Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-05-2020

  

Oprettet: 19-08-2019

Kom med til temadage og infomøder om naturpleje, biodiversitet og viden om tilskud til natur

SEGES afholdes en række temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje af græs- og naturarealer for både landmænd og rådgivere.

Over 100 rådgivere og landmænd har allerede været på temadage, skal du også med?

Over forsommeren blev der afholdt 4 temadage for både landbrugsrådgivere og landmænd. Vi fortsætter succesen med flere gratis temadage og infomøder hen over efteråret. 

På temadagene besøger vi om eftermiddagen landmænd, som har dyr, der græsser værdifulde naturområder. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Hvordan deltager du – og hvad passer til dit behov?

Hen over sensommeren og efteråret, vil der blive afholdt temadage og infomøder rundt i landet.

Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrangement du deltager i, få viden om, hvilke hensyn der skal tages for at tilgodese de vilde dyr- og planter som plejen skal tilgodese, ligesom du vil få opdateret din viden om regler for tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene bruger vi eftermiddagen på at besøge naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje med græssende dyr.

I maj blev der afholdt temadag for landbrugsrådgivere i de smukke overdrevs bakker på Samsø. Her blev botanikken studeret nøje. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

2 Temadage for landmænd med særlig interesse i naturpleje

På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje og og effekten af naturplejen for biodiversiteten. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Efter frokost kører vi i bus ud til naturområder og møder her landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper, som vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter der lever på arealerne, men også hvilken værdi plejen har. Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi snakker også om, hvad der skal til for at overholde reglerne for kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen. Disse dage er særligt målrettede de landmænd, som har dyr der plejer naturområder, men andre er også velkomne.

Temadagene bliver afholdt følgende dage og steder:

3 informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede

Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og muligheder for at praktisere naturpleje.

På disse møder er der mulighed for at få grundlæggende viden om effekten af naturpleje for naturen, blive opdateret på tilskudsreglerne for det 5-årige tilskud til pleje af græs- og naturarealer og få overblik over hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil fortælle om sine erfaringer. Der bliver afsat god tid til erfaringsudveksling og spørgsmål. Er der nye lokale initiativer omkring naturpleje, vil du også kunne høre om det.

Infomøderne bliver afholdt følgende dage og steder:

 

1 temadag for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje, tilskudsregler og græssende dyr i naturplejen

Temadagen er for specialiserede natur- og kvægrådgivere. Her får du nyeste viden, så du kan sætte trumf på din rådgivning om natur- og biodiversitet. Der vil være faglige indlæg og god tid til erfaringsudveksling. Der er ekskursioner til naturområder, hvor deltagerne udfordres på, hvordan en optimal indsats for biodiversiteten kan og bør tilrettelægges. Mål og indsats med plejen bliver diskuteret, ligesom udfordringer og muligheder med dyr i naturplejen herunder bl.a. helårsgræsning bliver vendt. Ligeledes sættes der fokus på forvaltning for særlige arter.  

29. august 2019 LMO Horsens. Dagen er overtegnet, men du er velkommen til at tilmelde dig til ventelisten, da du så vil blive kontaktet, hvis der opstår en ledig plads. Kontakt SEGES Akademi v/ Merethe Egelund Olsen, meo@seges.dk, tlf. 87405426, hvis du vil tilmeldes ventelisten.

 

Sidst bekræftet: 19-08-2019 Oprettet: 19-08-2019 Revideret: 19-08-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
03.04.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19