Oprettet: 03-04-2020

Invitation til workshops om biodiversitet på landbrugsbedrifter

Vil du være med til at gøre en aktiv forskel for biodiversiteten i Danmark? Så deltag i en workshop, som har fokus på DIN viden og erfaring med, hvilke barrierer der er, for at sikre biodiversiteten bedre vilkår, og hvordan vi bryder disse barrierer ned.

Udbytte

Ved at deltage i workshoppen får du mulighed for at være med i en spændende dialog omkring biodiversitet på landbrugsbedrifter. Her kan du være med til at belyse de barrierer og problematikker, der kan lægge hindringer i vejen for at skabe og bevare levesteder for truede dyr og planter. Efter afholdelse af 4 workshops, vil alle indspil blive samlet og indgå som et vigtigt element i et samlet virkemiddelkatalog over de barrierer, der er for at få mere biodiversitet på landbrugsbedrifter.

I forlængelse af workshoppen vil vi gerne finde 6-8 landmænd, der kunne tænke sig at deltage i et 3-årigt projekt, hvor biodiversiteten på deres ejendomme bliver vurderet og beskrevet – nærmere information om dette vil blive gennemgået på møderne.

Målgruppe

Der afholdes 4 workshops med forskellige interessenter: produktionslandmanden, naturplejeren, natur- og planteavlsrådgiveren i DLBR samt en workshop for kommunale naturmedarbejdere.

På workshoppen kan du f.eks. kommen med indspil til:

  1. Hvilke barrierer der hindrer, at landmænd arbejder proaktivt med at udvikle bedriftens biodiversitet (f.eks. lovgivning, tilskudsregler, økonomi, manglende viden, rådgivning og motivation mm.)
  2. Hvilke barrierer der er de væsentligste at arbejde videre med (indsatser diskuteres og prioriteres på workshoppen).
  3. Hvordan landmænd motiveres bedst muligt til at gøre en ekstra indsats for biodiversiteten.

Tid og sted

Hvis muligt inden for en overskuelig tid  - dog tidligst i maj, afholdes de 4 workshops på SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Tid: 9.30-13.00.
Grundet COVID-19 vil datoerne for møderne komme på et senere tidspunkt. De vil dog tidligst komme til at foregå i maj.

Deltagelse i workshops

Antal deltagere til hver workshop 10-15.
Ved flere tilmeldte end 15 personer per workshop vil vi prioritere efter geografisk spredning og alder. En god aldersfordeling er vigtig for at sikre, at projektets resultater er relevante for flest mulige landmænd.

Der vil være forplejning under mødet.

Betaling

Der gives et mødehonorar for deltagelse på 1.400 kr., samt betaling for kørsel til statens (lave) takster.

Tilmelding

Klip nedenstående ind i mailen til tilmeldingen, så vi har alle oplysninger:

Navn:
Adresse:
Telefon:
Mail:
Alder:

Produktionsgren (planter, svin, kvæg, naturforvalter mm.):

Du skal tilmelde dig til Britt Heftholm Ravn: bhr@seges.dk senest den 16. maj.

Spørgsmål omkring workshops kan rettes til:

Lisbeth Gliese Jensen, tlf. 87405366 mail: ligj@seges.dk
eller
Heidi Buur Holbeck, tlf. 87405450 mail: hbh@seges.dk

Sidst bekræftet: 03-04-2020 Oprettet: 03-04-2020 Revideret: 03-04-2020

Forfatter

Anlæg & Miljø
Konsulent

Lisbeth Gliese Jensen

Miljø & Land


Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
17.04.20
Så blomsterstriber med omtanke
Miljøstyrelsen kommer med konkrete eksempler på, hvordan du kan etablere din blomsterstribe.
27.03.20
Uddeling af 15. juni fondens naturpris
Kender du én ildsjæl, der aktivt har ydet en særlig indsats for naturen?
09.03.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19