1773

Oprettet: 02-06-2014
Revideret: 07-04-2015

Natura 2000-håndbog - Lodsejerdialog og samarbejde

Smart Naturas primære formål er at identificere, udvikle og udbrede nye metoder og værktøjer, der kan sikre samarbejde og frivillige aftaler mellem myndigheder og lodsejere, og som gavner såvel naturen som brugerne og forvalterne af den.

Arbejdet udmønter sig bl.a. i udvikling af en håndbog, der er målrettet alle, der arbejder med implementering af Natura 2000- handleplanerne, både kommuner, rådgivere og lodsejere. Håndbogen søger at give konkrete forslag til, hvordan samarbejdet mellem kommune, lodsejer og rådgiver kan foregå, uden at være en facitliste, som man bare slavisk kan følge. Den bygger på erfaringer fra hele landet, dog primært fra Vejle Kommune.

Hvert kapitel kan læses uafhængigt af de øvrige.

Har du tilføjelser eller kommentarer til indholdet, sætter vi stor pris på at høre fra dig. Henvend dig gerne på e-mail til Susanne Øster Sørensen, SEGES.

Se den samlede Natura 2000-håndbog her.

Herunder kan du vælge at læse hvert kapitel af Natura 2000-håndbogen for sig:

 1. Forord
 2. Introduktion
 3. God projektkultur hos kommune og rådgivningsvirksomheder 
 4. Lodsejermangfoldighed
 5. Lodsejernes overvejelser omkring naturpleje og tilskud
 6. Kom godt fra start
 7. Ambassadøren
 8. Lodsejerdialog
 9. Det retlige grundlag for naturplejen
 10. Lovgivning, regler og tilskud, der har betydning for naturprojekter og naturarealer
 11. Samarbejde og samarbejdsmodeller 
 12. Omkostningseffektivitet og synergi
 13. Anlægsfasen
 14. Driftsfasen i et naturprojekt
 15. Lodsejerdialog og samarbejde i Egtved Ådal og Øvre Grejs Ådal
 16. Samlede konklusioner og anbefalinger

 

Sidst bekræftet: 07-04-2015 Oprettet: 02-06-2014 Revideret: 07-04-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Projektkoordinator

Britt Heftholm Ravn

PlanteInnovation


 Smart Natura

Smart Natura er et projekt, der gennem samarbejde og aktiv lodsejerinddragelse skal sikre en smidig og omkostningseffektiv drift og pleje af de unikke naturtyper, som findes i Danmarks 246 Natura 2000-områder.