Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-11-2017

 1518

Oprettet: 26-11-2013

Rapport om minivådområder

Afsluttende rapport i projektet ”Seminaturlige vådområder – demonstrationsområde i Norsminde Fjords opland”

Projektet blev projektledet af Videncentret for Landbrug men har sit ejerskab i Dansk Landbrug Midt-Østjylland (DLMØ, www.dlmo.dk).

I forbindelse med projektet er der blevet etableret 3 minivådområder af typen ”åbne bassiner” i perioden 2010-2012. Den foreløbige dokumentation af nærringsstoffjernelse er positiv, men en nærmere redegørelse herfor bør afvente 1. års målingerne, foråret 2014. Målinger varetages af Aarhus Universitet.

Rapporten giver en række anbefalinger og erfaringer til etableringsfasen.

 

 

 

 

 


Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansiering af projektet.

Sidst bekræftet: 25-03-2015 Oprettet: 26-11-2013 Revideret: 26-11-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Test af YSI Professional Plus Nitratsensor
Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.
21.12.18
Miljøtilstanden i Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
21.12.18
Fosforkrav til vandløb i vandområdeplaner fra 2021-2027
Der har hidtil ikke været fosforkrav til danske vandløb. Det laves der om på til vandområdeplaner fra 2021, fordi algebelæg...
19.12.18
Vandløbenes fysiske tilstand i vandområdeplanerne
Vandløbets fysiske tilstand er nøglen til at få et fælles fundament for at finde løsninger for afvanding og miljø. En simpe...
19.12.18