Du er her: LandbrugsInfo > Miljø, klima og natur > Natura 2000

Natura 2000

Med Natura 2000 står landbruget i hele EU overfor nye udfordringer, og der er derfor et særligt behov for oplysninger og information om, hvordan landmænd kan bidrage til naturbeskyttelsen, og hvilke krav man kan blive mødt med, hvis man som lodsejer har arealer i eller op til et Natura 2000-område.

Dansk Landbrugsrådgivning og Skov- og Naturstyrelsen har udfærdiget materiale til konsulenter og lodsejere om Natura 2000:

"Landbrug og Natura 2000", som er udsendt til 100.000 lodsejere november 2006. Hæftet beskriver hvad Natura 2000 er, og hvordan Natura 2000 kan påvirke mulighederne for landbrugsdrift. Der gives et overblik over hvad der skal ske i Natura 2000-planlægningen i den kommende tid, og der opfordres til at man forholder sig aktivt til Natura 2000, da det kan få stor indflydelse på landbrugsdriften i mange områder.

"Landbrug i Natura 2000 områder" redegør for Natura 2000's betydning for drift af landbrugsjord og i en vis udstrækning skov. Denne pjece beskriver mere dybdegående Natura 2000. Pjecen udkom efteråret 2005.

 Artikler

Nye artikler

 Anmeldelse af driftsændringer

Skema og vejledning vedrørende anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000

Anmeldelsesskema

Vejledning

Ansvarlig

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land