Feedback Form

  

Oprettet: 01-05-2018

Temadag for rådgivere om naturpleje

Har du brug for mere viden i din rådgivning om naturpleje så kan du deltage i denne spændende temadag.

Temadagen afholdes i Mols bjerge d. 31. maj fra kl. 9.15-16.30.

Denne kursusdag er for rådgivere med ekspertise inden for rådgivning om natur og tilskud til naturpleje. Du får mulighed for at udbygge din viden via oplæg, erfaringsudveksling med andre rådgivere og ekskursion rundt i Mols Bjerge til forskellige naturtyper.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her

Temadagene er led i en række af arrangementer som udbydes i samarbejde med Landbrugsstyrelsen. Det er gratis at deltage, da dagen er finansieret af Landbrugsstyrelsen.

Der bliver meget snart også annonceret en række temadage og infomøder for landmænd, som vil blive holdt rundt i landet i perioden fra juni – oktober.

Der er gennem de sidste år afholdt lignende temadage. Foto er fra sidste års temadag til Ry-egnen, hvor der i grupper var ivrige diskussioner om naturværdier, muligheder for tilskud og god naturpleje.

 

Sidst bekræftet: 01-05-2018 Oprettet: 01-05-2018 Revideret: 01-05-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Tilskudsordning til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det ...
18.10.18
Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Klargøring af naturarealer til afgræsning
Der er mange praktiske forhold, der skal være på plads, før man kan sætte dyr ud på et naturareal, der ikke har været afgræ...
30.08.18
Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
28.08.18