naturpris, hvor der også findes uddybende informationer om naturpriserne.

Til inspiration kan du læse omtale af sidste års vinder her

Sidst bekræftet: 23-05-2018 Oprettet: 23-05-2018 Revideret: 23-05-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?
Pga. tørken oplever nogle, at der på naturarealerne mangler foder til de græssende dyr.
02.08.18
Tilskudsfodring
Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs og andet grøntfoder på de arealer, hvor du har tilsagn under ordningen "pl...
24.07.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
19.07.18
Alle ansøgninger om 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer er imødekommet
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, en...
13.06.18
SEGES afholder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje
Fra sidst i maj til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er, at ...
22.05.18