Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-11-2017

 1518

Oprettet: 26-11-2013

Rapport om minivådområder

Afsluttende rapport i projektet ”Seminaturlige vådområder – demonstrationsområde i Norsminde Fjords opland”

Projektet blev projektledet af Videncentret for Landbrug men har sit ejerskab i Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ, www.dlmo.dk).

I forbindelse med projektet er der blevet etableret 3 minivådområder af typen ”åbne bassiner” i perioden 2010-2012. Den foreløbige dokumentation af nærringsstoffjernelse er positiv, men en nærmere redegørelse herfor bør afvente 1. års målingerne, foråret 2014. Målinger varetages af Aarhus Universitet.

Rapporten giver en række anbefalinger og erfaringer til etableringsfasen.

 

 

 

 

 


Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansiering af projektet.

Sidst bekræftet: 25-03-2015 Oprettet: 26-11-2013 Revideret: 26-11-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19
Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse ...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19