Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-12-2014

Aquarius 

Oprettet: 03-06-2010

Aquarius

Aquarius-projektet, der sluttede i 2012, bestod af syv internationale pilotprojekter, der havde som målsætning, at landmænd og lodsejere skal kunne fungere som forvaltere af godt vandmiljø, samtidig med at de driver en effektiv og lønsom produktion.

 

Sidst bekræftet: 08-11-2013 Oprettet: 03-06-2010 Revideret: 03-06-2010

 Kontakt

Har du spørgsmål til Aquarius projektet, så kontakt:

Irene A. Wiborg Projektchef

 Aquarius website

Videre til Aquarius international website

Aquarius international website

Forfatter

Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15