Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-05-2018

  

Oprettet: 01-05-2017

SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje

SEGES udbyder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje. Målet er, at deltagerne får en god forståelse for de vigtigste regler for tilskud til pleje af naturarealer og mere viden om effekten af naturplejen.

En god naturplejer, der afgræsser værdifulde naturarealer. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Arrangementerne omfatter både temadage og informationsmøder. Der er arrangementer for såvel landmænd som rådgivere. Du vil, uanset hvilket arrangement du deltager i, få mulighed for at få opdateret din viden om tilskud til naturpleje, høre og se eksempler på nogle landmænds praktiske erfaringer med naturpleje og få mere at vide om, hvad du skal være særligt opmærksom på for at opfylde de betingelser, der er, når du søger tilskud til naturpleje. Der vil være faglige oplæg og tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne. På temadagene er der besøg på naturarealer, hvor der bliver udført naturpleje.

 


Hvad kan der søges af tilskud, og hvordan plejes arealerne optimalt for at fremme orkideerne? På temadagene bliver m
ange emner vendt under besøg på spændende naturarealer. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES.

Temadage for landmænd med særlig interesse i naturpleje

På disse heldagsarrangementer vil der være faglige indlæg om regler for tilskud til naturpleje, samspil med grundbetaling og hensyn til dyrene i naturplejen. Der er også rig mulighed for erfaringsudveksling.

Efter frokost kører vi i bus ud til naturområder og møder her landmænd, der har gode erfaringer med naturpleje. Her ser vi nærmere på, hvad der kendetegner de naturtyper vi besøger, samt hvilke vilde dyre- og plantearter der lever på arealerne, men også hvilken værdi plejen har. Der bliver tid til snak om, hvordan plejen optimeres, så regler for tilskud kan overholdes, samtidig med at dyrene trives, og naturplejen bliver praktisk mulig. Vi snakker også om de konkrete udfordringer i forhold til kontrol af arealerne, håndtering af dyr på naturarealer, samt de muligheder der er for at få økonomi i naturplejen.

På en temadag i 2016 gik turen til naturareal ved Kaas langs Venøbugten i naturskønne omgivelser. Her var meget at snakke om – både omkring selve naturplejen, og hvordan betingelserne for tilskud kan overholdes på store arealer af meget varieret karakter. Foto: Heidi Buur Holbeck, SEGES. 

3 timers informationsmøder for landmænd og rådgivere

Disse møder henvender sig til landmænd, der har naturområder, hvor der bliver søgt, eller hvor man gerne vil søge tilskud til naturpleje. Møderne er også for de landbrugsrådgivere, der gerne vil vide mere om reglerne for tilskud til naturpleje og mulighederne i naturpleje.

På disse møder er der mulighed for at blive opdateret på tilskudsreglerne for plejegræsordningen og få overblik over, hvilke regler, man skal være særlig opmærksom på for at undgå overtrædelser af betingelserne. En naturplejer vil fortælle om sine erfaringer med naturpleje. Der bliver afsat tid til erfaringsudveksling og spørgsmål, ligesom nye lokale initiativer omkring naturpleje bliver fremlagt.

Temadage for rådgivere

Temadagene er for specialiserede naturrådgivere. Her er der mulighed for at sætte trumf på rådgivningen om naturpleje. Erfaringer og status på kontrolsager bliver fremlagt, og der er rig mulighed for erfaringsudveksling med andre rådgivere. Der er ekskursioner til naturområder, hvor deltagerne udfordres på at vurdere, hvilke arealer der kan søges plejegræstilskud til, hvor det er oplagt at søge grundbetaling, samt hvilken kontrolform der er bedst egnet på de forskellige arealer. Mål og indsats med plejen bliver diskuteret, ligesom udfordringer og muligheder med dyr i naturplejen herunder bl.a. helårsgræsning bliver vendt.

Hvordan deltager du – og hvad passer til dit behov?

Samlet bliver der i 2017 holdt 10 forskellige arrangementer rundt i landet:

Se program og tilmelding ved at klikke på det enkelte arrangement.

5 temadage for landmænd med særlig interesse for naturpleje:

2 temadage for rådgivere med særlig ekspertise i naturpleje og tilskudsregler omkring natur:

  • 11. maj, Knudhule Badehotel, Ry, https://www.seges.dk/akademi/kurser-og-uddannelser/planteproduktion-og-miljoe/temadag-om-naturpleje-for-raadgivere
  • 31. august, Centrovice, https://www.seges.dk/da-dk/akademi/kurser-og-uddannelser/planteproduktion-og-miljoe/temadag-om-naturpleje-raadgivere

3 informationsmøder for landmænd, landbrugsrådgivere og andre interesserede:

Deltagelse i arrangementerne er gratis og udbydes i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Sidst bekræftet: 01-05-2017 Oprettet: 01-05-2017 Revideret: 01-05-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter
Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN v...
03.04.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19