Feedback Form

  

Oprettet: 13-06-2018

Tilskud til pleje af græs- og naturarealer - mangler du foder til dyrene?

Pga. tørken er der mange med kontrol efter fast græsningstryk, som har eller kan få problemer med af have foder nok til dyrene på arealet. Der er mulighed for at omdanne forpligtigelse til synlig afgræsning.

Har man et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, vælger man årligt, om arealerne skal kontrolleres efter ”Synligt afgræsset” eller ”Fast græsningstryk”. Ved kontrol efter Fast græsningstryk er forpligtigelsen, at der går et på forhånd fastlagt antal dyr på arealet i juni, juli og august måned. 

Allerede nu oplever flere dog, at der ikke er foder nok til dyrene på deres tilsagnsarealer, og de ønsker derfor at ændre kontrolmetoden til ”Synligt afgræsset”.

Det er da også i særlige tilfælde muligt at søge dispensation fra den valgte kontrolmetode. Dispensation skal dog søges, før en eventuel kontrol er anmeldt eller gennemført. Dyrene må ikke flyttes, før en dispensation er imødekommet, men Landbrugsstyrelsen bestræber sig på at give en hurtig tilbagemelding.

Dispensationen kan søges direkte på www.plejegræs.dk,  hvor oplysninger kan indtastes og sendes direkte fra denne side.

Dispensationen kan også sende via mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Sidst bekræftet: 13-06-2018 Oprettet: 13-06-2018 Revideret: 13-06-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Alle ansøgninger om 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer er imødekommet
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, en...
13.06.18
26.06.2018:Temadag om målrettet naturpleje
Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet ”Fra viden til virkning” sætter vi på denne temadag spot på, hvordan vi sikre...
31.05.18
Kender du en, der fortjener 15. juni fondens naturpris?
Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, her...
23.05.18
SEGES afholder en række gratis temadage og informationsmøder om naturpleje
Fra sidst i maj til oktober afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er, at ...
22.05.18
Promilleafgiftsfonden