Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-08-2019

  

Oprettet: 17-08-2018

Hvad er dine erfaringer med vandforvaltningen i DK - undersøgelse

Bidrag til en forskningsbaseret undersøgelse af vandforvaltning i Danmark med dine erfaringer.

Spørgeskema om vandplanlægning i Danmark

Det er ambitionen at denne undersøgelse kan bidrage til at forbedre vandplanprocessen frem mod 3. generation vandområdeplaner.

Adgang til spørgeskema

Du kan svare på den danske version af spørgeskemaet ved at følge dette link (klik videre på "Danish"):

Hvem ønsker vi svar fra?

Denne undersøgelse handler om dialog og samarbejde i vandplanlægningen.

Vi vil meget gerne have svar fra alle som professionelt eller i deres fritid har erfaringer med dialog, samarbejde og involvering i forbindelse med Vandområdeplaner. (landmænd, konsulenter, grønne organisationer, myndigheder mfl.)

Erfaringer kan fx være opstået med høringer, vådområdeprojekter, vandråd, implementering af virkemidler eller noget helt andet.

Denne undersøgelse handler ikke om, hvorvidt konkrete mål er forkerte eller der anvendes forkerte virkemidler, men alene om proces.

Hvorfor denne undersøgelse?

EU's vandrammedirektiv sætter rammer for vandområdeplaner, som har indflydelse på vandkvalitet, miljøtilstand, landskabet, naturen og rammevilkår for landbruget

Direktivet forudsætter, at interessenter tager del i vandplanlægningen. Men hvordan interessenter er involveret eller ikke involveret mangler der viden om. Læring på tværs af medlemslande vil være en fordel, dels fordi vi kan lære af andres erfaringer, dels fordi danske erfaringer kan inspirere andre lande.

Hvem er vi?

Indsamling og evaluering af data sker i regi af EU Interreg Nordsø projektet Water Co-Governance i samarbejde med Aarhus Universitet.

De danske partnere i projektet er KL, Limfjordsrådet samt SEGES. Desuden foretages en tilsvarende undersøgelse i Storbritannien, Tyskland, Sverige og Holland, således det bliver muligt at sammenligne på tværs af landene.

 

Sidst bekræftet: 17-08-2018 Oprettet: 17-08-2018 Revideret: 17-08-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Test af YSI Professional Plus Nitratsensor
Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.
21.12.18
Miljøtilstanden i Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
21.12.18
Fosforkrav til vandløb i vandområdeplaner fra 2021-2027
Der har hidtil ikke været fosforkrav til danske vandløb. Det laves der om på til vandområdeplaner fra 2021, fordi algebelæg...
19.12.18
Vandløbenes fysiske tilstand i vandområdeplanerne
Vandløbets fysiske tilstand er nøglen til at få et fælles fundament for at finde løsninger for afvanding og miljø. En simpe...
19.12.18