Feedback Form

 3112

Oprettet: 21-12-2016

Kan man dyrke natur og biodiversitet?

I Irland er der gode erfaringer med tilskudsordninger, hvor landmændene belønnes for den miljømæssige tilstand de leverer ved driften/plejen af naturarealerne.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 21-12-2016 Oprettet: 21-12-2016 Revideret: 21-12-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur
Winnie Heltborg Brøndum
Anlæg & Miljø, Miljø & Land

Af samme forfatter

Kvælstofvådområdeprojekter, ammoniakfølsomhed og bilag IV-arter
Naturbeskyttelse, som følger med et vådområdeprojekt, bekymrer landmænd. Flere regler er gældende, men ikke alle har betydn...
13.06.17
Skal du med på studietur til Rumænien?
SEGES arrangerer en spændende studietur til Rumænien med fokus på pleje af værdifuld agerlandsnatur, tilskud til naturpleje...
31.05.17
Udvalgte naturresultater fra NOVANA-programmet 2015
NOVANA har siden 1987 overvåget vandmiljøet, og fra 2004 er også naturtilstanden for udvalgte terrestriske naturtyper bleve...
08.03.17
Hvad er din kommunes naturkapitalindeks?
AU-DCE har udgivet en teknisk rapport, der redegør for Naturkapitalindekset i de enkelte danske kommuner.
20.02.17
Depositionstal for kvælstofdepositionen på kommuneniveau
Her finder du nyttig viden om kvælstofdeposition, tålegrænser og regulering af ammoniakdepositionen fra husdyrbrug.
22.12.16
Promilleafgiftsfonden