Feedback Form

  

Oprettet: 07-09-2017

Nu er det blevet lettere at søge Naturdata

Danmarks Arealinformation er blevet opdateret med en forbedret adgang til naturdata, og Danmarks Naturdata har fået ny platform.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-09-2017 Oprettet: 07-09-2017 Revideret: 07-09-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Natur

Winnie Heltborg Brøndum

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Hent og brug Appen for beskyttet natur
Appen for Beskyttet Natur giver lettilgængelig information om den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur, og udpegn...
18.04.18
Miljøstyrelsen lancerer ny version af Naturplejeportalen
Portalen rummer nu også en Naturplejeguide med gode råd og vejledning om naturpleje målrettet for lodsejere.
15.01.18
Hænger kortlægningen, forvaltningen og regulering af Natura 2000-områderne sammen?
Eller har vi en umulig opgave, med store konsekvenser for landbrugserhvervet?
21.12.17
Håndtering af rådgivningsopgaver om naturbeskyttelseslovens § 3
Med dette notat samles nyere viden og anbefalinger til håndtering af § 3-sager til hjælp for konsulenter, der rådgiver land...
20.12.17
Kategori 1-natur og miljøgodkendelse af husdyrbrug
Kortlægning af habitatnaturtyper kan få meget store konsekvenser for nærliggende husdyrbrug. Ofte opdages udfordringerne fø...
18.12.17
Promilleafgiftsfonden