Nyheder - Planteavl 

Oprettet: 13-06-2002

Vejledning 3: Guidelines for udarbejdelse af naturplanen for bedriften

Vejledning 3: Guidelines for udarbejdelse af naturplanen for bedriften Til forsiden

Beskrivelse af bedriften

 • Konkret kvantitativ og kvalitativ gennemgang af de enkelte natur- og kulturhistoriske elementer på bedriften (udfyld resumeskema). Baggrundsviden sammenskrives kort som introduktion til naturplanen (se bilag 1). Egnens og bedriftens naturgrundlag, dyrkningshistorie, fremtrædende natur- og kulturværdier, usædvanlige/interessante naturværdier inkluderes.
 • Bedriften (type, størrelse, dyrkningshistorie, landmandens fremtidsplaner)

Dokumentation

 • Naturplanen er en systematisk beskrivelse af hvad der blev aftalt på gårdbesøget - derfor skal der ikke findes på nye ting her. Naturplanen er i princippet produktet for rådgiverne, men processen med at diskutere planens indhold med landmanden og opfølgningen på udførelsen af planen er endnu vigtigere succeskriterier.
 • Kortmateriale, flyfotos, mv. Nummererede natur- og kulturelementer i overensstemmelse med resumeskemaet .

Målsætninger

 • Skema 2 udfyldt i detaljer. Landmandens og rådgivernes forslag til målsætninger for natur og kulturarven på bedriften beskrives. Her beskrives naturelementets nuværende status, nuværende og fremtidige naturelementer, en detaljeret beskrivelse af de aftale tiltag, den forventede effekt af naturplanstiltagene, mulighed for støtteordninger osv. For hver anbefaling anføres forslag til tiltag på kort sigt (1- 2 år) og på langt sigt (5 - 10 år). Alle forslagene samles i et resumeskema (skema 1).
 • Indikatorer for succes. Fortæl f.eks. hvilke mulige fugle- eller plantearter som landmanden skal holde øje med, som siger noget om naturkvalitet og forbedrede forhold for naturen - peg især på det landmanden interesserer sig for. (Se bilag 2). Beskriv de herlighedsværdier, der er forbundet med forøget naturindhold på bedriften, samt værdien af at have et synligt eller skjult fortidsminde.
 • Udarbejdelse af kortbilag for anbefalede tiltag.

Drøftelse af naturplan med landmand (telefonisk)

 • Udkast til naturplan fremsendes: Kort rapport med generel beskrivelse af bedriften både historisk, nutidigt inklusive kort beskrivelse af naturgrundlag og kulturhistorie, relevante kortbilag og landmandens ønsker
 • Kortbilag og GIS data til illustration som lokaliserer de enkelte nummererede beskrevne naturelementer og kulturhistoriske elementer i naturplansskemaet.
 • Diskuter planen med landmanden og lav evt. justeringer
 • Endelig naturplan fremsendes til landmanden
 • Overvej sammen med landmanden om der er andre, der skal have naturplanen tilsendt

Samlet tidsforbrug ca. 9-13 timer for rådgivere uden for amtet og ca. 2-4 timer for medarbejdere fra amtet. Tidsforbruget kan dog i visse tilfælde blive væsentligt højere.

 

Sidst bekræftet: 20-12-2018 Oprettet: 13-06-2002 Revideret: 13-06-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19
Kom med til temadage og infomøder om naturpleje, biodiversitet og viden om tilskud til natur
SEGES afholdes en række temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje ...
19.08.19